Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan talousvaliokunta

 

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta.

Esitysluonnoksen tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön rahastojen rajat ylittävää markkinointia koskeva direktiivi sekä toteuttaa asetuksen edellyttämät kansalliset lainsäädäntömuutokset.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät kannattaa toimia, joilla suoraan tai välillisesti lisätään yritysrahoituksen tarjontaa ja saatavuutta. Katsomme, että ehdotus saattaa periaatteessa lisätä yritysrahoituksen saatavuutta. Samaan aikaan kiristyvä sääntely saattaa kuitenkin nostaa rajat ylittävien toimijoiden kynnystä tulla Suomen markkinoille. Näin ollen ehdotuksen kokonaisvaikutukset jäänevät olemattomiksi. Muilta osin meillä ei ole lausuttavaa esitykseen.

 

Suomen Yrittäjät

 

Petri Malinen

ekonomisti