Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi ja direktiiviksi EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseksi (U 42/2021 vp)

Suomen Yrittäjät kannattaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estävää lainsäädäntöä ja asiassa tehtävää työtä. Samaan aikaan joudumme kuitenkin nostamaan esiin sen tosiasian, että ilmoitusvelvollisten vaatimukset ja yhteistyöhalukkuus pk-yritysten kanssa tosiasiallisia edunsaajia koskevien säännösten kanssa on osoittautunut vaikeaksi. 

Pk-yrityksiltä on evätty peruspankkipalvelut kyseiseen lainsäädäntöön vedoten, ilman että ilmoitusvelvollinen on mitenkään yksilöinyt puutteita tai epäselvyyksiä tosiasiallisten edunsaajien osalta. Tällaisessa tilanteessa yrittäjällä ei käytännössä ole minkäänlaista mahdollisuutta tietää miten täyttää velvollisuutensa. Pahimmillaan tämä on estänyt koko yritystoiminnan.

Edellä mainittujen ongelmien vuoksi ehdotamme, että valtioneuvoston kantaa täydennettäisiin seuraavasti;

Valtioneuvoston mielestä on tarkoituksenmukaista, että jatkovalmisteluissa kiinnitettäisiin huomiota siihen, kuinka varmistetaan ilmoitusvelvollisten oikeasuhtainen toiminta valvottavia kohtaan tosiasiallisia edunsaajia selvittäessä.  

 

Suomen Yrittäjät

 

Petri Malinen
ekonomisti