Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia, nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia, maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annettua lakia ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia.

Katsomme, että ehdotetut muutokset ovat pääpiirteittäin perusteltuja. Lähtökohtaisesti verotuksen tulisi olla mahdollisimman teknologianeutraalia. Pidämme hyvänä, että teollisten kierrätysmateriaalien valmistus ja jalostuksessa käytetty sähkö siirtyy alempaan sähköveroluokkaan II. Lakiluonnos uhkaa kuitenkin jättää osan kierrätysteollisuuden teollisuuteen rinnastuvista toiminnoista soveltamisalan piiristä ja näiltä osin lakiehdotusta tulisi tarkastella uudelleen.  

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen                                    Sampo Seppänen
pääekonomisti, johtaja                         ekonomisti