Etusivu > Suomen Yrittajat > Palvelut Kaikille

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjälomat

VUODEN 2020 YRITTÄJILLE SUUNNATUT TUETUT LOMAT

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry järjestää vuoden 2020 yli 600 tuettua lomaa. Osa lomista järjestetään yrittäjinä toimiville. Tuetut lomat on tarkoitettu niille yrittäjille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta lomailla.

Yrittäjille suunnattuja lomia järjestetään työikäisille sekä lapsiperheille. 

Meidän perheen lomille voivat hakeutua sekä yrittäjä- että maatalousyrittäjäperheet.

Hyvinvointia työikäisille lomille voivat hakea yrittäjät yksin tai yhdessä puolison kanssa, jolloin puolisot täyttävät yhteisen hakemuksen. Lomille valitaan 20 aikuista. Perhelomat on tarkoitettu lapsiperheille ja niille valitaan 10 perhettä.

Tuetun loman sisältö ja hinta

 • Loman omavastuuosuus aikuisilta ja 17 vuotta täyttäneiltä 100 €/5 vrk. Alle 17-vuotiaat lapset lomailevat maksutta. 
 • Matkakustannuksista lomakohteeseen vastaa lomalainen itse.
 • Loma sisältää majoituksen, täysihoidon sekä ryhmäkohtaisen lomaohjelman. 

Loman hakeminen

 • Lomaa haetaan lomahakemuksella: sähköinen hakemus tai paperilomakkeella. Lomien hakuajat päättyvät 3 kk ennen loman alkamispäivää.
 • Hakemus täytetään huolellisesti. Henkilötunnus ilmoitetaan täydellisenä kaikilta hakijoilta. Perhelomilla päähakijana on aina perheen aikuinen.  
 • Hakemuksessa voi ilmoittaa kolme erillistä lomatoivetta. Suurperheitä (yli 4 lasta) suosittelemme hakemaan erityisesti urheiluopistoissa järjestettäviä lomia.
 • Hakemuksen perustelut ovat välttämättömät lomatuen myöntämiselle. Perusteluina ilmoitetaan ne taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset syyt, joilla hakija perustelee lomatuen tarvettaan. Näitä voi olla esim. velat, sairaudenhoitokulut, omat tai perheenjäsenten sairaudet, omaishoito, yksinäisyys, työttömyys. 
 • Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei voida käsitellä.

Hakijoiden henkilötietoja käsitellään henkilötietolain velvoittamalla tavalla (Tietosuojalaki 4§). Luvan henkilötietojen käsittelyyn hakija antaa lomahakemuksessaan. 

Loman myöntäminen ja päätöksistä ilmoittaminen

 • Lomat myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja/tai sosiaalisin perustein
 • Tuetun loman voi saada korkeintaan joka toinen vuosi
 •  Järjestöjen jäsenyyttä ei huomioida perusteena lomaa myönnettäessä.
 • Lomatuen myöntämisestä ilmoitetaan ainoastaan loman saaneille
 • Kutsu lomalle lähetetään noin kahta kuukautta ennen loman alkua joko postitse tai hakijan antamaan ja vahvistamaan sähköpostiosoitteeseen.  

Omavastuun palautusehdot:

 • Omavastuuosuus palautetaan, jos loma perutaan viimeistään 4 viikkoa ennen loman alkamista. Sen jälkeen omavastuu palautetaan vain force major-syyn vuoksi (esim. sairaus).
 • Lomansaajan tulee itse hakea omavastuun palautusta ottamalla yhteyttä MTLH:oon. Omavastuun palautusta tulee hakea viimeistään 1 kk loman päättymisen jälkeen.

» Siirry sähköiseen Meidän perheen loma -lomatukihakemukseen 
» Siirry sähköiseen Hyvinvointia työikäisille -lomatukihakemukseen


Hakuajat lomille päättyy aina 3 kk ennen loman alkamispäivää.

Hyvinvointia työikäisille/Yrittäjät

Lomat on tarkoitettu työikäisille henkilöille. Lomien tavoitteena on lisätä lomalaisen voimavaroja ja tarjota mahdollisuus vertaisseurassa toimimiseen, virkistymiseen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Lomaohjelmassa on ohjattua liikuntaa, asiantuntijaluentoja sekä kuntotesti, josta saa testipalautteen ja ohjeistuksen.

Omavastuuosuus on aikuiselta 20 €/vrk. Lomalla on täysihoito ja majoitus jaetuissa kahden hengen huoneissa.

Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2020

Meidän perheen loma/Yrittäjät ja maatalousyrittäjät

Meidän perheen loma on tarkoitettu kouluikäisten lasten perheille. Lomaohjelmassa on perheenjäsenten yhteistä tekemistä, eri- ikäisille lapsille suunnattua ohjelmaa sekä mahdollisuus 2x lapsiparkkiin perheen 1-*3v. lapsille. Lomien tavoitteena on vahvistaa perheen sisäisiä vuorovaikutussuhteita ja virkistyminen.

Omavastuuosuus on aikuiselta 20 €/vrk. Alle17-vuotiailta lapsilta ei veloiteta omavastuuosuutta. Lomilla on täysihoito.

Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2020

Muksuloma 

Lomat on tarkoitettu alle kouluikäisten lasten perheille. Lomaohjelmassa on perheen yhteistä ohjelmaa sekä lapsille ja aikuisille omaa ohjelmaa. Lomalla järjestetään lastenhoitoa 1-3 vuotiaille lapsille neljänä päivänä loman aikana. Lomien tavoitteena on perheyhteyden vahvistuminen sekä perheen voimavarojen lisääntyminen virkistyksen, levon ja ryhmäkohtaisen ohjelman kautta.

Omavastuuosuus on aikuiselta 20 €/vrk. Alle17-vuotiailta lapsilta ei veloiteta omavastuuosuutta. Lomilla on täysihoito (aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala) sekä majoitus perhekoon mukaisissa huoneissa/huoneistoissa.

Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2020 (mtlh.fi)

Lisätietoja:

Lisätietoja antavat aluejärjestöjen toimistot sekä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto (MTLH ry),  puhelin 010 219 3468 tai 040 536 6058/ Maarit Kainulainen.