Etusivu > Suomen Yrittajat > Palvelut Yrityksille > Ammattikirjallisuus

Etsi

Työn tekijät

Suomen Yrittäjät ja sen edeltäjät 1898—2016

Timo Mikkilä

Suomen Yrittäjien historiikki on uutuuskirja, joka jokaisen yrittäjän kannattaa lukea.

Kirja on kokonaiskuvaus yrittäjäliikkeen historiasta aina 1880-luvun lopusta nykypäivään asti.

Tässä teoksessa, joka on myös Suomen Yrittäjä ry:n 20-vuotishistoriikki, kuvataan sitä, miten nykyiseen järjestöön on vuosikymmenien aikana päädytty.

Mikkilä on valinnut punaiseksi langaksi edunvalvonnan, joka on tietysti yrittäjäjärjestön tärkein tehtävä. Valitsemaansa linjaa pitkin hän kuljettaa lukijan hienosti läpi vuosikymmenien tähän päivään.

Kirja koostuu neljästä selkeästä osasta:

  • Ensimmäinen osa keskittyy Suomen yrittäjien syntyhistorian taustoihin ja itse perustamisprosessin kuvaukseen.
  • Toinen osa käsittelee yrittäjäliikkeen toisen haaran Pienteollisuuden Keskusliiton toiminnan historiaa, missä keskeiseksi nousee käsiteollisuuden kunniakas menneisyys.
  • Kolmannessa osassa käsitellään Suomen yrittäjäin Keskusliiton toiminnan historiaa. Se luo kuvan 1930-luvulta 90-luvun alkuun.
  • Viimeisessä osassa keskitytään kuvamaan Suomen Yrittäjien 20-vuotisen toiminnan keskeisiin saavutuksiin sekä yrittäjyyden yleisen merkityksen kasvuun suomalaisessa yhteiskunnassa ja poliittisessa päätöksenteossa.

Kirjoittaja filosofian tohtori  Timo Mikkilä on helsinkiläinen historiatutkija ja tietokirjailija, joka on kirjoittanut useita Suomen historiaan liittyviä teoksia. Hän on myös toiminut pitkään politiikan ja talouden toimittajana.

» Lue Talouselämä-lehden artikkeli kirjasta.

» Esipuhe
» Saatteeksi
» Sisällys


TYÖN TEKIJÄT
SUOMEN YRITTÄJÄT JA SEN EDELTÄJÄT 1898–2016

Kustantaja: Suomen Yrittäjät 2016
1. painos
Sivuja 383
Painopaikka: Painotalo Plus Digital, Lahti
ISBN 978-952-665421-8

Hinta:

  • Suomen Yrittäjien jäsenyrityksille 20 € + 8 € toimituskulut (+ alv. 10 %)
  • Normaalihinta 25 € + 8 € toimituskulut (+ alv. 10 %)

Tilaukset:

 

ESIPUHE

Suomalaisen yrittäjäliikkeen historia on pitkä ja värikäs. Pienteollisuuden Keskusliiton (PTK) historia alkaa jo 1800-luvun loppuvuosilta, ja Suomen Yrittäjäin Keskusliiton
(SYKL) alku sijoittuu 1930-luvulle. Liittojen nimet ovat vuosikymmenten saatossa muut-tuneet, mutta toiminta-ajatus — yksityisen yrittäjyyden edunvalvonta — on pysynyt sama-na. Toimintatavat ovat aina heijastaneet myös omaa aikaansa.

Tässä teoksessa, joka on myös Suomen Yrittäjät ry:n 20-vuotishistoriikki, kuvataan sitä, miten nykyiseen järjestöön on vuosikymmenien aikana päädytty. Filosofian tohtori Timo Mikkilä on ollut taloushistoriamme vähemmän tutkitun osan edessä. On ollut mahdoton-ta kertoa kovin yksityiskohtaisesti kaikesta järjestöjen toiminnasta. Mikkilä onkin valinnut punaiseksi langaksi edunvalvonnan, joka on tietysti yrittäjäjärjestön tärkein tehtävä. Valit-semaansa linjaa pitkin hän kuljettaa lukijan hienosti läpi vuosikymmenien tähän päivään.

SYKL:n perintönä olevan Suomen Yrittäjät ry:n (SY) järjestörakenne on elinkeinoelämän kentässä omaa luokkaansa. Lähes jokaisessa kunnassa toimivien paikallisten yrittäjäyh-distysten sekä maakunnallisten aluejärjestöjen kautta SY:llä on kaikista parhaiten sormi yrittäjän valtimolla. Näin yrittäjillä on mahdollisuus kattavasti kunnalliseen ja entistä tär-keämmäksi tulevaan maakunnalliseen edunvalvontaan sekä tietysti valtakunnan tason toimintaan.

