Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Kansallinen lukutaitostrategia 2030

Suomen Yrittäjät kiittää Opetushallitusta mahdollisuudesta lausua näkemyksemme Kansallisesta lukutaitostrategiasta. 

Asia on mielestämme äärimmäisen tärkeä ja pidämme lukutaidon parantamista keskeisenä kehittämiskohteena. Lukutaidon käsite on ymmärrettävä laajasti ja siihen tulee kytkeä lähikäsitteinä mediataito, digitaito, ihmistaito ja datataito. Lukutaidon kehittyminen alkaa jo varhaiskasvatuksen aikana ja siihen on siksi panostettava varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmissa. Henkilöstön osaamista on myös vahvistettava.

aikka lukutaito alkaa kehittyä varhain, voi tarvetta sen parantamiseksi ilmetä myös myöhemmissä vaiheissa. Siksi sekä perus- että toisella asteella on oltava riittävästi sellaisia opettajia, joilla on valmius havaita opiskelijan puutteet lukutaidossa ja ohjata hänet luki- ja tukiopetuksen piiriin. 

Strategian lisäksi asian merkitystä on tuotava esille monipuolisella viestinällä, kampanjoilla ja tapahtumilla.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen                         Marja Vartiainen
pääekonomisti                            koulutusasioiden asiantuntija