Etsi

Suomen Hammaslääkäriasemat ry

 

Puheenjohtaja:
juha Lindgren
toimitusjohtaja
Curanda Terveyspalvelut Oy Sirkkalankatu 14 b , 20500 TURKU

p. 044 524 3707


Liiton tarkoituksena on toteuttaa yksityisten hammaslääkäriasemien edunvalvontaa ja edistää laadukkaan hammashoidon toteutumista Suomessa sekä lisätä jäsenistönsä tietämystä yrittäjyydestä ja modernin hammashoidon mahdollisuuksista. Liitto pyrkii tavoitteisiinsa järjestämällä koulutusta jäsenasemiensa henkilöstölle ja vaalii jäsentensä ammattitaitoa ja ammattietiikkaa.  Liitto tekee hammashoidollista ja asiakkaiden tarpeita sekä näkemyksiä kartoittavaa tutkimustoimintaa. Liitto myös auttaa jäsenasemiaan saamaan kohtuukustannuksin mahdollisimman uudenlaisia hammashoidollisia laitteita ja materiaaleja.

Tiedotus ja viestintä:
Järjestön lehti: Terve suu
Levikki 160 000, numero vuodessa

Suomen Hammaslääkäriasemat ry
Perustamisvuosi 1990   Jäsenmäärä 15
c/o TerveSuu Asemat ry
Juha Lindgren
Curanda Terveyspalvelut Oy

Sirkkalankatu 14 b , 20500 TURKU
044 524 3707