Etusivu > Suomen Yrittajat > Palkittuja Yrittajia

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu

Suomen Yrittäjien Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu on maamme arvostetuin alle 36-vuotiaille yrittäjille suunnattu kilpailu.

Vuoden nuori yrittäjä -palkinto on vertaisarvostukseen perustuva yrittäjiltä yrittäjille annettava tunnustus. Voittajan valinnassa otetaan huomioon erityiset ansiot toimialaan, innovatiivisuuteen tai yrittäjäasenteeseen liittyen. Voittaja palkitaan Yrittäjäpäivillä 24.9.2021! Katso video viime vuoden voittajista täällä. Ehdota voitttajaa täällä.

Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee valtakunnallisen kilpailun kolmen parhaan palkitsemista yhteensä 30 000 euron suuruisella summalla. Alueellisten alkukilpailujen voittajien palkitsemiseen säätiö osoittaa 1 500 euron suuruisen tuen kullekin alueelle.

Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee valtakunnan finaalin kolmen parhaan palkitsemista seuraavilla summilla:

 • 1. sija 20 000 euroa
 • 2. sija 7 000 euroa
 • 3. sija 3 000 euroa

Vuoden nuori yrittäjä

Vuoden 2021 kilpailu on päättynyt. Voittaja selviää Yrittäjäpäivillä.

Yrittäjärjestön paikallisyhdistykset voivat ehdottaa voittajaa samalla lomakkeella. 

Ennen kuin teet ilmiannon, lue kilpailijalta edellytetyt kriteerit (ks. alla). 

Edellisvuonna ilmiannettu yrittäjä voidaan ilmiantaa uudelleen, mikäli hän ei ole aluetason kilpailua voittanut ja täyttää muutoin kilpailun kriteerit.

Kilpailijan kriteerit

 • Yrittäjä on täyttänyt kilpailuvuonna (2021) enintään 36 vuotta.
 • Yrittäjän perustama yritys on toiminut vähintään 3 vuotta kilpailuvuoteen (2021) mennessä.
 • Yrittäjä voi olla myös yrityksen nuori jatkaja, joka on omistajan- tai sukupolvenvaihdoksen jälkeen johtanut yritystään menestyksellisesti vähintään 3 vuotta kilpailuvuoteen (2020) mennessä.
 • Yrittäjä voi olla mukana useammassa yrityksessä
 • Voittajaksi voi ehdottaa myös yrittäjäparia tai tiimiä
 • Mikäli yrityksessä on useampi osakas, tulee vähintään 50 % osakkeista olla alle 36-vuotiaan/-vuotiaiden omistuksessa.
 • Yrityksellä on oltava jatkuvan menestymisen edellytykset ja talous kunnossa. Yrittäjän yrityksen ei tarvitse olla Suomen Yrittäjien jäsen.
 • Yrittäjä ei ole Suomen Yrittäjien hallituksen, verkoston tai valiokunnan jäsen. 

 

 

 

 

Kilpailua tukee


Tävlingen Årets unga företagare, som arrangeras av Företagarna i Finland, är den mest uppskattade tävlingen för under 36-åriga företagare i Finland.

Årets unga företagare väljs av andra företagare och baserar sig alltså på kollegial uppskattning. När vinnaren väljs, tar man hänsyn till särskilda meriter i anknytning till branschen, innovationer eller företagarattityden. Följande gång utses Årets unga företagare i

Yksityisyrittäjäin Säätiö stöder belönandet av de tre bästa företagarna i den riksomfattande tävlingen med sammanlagt 30 000 euro. I de regionala kvaltävlingarna ger stiftelsen 1 500 euro för belöningen av vinnaren i varje region.

Stiftelsen Yksityisyrittäjäin Säätiö stöder belönandet av de tre bästa företagarna i den riksomfattande finalen:

 • 1:a plats 20 000 euro
 • 2:a plats 7 000 euro
 • 3:e plats 3 000 euro

Årets unga företagare

Anmäl din kandidat till tävlingen Årets unga företagare 2021 har slutats. 

Företagarna i Finlands lokalföreningar kan föreslå en kandidat med samma blankett. 

Läs kriterierna för deltagandet nedan innan du lämnar in ditt förslag. 

Det går bra att anmäla samma företagare som förra året, ifall han eller hon inte har vunnit en regional tävling och uppfyller alltjämt kriterierna.

Kriterierna för tävlingen

 • Företagaren fyller högst 36 år under tävlingsåret (2020).
 • Företaget har fram till tävlingsåret (2020) varit verksamt i minst 3 år.
 • Företagaren kan också vara en ung person som har fortsatt med ett existerande företags verksamhet efter ägarbyte eller generationsväxling och fram till tävlingsåret (2020) lett företaget framgångsrikt i minst 3 år.
 • Företagaren kan vara med i flera företag.
 • Det går också bra att föreslå ett företagarpar eller ett team.
 • Om företaget har flera ägare, ska minst 50 % av aktierna ägas av en eller flera personer som är under 36 år gamla.
 • Företaget ska ha förutsättningar för kontinuerlig framgång och dess ekonomi bör vara i skick. Företagarens företag behöver inte vara medlem i Företagarna i Finland.
 • Företagaren får inte vara medlem i Företagarna i Finlands styrelse, nätverk eller utskott. 

Tävlingen understöds av