Suomen Yrittäjien kannanotot | Yrittajat.fi
Yrittäjät > Suomen Yrittajat > Edunvalvonta

Etsi

Suomen Yrittäjien kannanotot

Näillä lääkkeillä työllisyys saadaan ylös

9 neuvoa hallituksen puoliväliriiheen

Hallituksen työllisyystavoite on karkaamassa. 72 prosentin työllisyystaso ei todennäköisesti ole enää saavutettavissa tällä hallituskaudella.

Paljon on kuitenkin tehtävissä, sillä muuttamalla työmarkkinoita rohkeasti työllisyysastetta on mahdollista nostaa tuntuvasti. Yrittäjät keräsivät 9 neuvoa puoliväliriiheä varten. Nämä asiat auttaisivat pk-yrityksiä kasvamaan ja työllistämään enemmän.

  1. Julkisen talouden sopeuttamista tulee jatkaa
  2. Yritysrahoitusta on syytä monipuolistaa
  3. Liikenneverkkoa kehitettävä
  4. Yritysten riskinottohalua ja –kykyä lisättävä veromuutoksin
  5. Paikallisessa sopimisessa pitää päästä eteenpäin
  6. Yrittäjän sairausajan toimeentulon turvaaminen
  7. Omistajanvaihdoksia edistettävä ja synnytettävä yritysmarkkinoita
  8. Kasvuyrittäjyyttä ja pk-yritysten kansainvälistymistä tuettava
  9. Sääntelyn järkeistämisen kunnianhimoa on lisättävä

» Lue kannanotto


Maakuntien ja kuntien hyödynnettävä yrittäjyyden elinvoima

Suomen Yrittäjien hallitus on tyytyväinen siihen, että hallitus vie sote- ja maakuntauudistusta määrätietoisesti eteenpäin. Uudistus merkitsee sote-palveluiden ja muiden maakuntien vastuulle tulevien palveluiden tehostamista. Yrittäjien mielestä uudistuksen tavoitteet ovat oikeita. Vain järjestelmää tehostamalla saadaan rahat riittämään hyvinvointivaltion ylläpitämiseen.

» Lue kannanotto


Vahvempi Suomi -ohjelma

Tämä asiakirja on neljän elinkeinoelämän järjestön ohjelmallinen evästys hallituksen puoliväliriiheen ja vaalikauden loppuvuosille. Pyydämme, että hallitus toteuttaa määrätietoisesti uudistuksia, jotta Suomi saa taloutensa viimein kuntoon ja selviää kasvavan epävarmuuden maailmassa.

» Lue kannanotto


Suomen Yrittäjien hallituksen kannanotto 17.1.2017

Valinnanvapaus avain sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumiseen

Sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta, kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillita kustannuksia. Palveluiden tulee muodostaa asiakkaan näkökulmasta toimiva kokonaisuus, jossa on käytössä tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat.

» Lue kannanotto


Suomen Yrittäjien hallituksen kannanotto 17.1.2017

Suomen Yrittäjien hallitus VATT:n ja Etlan esityksistä:
Suomen otettava mallia Ruotsin ja Viron veromalleista kasvun lisäämiseksi

Suomen Yrittäjien hallitus katsoo, että Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan julkaisemissa verosuosituksissa on ongelmia yritysten kasvun ja yrittäjyyden näkökulmasta. VATT ja Etla esittelivät 11.1.2017 selvityksensä yritys- ja pääomatuloverotusjärjestelmän uudistustarpeista sekä vaihtoehtoja investointien, tuottavuuden ja talouskasvun edistämiseen. VATT ja Etla tutkivat myös, olisiko Ruotsissa käytössä olevasta varauksesta tai Viron yritysveromallista vetoapua yritysten investointeihin.  Selvityksessä ei ole yrittäjien mielestä kiinnitetty riittävästi huomiota pienten ja keskisuurten yritysten kasvuun ja yrittäjyyden kannusteisiin.

» Lue kannanotto


Suomen Yrittäjien työvaliokunnan kannaotto 13.12. 2016 

Kotimainen yrittäjyys huomioitava sote-uudistuksessa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen on ratkaisevassa vaiheessa. Hallitus on linjannut, että uudistus tehdään niin, että pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet toimia sote-toimialalla ja tarjota palveluita turvataan.

Sote-uudistuksen päätöksillä ratkaistaan, onko ammatinharjoittajilla, yksinyrittäjillä ja pk-yrityksillä jatkossa mahdollisuuksia toimia. Jotta kotimaista sote-yrittäjyyttä on myös tulevaisuudessa, pitää uudistuksessa varmistaa seuraavat keskeiset seikat:

>> Lue kannanotto


Suomen Yrittäjien työvaliokunnan kannaotto 13.12. 2016 

Kasvupalvelut keskeinen osa maakuntauudistusta

Osana sote- ja maakuntauudistusta on työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmisteltu kasvupalvelu- ja aluekehitysjärjestelmän uudistusta. Hanke on edennyt lakiluonnosvaiheeseen. Suomen Yrittäjät on edustettuna hankkeen ohjausryhmässä.

Suomen Yrittäjät toteaa kannanottonaan kasvupalvelu- ja aluekehitysjärjestelmän uudistuksesta seuraavaa.

