Lomarahan muuttaminen lakisääteiseksi ja tason leikkaus – lukumääriä ja kustannusvaikutukset | Yrittajat.fi
Yrittäjät > Suomen Yrittajat > Edunvalvonta

Etsi

Lomarahan muuttaminen lakisääteiseksi ja tason leikkaus – lukumääriä ja kustannusvaikutukset

Työ- ja elinkeinoministeriön työehtosopimusten kattavuutta koskevan vuonna 2011 tehdyn selvityksen mukaan 73 prosenttia palkansaajista oli yksityisellä sektorilla työehtosopimusten normaalisitovuuden piirissä  ja yleissitovuus mukaan lukien 85 prosenttia palkansaajista. Loput yksityisen sektorin palkansaajista ovat työehtosopimusten soveltamisen ulkopuolella:

TES                              Työntekijöitä

normaalisitova             920 000

yleissitova                    338 000

ulkopuolella                 225 000

yhteensä                     1 481 000                     

Kun työnantajayrittäjiä on työvoimatutkimuksen mukaan yhteensä noin 90 000, näistä noin 20 000 on työnantajaliittojen jäseniä ja näin normaalisitovuuden piirissä. Järjestäytymättömiä yrityksiä on siten noin 70 000.

Kun tarkastellaan yleissitovien työehtosopimusten piirissä olevien palkansaajien lukumäärää (338 000) työehtosopimusten ulkopuolella olevien palkansaajien lukumäärään (225 000) nähden, voidaan esittää arvio, että työehtosopimusten yleissitovuuden piirissä on noin 2/3 järjestäytymättömistä yrityksistä ja 1/3 on kokonaan työehtosopimusten noudattamisvelvollisuuden ulkopuolella.

Lomarahan muuttaminen lakisääteiseksi koskisi siten noin 25 000 uutta työnantajayrittäjää.

Yrityksille aiheutuvat kustannukset / säästöt voidaan arvioida seuraavasti. Laskelman taustaoletuksena seuraavat:

 • keskipalkka 3284 euroa/kk, sivukulut 25,09 %, kokoaikainen kuukausipalkkainen työntekijä. Lomaraha on puolet loma-ajan palkasta. Laskelma on suuntaa-antava.
   
 1. Normaalisitovuuden perusteella työehtosopimusta noudattavat yritykset:
  • Normaalisitovien TES:sien piirissä työntekijöitä: 920 000
  • Keskipalkalla 3284 euroa (lomaraha nyt noin 1700, jatkossa 0,7 x 1700 = 1190 euroa)
  • Sivukulujen säästö 25,09 % x 510 euroa = 128 euroa vuodessa
  • Eli säästöä yhteensä 510 + 128 = 638 euroa / työntekijä vuodessa

638 euroa x 920 000 = 587 miljoonaa / kokonaissäästö näille yrityksille.

 1. Yleissitovuuden perusteella työehtosopimusta noudattavat yritykset:
  • Yleissitovien TES:sien piirissä työntekijöitä: 338 000
  • Keskipalkalla em. mukaisesti lomaraha jatkossa 1190 euroa (säästöä 510 euroa vuodessa)
  • Sivukulujen säästö 128 euroa vuodessa
  • Säästö yhteensä 638 euroa vuodessa/työntekijä

638 euroa x 338 000 = 215 miljoonaa / kokonaissäästö näille yrityksille

 1. Työehtosopimusten noudattamisvelvollisuuden ulkopuolella olevat yritykset:
  • 225 000 työntekijää,
  • keskipalkalla 3284 € (uusi velvoite lomaraha jatkossa ilmeisesti 1190 euroa)
  • lisättynä sivukuluilla 299 euroa,
  • Lisäkustannus yhteensä noin 1489 euroa vuodessa/työntekijä (kokonaisuus noin 335 000 miljoonaa)

Suomen Yrittäjät arvioi selvitystensä perusteella, että noin 30 prosentille em. työntekijöistä maksetaan jo nyt lomarahaa työsopimuksen tai yrityksen noudattaman käytännön perusteella. Tällöin aiheutuu työehtosopimusten noudattamisvelvollisuuden ulkopuolella oleville yrityksille seuraava lisäkustannus:

225 000 x 0,7 x 1489 euroa = 235 miljoonaa euroa / lisäkustannus näille yrityksille