Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

HE ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisen muuttamisen jatkamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Suomen Yrittäjien lausunto hallituksen esityksestä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisen muuttamisen jatkamisesta

Suomen Yrittäjät kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua näkemyksemme luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Esityksellä jatkettaisiin ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin tehdyn väliaikaisen muutoksen voimassaoloa. Väliaikaisella muutoksella on koronavirusepidemiaan liittyvien syiden vuoksi väljennetty säännöksiä ammattitaidon ja osaamisen osoittamisen eli näyttöjen toteuttamistavoista sekä osaamisen arvioinnista. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.7.2022 saakka.

Suomen Yrittäjät kannattaa esitystä, jotta opintojen edistyminen ja tutkinnon osien ja tutkintojen suorittaminen poikkeuksellisissa olosuhteissa mahdollistuu. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanon edistämisen takia pidämme kuitenkin tärkeänä, että muutos on vain väliaikainen ja että sitä hyödynnetään vain niissä tilanteissa, kun se on välttämätöntä.

Osaamisen turvaamiseksi ja arvioinnin laadun varmistamiseksi on tärkeää laatia yhtenäiset soveltamisohjeet. Toteutettaessa näyttöjä aitojen työtilanteiden ja työprosessien sijaan muissa käytännön tehtävissä, on varmistuttava siitä, että näyttöympäristö vastaa mahdollisimman hyvin työelämän työympäristöjä.

Esityksessä esitetään myös sitä, että väljennettäisiin mahdollisuutta tarvittaessa täydentää näytössä osoitettua osaamista muulla osaamisen arvioinnilla. Tämänkin muutoksen osalta yhtenäinen ohjeistus on tarpeen, samoin kuin se, että on edellytettävä tarkkaa harkintaa muutoksen välttämättömyydestä.

Osaamisen laadun kehittäminen on tärkeää poikkeusoloissakin. Siksi myös työelämätoimikuntien roolia on tarpeen korostaa ja tarvittaessa lisätä työelämätoimikuntien mahdollisuutta osallistua aktiivisemmin muutosajan laadun varmistamiseen.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen                              Marja Vartiainen

pääekonomisti                                  koulutusasioiden asiantuntija