Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Ehdotus kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi (IPR-strategia)

Työ- elinkeinoministeriö

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa IPR-strategian ohjausryhmän ehdotuksesta kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi. Kiitämme mahdollisuudesta lausua asiasta.

Suomen Yrittäjät on ollut edustettuna ohjausryhmässä. Pidämme ehdotettua IPR-strategiaa huolellisesti valmisteltuna ja perusteltuna. Strategiassa on tunnistettu keskeiseksi kohderyhmäksi pk-yritykset, jotka edelleenkään eivät hyödynnä riittävästi IPR-järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia liiketoiminnassaan.  Pidämme tärkeänä, että asia on huomioitu nimenomaisesti strategian vuoden 2030 tavoitetilassa. Strategiassa esitetyt toimenpiteet ovat oikeita ja johdonmukaisia tavoitetilaan nähden. Katsomme, että strategia antaa hyvän pohjan esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiselle. Yhdymme strategiassa esitettyyn näkemykseen siitä, että toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää nykyisten määrärahojen lisäksi eri vastuuministeriöiden momenteille kohdennettavia lisäresursseja.

Suomen Yrittäjät osallistuu ja tukee mielellään esitettyjen toimenpiteiden valmistelua.

 

Suomen Yrittäjät

 

Janne Makkula

johtaja, työmarkkinat ja yrityslainsäädäntö