Historiatoimikunnan puolesta kiitän lämpimästi teoksen kirjoittajaa, filosofian tohtori Timo Mikkilä vuosikymmenten ja osittain puutteellisenkin aineiston saattamisesta näin hyvin luettavaan muotoon. Työ on ollut haasteellinen. Kiitän myös historiatoimikunnan jäseniä aktiivisesta osallistumisesta toimikunnan työhön.

Toivotan lukijoille mielenkiintoisia lukuhetkiä ja yrittäjien järjestötyössä mukana olleille mukavia muisteluhetkiä.

Seinäjoella heinäkuussa 2016

Eino Rajamäki

Suomen Yrittäjien historiatoimikunnan puheenjohtaja

SAATTEEKSI

Aloitin yrittäjäliikkeen historiikin kirjoittamisen alkukesästä 2015 osa-aikaisesti syventyen ensin Suomen Yrittäjien mielenkiintoiseen syntyprosessiin 1988 – 1995. Viiden kuukauden mittainen vauhdinottovaihe vei minut mennessään ja teoksen ensimmäinen iso luku alkoi hahmottua. Tästä luvusta käy ilmi, kuinka kaksi järjestöä (PTK ja SYKL) lakkautettiin ja tilalle tuli vuoden 1996 alussa kokonaan uusi järjestö Suomen Yrittäjät. Lokakuusta 2015 alkaen jatkoin sitten kokopäivätoimisesti vauhdilla eteenpäin ja kartoitin PTK:n vaiheet vuoteen 1995. Samanaikaisesti tutkin Suomen Yrittäjien alkuvuosia vuodesta 1996 eteenpäin kohti juhlavuotta 2016. Viimeisessä vaiheessa laitoin luupin alle SYKL:n ja sen edeltäjien vaiheet 1933 – 1995. Laajojen tutkimusaineistojen keskellä pyrin vertailemaan ja käymään vuoropuhelua eri aikakausien aineistojen kesken.

Suomen Yrittäjien puolesta kirjoitustyötäni on kiitettävästi ohjannut historiatoimikunta.
Sen puheenjohtajana on toiminut yrittäjäneuvos, entinen yrittäjä ja SYKL:n puheenjohtaja Eino Rajamäki ja jäseninä yrittäjäneuvos, entinen yrittäjä, SYKL:n ja Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Risto Heikkilä, entinen yrittäjä ja PTK:n entinen puheenjohtaja Ensio Romo, entinen yrittäjä ja SYKL:n ja SY:n entinen varapuheenjohtaja Heikki Rinta-Rahko, Suomen Yrittäjien pitkäaikainen toimitusjohtaja Jussi Järventaus ja Suomen Yrittäjien yhteyspäällikkö Kari Hiltunen. Kaunis kiitos teille kaikille!

Heidän lisäkseen kiitän myös Suomen Yrittäjien toimitusjohtajaa Mikael Pentikäistä käsikirjoituksen lukemisesta ja hyödyllisistä neuvoista, varatoimitusjohtaja Anssi Kujalaa avartavista keskusteluista, viestintäpäällikkö Eeva Ketveliä tekstin kielenhuollosta, toimistopäällikkö Maarit Tähtistä lähdeaineistojen kartoituksesta ja graafikko Raija Lehtosta hyvästä yhteistyöstä. Harald Huhtalaa kiitän tietoteknisestä tuesta.

Kiitän myös vaimoani viestintäjohtaja Päivi Mononen-Mikkilää. Kun hänkin omaa tiukan kielipoliisin taidot ja tiedot, eksaktin tekstin teko oli lopulta helppoa kuin heinänteko. Kansalliskirjaston henkilökuntaa kiitän erinomaisesta palvelusta.

Harras toiveeni on, että tämä historiikki auttaa osaltaan edes vähäisesti hahmottamaan
kuvaa yrittäjäliikkeen kehitystiestä. Toinen toiveeni on, että tämä historiikki herättäisi Suomen yliopistojen historian laitokset ja niiden esimiehet sekä opiskelijat tutkituttamaan ja tutkimaan lisää monia niistä mielenkiintoisista asioista ja vaiheista, joita tässä teeman ensimmäisessä kokonaiskartoituksessa olen voinut vain raapaista pinnalta.

Helsingissä heinäkuussa 2016

Timo Mikkilä
Fil.tri, tietokirjailija

SISÄLLYS

ESIPUHE
SAATTEEKSI
SISÄLLYS
JOHDANTO

Tutkimustehtävä
Teoksen lähteet

3
5
7
13
13
17

1. KAHDESTA YHTEEN: SUOMEN YRITTÄJÄT SYNTYY 1990–1995

Yhteistyötä tehdään satunnaisesti

Yllätysehdotus tuli PTK:n leiristä, vai tuliko?

