Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä yrittäjän työmarkkinatukioikeutta koskevan työttömyysturvalain väliaikaisen säännöksen voimassaolon jatkamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoamme otsikon asiassa, jonka johdosta esitämme seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan yrittäjän väliaikaisen työmarkkinatukioikeuden jatkamista kesäkuun 2021 jälkeen edelleen lokakuun 2021 loppuun.

Koronaepidemia aiheuttaa edelleen yrittäjille haasteita toimeentulon suhteen. Pidämme erittäin kannatettavana sitä, että määräaikaisen lain voimassaoloa jatketaan. Näin turvataan yrittäjien toimeentulo nyt ja jatkossa, kun yritystoiminta on mahdollista työmarkkinatukioikeuden rinnalla. Näin turvataan myös työsuhteisten henkilöiden työpaikkojen jatkuvuus.

Koska epidemian kehittymistä tulevina kuukausina on mahdotonta ennustaa, niin pidämme tärkeänä, että säännöksen voimassaolon jatkamista jälleen pohditaan hyvissä ajoin ennen nyt esitetyn määräajan täyttymistä.

 

 

Suomen Yrittäjät

 

Harri Hellstén

työmarkkina-asioiden päällikkö