Etsi

Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjät — pienten ja keskisuurten yritysten etu- ja palvelujärjestö

Tehtävänämme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen edellytyksiä. Tavoitteenamme on, että menestyviä yrityksiä ja yrittäjiä on enemmän ja yrittäjien taloudellinen ja sosiaalinen asema paranevat. Vain yritykset takaavat kuntien ja siten myös valtion elinvoiman. Yrittäjät näkyvät ja kuuluvat myös kuntien valtuustoissa: tällä valtuustokaudella joka viides valtuutettu on yrittäjä.

Suomen Yrittäjät on suomalaisen elinkeinoelämän ylivoimaisesti suurin järjestö. Edustamme yli 115 000:tä jäsenyritystä.

Jäsenyritykset työllistävät noin 554 000 palkansaajaa eli käytännössä Suomessa lähes joka neljäs palkansaaja saa toimeentulonsa Suomen Yrittäjien jäseneltä. Työnantajayrityksistä noin 60 prosenttia kuuluu Suomen Yrittäjiin. 

Työllistämisluku: Tilastokeskus yhdisti Suomen Yrittäjien ja 44 Suomen Yrittäjiin kuuluvan toimialajärjestön jäsenrekisterit ja laski Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tietojen perusteella yritysten ja yrityksissä työskentelevien henkilöiden lukumäärän. Tiedot perustuvat uusimpaan, vuotta 2016 koskevaan, Yritysten rakenne -ja tilinpäätöstilastoon ja jäsenrekisterien tilanteeseen vuodenvaihteessa 2017/2018.


Edunvalvonta

Suomen Yrittäjät on ollut yrittäjien edunvalvoja valtakunnallisella tasolla jo yli 20 vuoden ajan. Yrittäjien asioita ajetaan parhaiten vaikuttamalla asioihin niiden valisteluvaiheessa. Yrittäjäjärjestön tavoitteena on saada Suomeen parhaat yrittäjyyden olosuhteet.

» Tutustu edunvalvonnan tuloksiin eri vuosilta

» Yrittäjäjärjestön edustus eri työryhmissä

» Kuntavaikuttaminen

Tavoiteohjelma 2015—2019 #työn_tekijä

Tuorein tavoiteohjelmamme #työn_tekijä on Suomen Yrittäjien näkemys toimista, joita Suomen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi pitäisi tehdä keväällä 2015 alkavan hallituskauden aikana.