Puheenjohtajat moottoreina

Peli poikki Tampereella

Lehtijuttu on kaataa koko hankkeen

Yhdistymishanke jumiutuu

Syksy muuttaa kaiken

Salaiset agentit kokoontuvat

Tiukkaa vääntöä loppuun asti

Jännittävä finaali Finlandia-talossa

Itsestäänselvä yhtälö olikin vaikea

 
24
26
29
32
36
39
46
50
53
53
59

2. PIENTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO SITOUTUU PERINTEESEEN 1898–1995

Tähän oli tultu 2010
Matkan varrella monta nimeä
Miksi järjestäytyminen viivästyi?
Viktor von Wright pääideologiksi
Teollisuudenharjoittajat kokoontuvat
Oma lehti perustetaan
Orientoituminen keskiluokkaan
Suomen Käsityö- ja Teollisuusliitto syntyy
Tasaista menoa ennen sotia
Pommit tuhoavat toimiston..
Toiveikkuutta jatkosodassa
Jäsenkunta ja työmäärä kasvavat
Yleislakosta ja veroista harmia
Lisää henkilökuntaa, ja nimi vaihtuu
Ravistelua ja vauhtia rattaisiin
Vaikeuksia ja yhteistyön tiivistämistä
Toimintatavaksi asiallisuus
Julkinen keskustelu herättää
Korpela TKL:ään, Vasarasta seuraaja
Matti Niemen lähtö ja loitsu
Viimeinen mohikaani kehään
Edunvalvontaa jättilamassa
Tulostakin syntyy
Yhteistyökuvio SYKL:n kanssa
Juhlakokous ja järjestön teesit
PK-poliittinen selonteko piristää
Läpimurto jää puuttumaan
Uusi järjestö syntyy
Lähes satavuotias siirtyy historiaan

 
64
65
67
71
75
80
82
87
90
94
98
103
108
114
188
123
128
132
136
142
145
149
154
157
160
164
167
173
177
 

3. SUOMEN YRITTÄJÄIN KESKUSLIITTO KASVAA SUUREKSI 1933–1995

Yksityisyrittäjäin Liitto perustetaan
Osuustoiminta nostattaa tunteita
”Propaganda” yhdeksi päätehtäväksi
Erityiskysymyksiä sotavuosina
Uudelleen orientoitumista
Torailua Vähittäiskauppaliiton kanssa
Valtiojohtoisuutta ja sosialisointia vastaan
Nimi muuttuu, ja tavoitteet täsmentyvät
Vauhtia lisää ja kenttä keskiöön
”Kansanvillitsijä” nousee johtoon
Laajenevaa edunvalvontaa
”Lopputulos oli siedettävä"
Bernerin yllätysero, Rajamäki tilalle
Ääni muuttuu kellossa
Oma paikka paalutetaan
Sosialismin pelko ei hellitä
Bühler vaihtuu Heikkilään
Järjestö mukaan työtaisteluun
Viimeisten vuosien tavoitteita
Järjestö oppii ”realistiseen edunvalvontaan
Jussi Järventaus valitaan toimitusjohtajaksi
Vauhdilla Kaisaniemeen
Uudet tavoitteet pöytään
Ensimmäinen voitto – työaikalain uudistus
Kenttä mukautuu ja antaa palautetta
Järjestö tekee uusia avauksia
Pääministeri Lipponen tuo optimismia
Aktivoitumista työmarkkina-asioissa
”Meidän Jussi” siirtyy ministeriksi
Arkista työtä ja juhlaa
Ilmoittautuminen tupoon
Haasteita ja oman linjan pitämistä
Hallitus yrittäjien tukena
Eero Lehti tulee vauhdilla
Linjaava liittokokous Tampereella
Toimenpidevaatimukset hallitukselle

 
184
186

190
196
199
204
205
208
212
220
222
228
231
234
238
242
244
247
251
254
258
263
267
271
275
280
286
288
290
294
300
304
310
315
322
326
 

4. SUOMEN YRITTÄJÄT KOHTAA MUUTOSTEN MAAILMAN 1996–2016

Vuorovaikutusta kentän kanssa
"Kahtiajakoa" toimistossa
Järjestön jäsenmäärä ennätykseen
Lehti vaihtuu Wuoriseen
Keskusteluja SAK:n kanssa
Simolinna sohaisee muurahaispesää
Uusia avauksia ja strategioita
Juntti ja pönöttävä järjestö?
Modernisaation tiellä
Vahdinvaihto johdossa
Jäsenten uudet odotukset

 
330
333
334
337
340
341
344
349
351
360
364
 
EPILOGI
LÄHDEVIITTEET
LÄHTEET JA KIRJALLISUUS
LIITTEET
HENKILÖHAKEMISTO
336
372
378
380
381