Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tuloverolain69 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

 

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että kulttuurietua voisi käyttää maksuvälineenä myös reaaliaikaisesti järjestettävissä virtuaalisissa kulttuuritapahtumissa ja -tilaisuuksissa.

Suomen Yrittäjät kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

 Lausunto

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan tuloverolain 69 §:n 5 momenttia muutettavaksi, jotta jatkossa kulttuurietua olisi mahdollista jatkossa käyttää myös etäyhteyden avulla toteutettuihin kulttuuritapahtumiin. Momenttia muutettaisiin lisäämällä siihen säännös siitä, että kulttuuritoimintana pidettäisiin myös etäyhteyden avulla tapahtuvaa reaaliaikaista osallistumista säännöksessä mainittuun toimintaan. Kulttuurietua voisi siten käyttää maksuvälineenä myös erilaisissa reaaliaikaisesti järjestettävissä virtuaalisissa kulttuuritapahtumissa ja -tilaisuuksissa. Suomen Yrittäjät lähtökohtaisesti kannattaa ehdotusta.

Kulttuuriedun laajentaminen virtuaalisesti järjestettyihin tilaisuuksiin helpottaisi yleisön osallistumismahdollisuuksia etäyhteyden avulla järjestettyihin tilaisuuksiin ja näin osaltaan parantaisi kulttuurialan toimintaedellytyksiä. Suomen Yrittäjät tukee esitysluonnoksen taustalla olevia tavoitteita parantaa koronakriisin aikana paljon kärsineiden kulttuurialan toimijoiden asemaa.

Esitysluonnoksen mukaan säännöksen piiriin kuuluvien virtuaalisesti järjestettävien tapahtumien tai tilaisuuksien tulisi olla nimenomaan reaaliajassa järjestettävästä tapahtumasta tai tilaisuudesta. Reaaliajassa järjestettävällä tapahtumalla tai tilaisuudessa tarkoitettaisiin tiettyyn ajankohtaan sidottua kulttuuritapahtumaa tai tilaisuutta, ja lähtökohtaisesti kyse olisi tilaisuuksista, joissa todellinen esitys on käynnissä tapahtumapaikalla samaan aikaan kuin se esitetään yleisölle reaaliaikaisesti verkossa. Asetetun lähtökohdan lisäksi kulttuurietua olisi mahdollista käyttää livestriimattavien tapahtumien ohella myös tiettyjen reaaliajassa tapahtuvana pidettävien tallennettavien esitysten katselemiseen, jos kyse olisi tiettyyn ajankohtaan sidotusta järjestetystä tapahtumasta tai tilaisuudesta. Esitysluonnoksen mukaan pelkän tallenteen hankkimista tapahtuman jälkeen ei pidetä tapahtumaan osallistumisena eikä pelkkien tallenteiden hankkiminen jälkikäteen olisi mahdollista kulttuuriedulla. Näkemyksemme mukaan rajaus reaaliajassa järjestettäviin tapahtumiin tai tilaisuuksiin on näissä olosuhteissa perusteltu.

Näkemyksemme mukaan kulttuuriedun laajentamisen myötä palveluiden lisääntynyt kysyntä helpottaisi ahdingossa olevien kulttuuripalveluita tarjoavien yritysten asemaa. Esitysluonnoksen mukaan laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lain mahdollisimman nopean voimaansaattamisen lisäksi pidämme tärkeänä, että myös Verohallinto julkaisisi mahdollisimman nopeasti päivitetyn ohjeen, jossa kulttuuriedun laajentaminen on huomioitu, jotta esitysluonnoksessa tavoitellut yleisön osallistumismahdollisuuksia helpottavat ja kulttuurialan toimintaedellytyksiä parantavat vaikutukset olisivat mahdollisimman tehokkaasti saavutettavissa.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen                                                            Jukka-Pekka Hellman

pääekonomisti                                                                veroasiantuntija