Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Suomen Yrittäjät kiittää Opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua näkemyksemme luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta.

Hallituksen esitys liittyy hallitusohjelman kirjauksiin, jonka mukaisesti käynnistetään toimenpideohjelma kiusaamiseen puuttumiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi. Hallituksen esitys on osa opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmaa kiusaamisen, väkivallan sekä häirinnän ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Ehdotetun sääntelyn tarkoituksena on täsmentää ja korjata opetustoimen säännöksiä, jotta kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan voitaisiin puuttua oikea-aikaisesti, vahvistaa oppilaan oikeusasemaa ja turvata kaikkien koulussa toimivien turvallinen oppimisympäristö.

Suomen Yrittäjien lausunto

Suomen Yrittäjät kannattaa esitystä. Pidämme tärkeinä toimenpiteitä, joilla vähennetään ja ennaltaehkäistään kiusaamista ja yksinäisyyttä kaikilla koulutusasteilla. Lapsille ja nuorille on varmistettava oppimispolku, joka vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan toimia aktiivisina kansalaisina, työntekijöinä ja yrittäjinä. Myös oppilaitosten henkilöstölle turvallinen työympäristö lisää kaikkien hyvinvointia. 

Oppimisympäristöt on huomioitava laajasti. Oppimista tapahtuu oppilaitosten lisäksi yrityksissä ja virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Siksi toimenpideohjelmissa tarvitaan resurssien kohdennuksia kaikille toimijoille. On myös panostettava sekä opettajien, opinto-ohjaajien että työpaikkaohjaajien osaamiseen. On myös varmistettava, että kaikilla koulutusasteilla ja työelämässä oppimisessa on saatavilla riittävästi muita tukipalveluita ja ohjausta.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen                                          Marja Vartiainen

pääekonomisti                                              koulutusasioiden asiantuntija