>> Lue kannanotto


Suomen Yrittäjien hallituksen kannanotto 25.10.2016

Yrittäjähennyksessä kyse yritysmuotojen tasavertaisuudesta

Juha Sipilän hallitus esittää, että vuoden 2017 alusta otetaan käyttöön uusi yrittäjävähennys. Vähennys olisi viisi prosenttia toiminimien, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden tulosta. Kokonaisuudessaan vähennys merkitsisi käytännössä noin kahden prosentin kevennystä yrittäjien verotukseen. Suomen Yrittäjien hallitus kannattaa uudistusta, sillä se asettaa erilaiset yhtiömuodot verotuksessa enemmän samalle viivalle. Se on ennen kaikkea tasavertaisuuskysymys eri yritysmuotojen välillä.

» Lue kannanotto


Suomen Yrittäjien liittokokouksen 2016 kannanotto sote- ja maakuntauudistukseen

Sosiaali- ja terveyspalvelu- ja maakuntauudistus vaikuttaa kaikenkokoisiin yrityksiin kaikilla toimialoilla. Kuntien ja valtion aluehallinnon yhdistyessä syntyy mahdollisuus tehostaa yrityksille suunnattuja palveluita. Samalla kunnissa vapautuu energiaa entistä paremman elinkeinopolitiikan tekemiseksi. On varmistettava, että kuntien ohella myös maakunnilla on riittävät intressit ja resurssit huolehtia yritysten palveluista. Uudistuksen yhteydessä on luotava yhden luukun palvelumalli kaikille yrityspalveluille.

 » Lue kannanotto


Suomen Yrittäjien liittokokouksen 2016 kannanotto

Henkilöstö tervetullut yrityksen päätöksentekoon

Työttömyys on suomalaisen yhteiskunnan suurin ongelma. Vailla työtä on yli 450 000 työikäistä. Se maksaa yhteiskunnalle vuodessa 7,6 miljardia euroa. Työttömyys on tragedia työttömälle itselleen ja hänen perheelleen. Se on valtavaa osaamisen tuhlausta. Työtä tarvitaan hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen. Jos Suomi haluaa edelleen olla hyvinvointivaltio, tarvitaan iso muutos työmarkkinoille.

» Lue kannanotto


Suomen Yrittäjien hallituksen kannanotto 14.6.2016

Suomen työmarkkinoita on uudistettava — työpaikkasopiminen kiihdyttäisi kasvua, yleissitovuutta on purettava

Suomen Yrittäjät ehdottaa laajaa ja syvällekäyvää työelämä- ja työmarkkinauudistusta, joka lisää merkittävästi työpaikkasopimista, tuo reilua kilpailua työmarkkinoille, purkaa yleissitovuutta, keventää työelämän sääntelyä ja tuo sen savupiippuajalta nykyaikaan ja vastaa modernin työ- ja yrityselämän tarpeisiin. Näin linjaa Suomen Yrittäjien hallitus kannanotossaan 14.6.2016.

» Lue kannanotto


Suomen Yrittäjien liittokokous 2015:

Laajentamalla paikallisen sopimisen mahdollisuuksia parannettaisiin kilpailukykyä ja työllisyyttä  

Suomi on jäänyt kustannuskilpailukyvyssä jälkeen, mikä jumiuttaa kasvua ja investointeja ja pahentaa työttömyyttä. Tehokkain keino parantaa tilannetta on lisätä mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen. Näin linjasi Suomen Yrittäjien liittokokous kannanotossaan tänään. Paikallisen sopimisen lisääminen toisi lisää työpaikkoja ja paremmat kokonaisansiot työntekijöille, paljastaa tuore kysely.

» Lue kannanotto


Suomen Yrittäjät: Liittokokouksen 2013 kannanotto

Uusi suunta edessä — kansalaisilla vaikuttamisen paikka

Tulevan vuoden vaaleissa määritetään Euroopan uusi suunta. Toukokuussa valitaan Euroopan parlamenttiin yhteensä 751 jäsentä 28 jäsenmaasta. Suomesta heitä valitaan 13. Parlamenttivaalien jälkeen valitaan myös uusi komissio.

Vaaleissa toteutetaan eurooppalaista demokratiaa. Ne tarjoavat kansalaisille mahdollisuuden aitoon vaikuttamiseen. Pelissä on Euroopan tulevaisuus. Vaaleilla on iso merkitys myös yrittäjyydelle, sillä suuri osa yrittäjyyden edellytyksistä määritellään nykyisin EU-tasolla. Suomen Yrittäjät kannustaakin kaikkia kansalaisia osallistumaan vaalien välityksellä Yrittäjyyden Euroopan rakentamiseen.

» Lue kannanotto


Suomen Yrittäjien liittokokouksen 2012 kannanotto

Vastuuta vanhemmuuden kustannuksista jaettava laajemmalle

Vanhemmuudesta yrityksille aiheutuvat kustannukset saattavat vaikuttaa siihen, että varsinkin nuoret naiset kokevat vaikeaksi löytää ensimmäistä vakituista työsuhdetta. Tilanteesta seuraa myös se, että lasten hankkimista siirretään koko ajan myöhemmäksi, jotta työuran aloittaminen tulisi mahdolliseksi. Ensisynnyttäjien keskimääräinen ikä on noussut vuosikymmenen aikana lähes yhdellä vuodella (2011 28,4 v).

» Lue kannanotto