Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028

Työ- ja elinkeinoministeriö

 

Lausunnonantajan lausunto

1. Palaute/kommentit luvusta 1

-

2. Palaute/kommentit luvusta 2

-

3. Palaute/kommentit luvusta 3

Katsomme, että 19 pykälässä esitettävä prosenttimääräinen korvaus toimintaympäristön kehittämistoimenpiteissä niissä tapauksissa, joissa hyväksytyssä hankesuunnitelmassa ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat vähintään 30 prosenttia hankehenkilöstön 6 §:ssä tarkoitetuista hyväksyttävistä palkkakustannuksista, on oikean suuntainen, mutta riittämätön.

4. Palaute/kommentit luvusta 4

-

Muuta palautetta asetusluonnoksesta

Suomen Yrittäjät pitää luonnosta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 pääosin kannatettavana.

Tavoitteet selkeyttää ja tehostaa sekä lisätä avustusten vaikuttavuutta, ovat kannatettavia. Lisäksi on hyvä, että tukea olisi poikkeuksellisissa oloissa mahdollista myöntää myös yritystoiminnan tukemiseen, sopeuttamiseen ja maksuvalmiuden turvaamiseen.

Koemme kuitenkin ongelmalliseksi kustannusmalliin sisältyvän muutoksen, jossa ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset sisältyvät niin sanottuun palkkakustannusten flat rate -malliin.

Tämä johtaa suoraan siihen, että malli suosii käyttämään työsuhteisena tehtävää työtä suhteessa yrittäjien myymiin ostopalveluihin. Malli suosii voimakkaasti isoja yrityksiä ja oppilaitoksia, joilla itsellään on asiantuntijoita ja esimerkiksi koulutustiloja, eikä näin olleen yhtä suurta tarvetta ostopalveluihin, kuin pienillä yrityksillä.

Pidämme oikean suuntaisena, mutta riittämättömänä edellä mainittua ongelmaa korjaavaa ”prosenttimääräistä korvausta toimintaympäristön kehittämistoimenpiteissä eräissä tapauksissa”. Ehdotettu 7 prosenttia hyväksyttävien välittömien kustannusten yhteismäärästä ei kuitenkaan ole riittävä, joten esitämme korvaustason nostamista.

 

Suomen Yrittäjät 

 

Malinen Petri
ekonomisti