Etusivu > Suomen Yrittajat > Edunvalvonta

Etsi

Elinkeinopolitiikka

Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan kuntatiimi vastaa keskustoimistossa paikallisen elinkeinovaikuttamisen tukemisesta. Tuotamme taustamateriaalia ja työkaluja yrittäjälähtöisen elinkeinopolitiikan toteuttamiseen ja toimimme aktiivisesti yrittäjien ja julkisen sektorin vuorovaikutuksen kehittämiseksi. Yksi järjestömme keskeisistä vahvuuksista on se, että olemme paikallisyhdistystemme kautta läsnä jokaisessa Suomen kunnassa.

Kuntavaikuttaminen

Kuntavaikuttamisen pääpainopisteet ovat suunnitelmallinen ja yrittäjälähtöinen elinkeinopolitiikka, yrittäjyysvaikutusten arvioinnin vakiintuminen kunnallisessa päätöksenteossa sekä yksityisen sektorin nykyistä parempi hyödyntäminen osana julkista palvelujärjestelmää.

Tavoitteemme on, että jokaisessa kunnassa olisi yhteistyössä yrittäjien kanssa laadittu elinkeino-ohjelma. Yritysvaikutusten arvioinnilla voidaan kuntien päätösvalmistelua kehittää niin, että päätösten ennakoitavissa olevat vaikutukset alueen yrityksiin tunnistetaan jo päätöksiä valmisteltaessa. Konkreettisia työkaluja elinkeinopolitiikan ja yritysvaikutusten arvioinnin kehittämiseen löytyy Suomen Yrittäjien julkaisemasta Elinkeinopoliittisen ohjelman työkirjasta.

Yrittäjät mukaan palvelujen tuottamiseen

Suomen Yrittäjien näkökulma on, että julkisen sektorin palvelutuotantoa kannattaisi kehittää ja tehostaa tiivistämällä kuntien ja yritysten yhteistyötä.

Yritysten ottaminen mukaan erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoon on kuntalaisten etu, koska toimiva kilpailu parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta verrattuna siihen, että palvelut tuotettaisiin vain virkatyönä. Näin saataisiin aikaan myös säästöjä.

Suomen Yrittäjien tavoitteena on monituottajamalli, jossa on mukana niin kuntien omaa palvelutuotantoa, ostopalvelutuotantoa kuin palvelusetelillä tuotettuja palveluja. Uskomme, että erityisesti palvelusetelien käyttäminen nykyistä enemmän ja monipuolisemmin edesauttaisi toimivien palvelumarkkinoiden syntymisestä.

Aluekehitys

Kansallisella tasolla elinkeinopolitiikkaan voidaan lukea ne julkisen vallan toimenpiteet, joiden tarkoituksena on luoda toimintaympäristö, joka edistää yritysten syntymistä, toimintaa, kasvua sekä kilpailukykyä ja työllisyyttä. Elinkeinopolitiikka on monitasoista toimintaa, jossa mukana on sekä valtakunnallisia organisaatioita että alueellisia tai paikallisia yrityspalveluja tai koulutusta tarjoavia organisaatioita. Suomen Yrittäjien näkemys on, että elinkeinopolitiikan tulisi tukea yrittäjyyden edellytyksiä koko maassa.

Suomen Yrittäjät on laajasti edustettuna rakennerahastokauden ohjelmiin liittyvissä seurantaryhmissä sekä maaseudun kehittämiseen tähtäävissä ohjelmissa.

Päivitetty 30.6.2014