Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Suomen Yrittäjien (SY) täydentävä lausunto luonnokseen hallituksen esityksestä tapahtumatakuuseen

Työ- ja elinkeinoministeriö

 

SY kiittää mahdollisuudesta täydentävään lausuntoon koskien hallituksen esitystä tapahtumatakuusta.

Näemme esityksessä edelleen seuraavia ongelmia.

1. Tapahtumanjärjestäjän katsominen ammattimaiseksi edellyttäisi, että sillä olisi palveluksessaan palkattua henkilöstöä vähintään yksi henkilö tapahtuman järjestämistä varten. Yrittäjät lasketaan henkilöstöön, mutta palkattu henkilöstö käsittää palkansaajat, jota yrittäjä on ainoastaan silloin kun ottaa tuloistaan yli puolet palkkana. Tässäkään tapauksessa yrittäjä ei välttämättä määritelmällisesti olisi yrityksen palveluksessa.

Lähtökohtaisesti määritelmä sulkee pois yksinyrittäjät. Esityksessä ei tätä rajausta perustella mitenkään. On myös selvää, että tällainen rajaus ei ole tuen saajien tasapuolisen kohtelun kannalta ylipäänsäkään perusteltua.

Palveluksessa oleva palkattu henkilöstö on myös määritelty epäselvästi. Tuleeko palkatun henkilöstön olla vakituisessa kokopäiväisessä työsuhteessa ympäri vuoden, vai tarkoittaako tämä sitä, että tapahtuman järjestämisen aikana pitää olla palkattua henkilöstöä yksi henkilö esim. projektityön omaisesti? Tämä epäselvyys tulee poistaa, sillä hakemusvaiheessa sekä yrityksille että hakemusten käsittelijöille tilanteen pitää olla selvä.

2. Myönnetystä tapahtumatakuusta korvataan tapahtumanjärjestäjälle takuuehtojen mukaisesti suoraan lain nojalla tai viranomaisen määräyksen vuoksi peruuntuneen tapahtuman järjestämisestä aiheutuneista ja ennakkoon ilmoitetuista toteutuneista kustannuksista 85 prosenttia. Taso poikkeaa esimerkiksi sulkemiskorvauksesta, vaikka voi ajatella, että tämä 85 % taso on ehkä keksitty sen perusteella, että sulkemiskorvauksessa taso on 100 % työllistämiskustannuksista ja 70 % muista kustannuksista. Eri tukien vaihteleva taso ilman kestäviä perusteita on omiaan ruokkimaan epäreilun kohtelun tunnetta.

3. Ei ole mitenkään itsestään selvää se, että jos alihankkija osallistuu suppeamman, mutta toteutuneen tapahtuman järjestämiseen, niin voidaan pitää todennäköisenä, että alihankkija saa suoritteistaan sopimuksen mukaisen korvauksen. Vaikka näin tapahtuisikin, on täysin mahdollista, että kun alihankkija joutuu sopeuttamaan toimintaa pienemmäksi, toiminta voi muodostua tappiolliseksi samaan tapaan kuin pääjärjestäjälle. On ilman muuta perusteltua, että myös rekisteröidylle alihankkijalle korvataan vastaavasti pienentyneestä tapahtumasta kuin pääjärjestäjälle korvataan pienentyneen tapahtuman tuottaessa tappiota.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen

pääekonomisti