Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi (M 5/2021)

Eduskunnan talousvaliokunta

 

Valtioneuvoston asetuksessa ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi säädetään alueista, joilla ravitsemisliikkeet on pidettävä suljettuina asiakkailta, sekä siitä, millaisissa ravitsemisliikkeissä ja niihin kuuluvissa tiloissa rajoituksia on noudatettava.

Asetuksen perusteella ravitsemusliikkeiden 9.3. alkanut sulkeminen jatkuu siten, että ravitsemusliikkeet olisivat kiinni lähes koko maassa 18.4. asti. Sulun piiriin eivät kuulu Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Kainuu. Lisäksi Lapin maakunnassa ravintolat voivat olla auki Kittilän kuntaa lukuun ottamatta.

Suomen Yrittäjät katsoo, että rajoitusten osalta alueellinen harkinta on tarpeellista. Rajoituksia ei tule säätää tai pitää voimassa sellaisilla alueilla, joissa se ei ole tartuntatautitilanteen vuoksi välttämätöntä.

On tärkeää, että laajojen rajoitusten sijasta käytetään mahdollisimman tarkkaan kohdennettuja ja alueellisesti rajattuja rajoituksia. Ravitsemisliikkeiden sulkeminen on äärimmäinen keino tartuntojen leviämisen estämiseksi ja tarkoittaa monelle toiminnan täydellistä keskeytymistä. Tämän vuoksi sulkusääntely on rajattava laajuudeltaan tarkasti siihen, mikä tartuntataudin leviämisen estämiseksi on välttämätöntä.

Asetuksessa hienosyisempää alueellista tarkastelua ei ole Lappia lukuun tehty. Lapin maakuntaa lukuun ottamatta sulkusääntelyn soveltamisalaa tarkastellaan maakuntatasolla. Pidämme tärkeänä, että maakuntaa, jossa on suuret etäisyydet, ja joka on asukastiheydeltään harva, soveltamisalaa on tarkasteltu maakuntaa hienojakoisemmin. On kuitenkin perusteltua, että hienosyisempää tarkastelua tehtäisiin myös muilla alueilla.

On huomattava, että tautitilanne saattaa vaihdella tietyn maakunnan sisällä merkittävästi. Alueen sisällä voi olla kuntia, joilla ei ole tautia ollenkaan tai esiintyvyys on hyvin vähäistä. Katsomme, että sulkusääntelyn välttämättömyysarvioinnin kannalta on ongelmallista, että alueellista soveltamisalaa arvioidaan lähtökohtaisesti maakuntatasolla. Soveltamisalaa olisi arvioitava ja rajoitukset rajattava alueellisesti maakuntia pienemmille alueille tartuntatilanteen mukaan.

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin rajata ravintolasulku koskemaan vain tietyntyyppisiä ravitsemisliikkeitä ja paremmin ottaa huomioon erilaisiin ravintoloihin liittyvät riskiprofiilit tartuntojen leviämisen suhteen. Asetus tarkastelee sulkusääntelyn soveltamista jakamalla ravitsemisliikkeet anniskeluravintoloihin sekä muihin ravintoloihin. Erottelusta huolimatta soveltamisalaan ei ole tehty poikkeuksia ravintolatyyppien mukaan, vaan asetus niputtaa käytännössä katsoen kaikki ravitsemusliikkeet samaan. Katsomme, ettei soveltamisalaa koskevaa harkintaa ole tosiasiassa tehty eri ravintolatyyppien mukaan.

Pidämme perusteltuna, että ravintolatyyppiä koskevan jaottelun lisäksi jakoa tehtäisiin myös ravitsemusliikkeiden sisä- ja ulkotilojen suhteen. Sulkua ei pitäisi ulottaa ravitsemusliikkeiden ulkotiloihin kuten terasseihin, jossa koronaviruksen leviämisriski on huomattavasti matalampi.

Yrittäjien kannalta epätietoisuus ravintolasulun jatkamisesta ja sen soveltamisalasta on ollut kestämätöntä. Yrittäjien ei pitäisi joutua odottelemaan viime hetkeen asti tietoa siitä, voivatko ne pysyä auki vai joutuvatko ne sulun kohteeksi. Yrityksille tulee jättää riittävästi aikaa sopeuttaa toimintaansa rajoituksia seuraaviin muutoksiin.

 

Suomen Yrittäjät

 

Karoliina Katila                                                              

asiantuntija