Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvonlisäverolain 40 §:n muuttamisesta

Valtiovarainiministeriö

 

Arvonlisäverolain verottoman koulutuspalvelun määritelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä todettaisiin koulutuspalvelun lain nojalla järjestämisellä ja lain nojalla avustamisella tarkoitettavan nimenomaisesti Suomen lain mukaista järjestämistä ja avustamista. Koulutuspalvelujen arvonlisäverokohtelua arvioitaisiin siten aina Suomen lainsäädännön perusteella. 

Muutoksella on tarkoitus taata unionin oikeuden mukaisen neutraliteettiperiaatteen toteutuminen oikeus- ja verotuskäytännössä siten, että kaikkia Suomessa myytäviä keskenään kilpailevia koulutuspalveluja kohdeltaisiin yhtäläisesti.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.

Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavaa:

Esitys on kannatettava ja perusteltu verotuksen neutraalisuuden periaatteen toteuttamiseksi. Muutos parantaisi MBA-koulutusohjelmia Suomessa arvonlisäverolla myyvien toimijoiden asemaa, kun verottomien ulkomaisten koulutusohjelmien myyjien saama epäneutraali kilpailuetu poistuisi. 

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen                          Laura Kurki
johtaja, pääekonomisti               veroasiantuntija