Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

 

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut hallituksen esityksen väylämaksun kantamisesta edelleen puolitettuna vuosina 2022 ja 2023.

Tavoitteena on edistää Suomen kilpailukykyä ja yritysten palautumista COVID-19-tartuntatautiepidemian aiheuttamista taloudellisista haasteista epävarmoissa olosuhteissa. Puolitetun väylämaksun kautta varustamoille ja elinkeinoille syntyvä taloudellinen hyöty on arviolta noin 36 miljoonaa euroa vuodessa.

Väylämaksun väliaikainen puolitus on ollut voimassa vuodesta 2015 lähtien ja nykyinen lainsäädäntö on voimassa vuoden 2021 loppuun asti. Ilman toimenpidettä väylämaksu kannettaisiin vuoden 2022 alusta alkaen ennen puolitusta voimassa olleen hinnaston mukaisesti.

Suomen Yrittäjät pitää ymmärrettävänä, että kriisin myötä vuoden 2022 ja 2023 väylämaksut puolitetaan. Suomen syrjäisen sijainnin myötä merikuljetusten merkitys korostuu vientiteollisuudelle. Katsommekin, että merikuljetusten toimintavarmuudesta ja kilpailukyvystä tulee kriisin jälkihoidossa huolehtia. Lisäksi on hyvä huomioida, että meriliikennettä ollaan siirtämässä EU:n tasoiseen päästökauppaan. Sen myötä merikuljetuksiin on odotettavissa lisäkustannuksia.

Haluamme kuitenkin korostaa, että kriisin jälkeen yrityksille suunnattuja tukia tulee tarkastella kriittisesti niiden hyötyihin nähden. Näin myös väylämaksujen kohdalla on syytä tehdä. Erityisesti kilpailua vääristäviä ja kansantaloudellisesti tehottomia tukia on mahdollisuuksien mukaan karsittava.   

 

Suomen Yrittäjät

 

Sampo Seppänen                                                         

ekonomisti