Etusivu > Suomen Yrittajat > Palvelut Yrityksille > Palkitsemistuotteet

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Etikettiohje

Etikettiohje merkin kantajalle

Suomen Yrittäjien merkkien suhde virallisiin kunniamerkkeihin

Kunniamerkillä tarkoitetaan sellaista merkkiä, jonka tasavallan presidentti myöntää tai joka myönnetään hänen nimissään tai muuten valtiovallan puolesta. Tähän ryhmään kuuluvat myös sotien muistomitalit, sotien muistoristit ja eräät rauhanaikaiset sotilasansioista saadut ansiomerkit.

Yksityisten kansalaisjärjestöjen sekä keskus- ja ammattiliittojen jäsenilleen myöntämiä ansio- ja palkitsemismerkkejä voidaan kutsua epävirallisesti kunniamerkeiksi. Suomen Yrittäjien yrittäjäristit, ansioristit ja järjestöansiomerkit kuuluvat tähän ryhmään. Niitä voidaan käyttää samanaikaisesti varsinaisten kunniamerkkien kanssa sellaisissa omissa järjestöjuhlissa, joiden luonteeseen kuuluu kunniamerkkien käyttö. Suomen Yrittäjien merkki kiinnitetään varsinaisten kunniamerkkien viereen tai alapuolelle.

Merkkien kiinnittäminen ja kantaminen

  • Yrittäjäjuhlissa kannetaan yhtä eli arvokkainta merkkiä. Jos kuitenkin henkilöllä on yrittäjäristi tai ansioristi sekä järjestöansiomerkki, hän voi kantaa molempia. Smokin kanssa käytetään yrittäjäristin smokkimerkkiä (tilattavissa erikseen).
  • Naiset voivat aina kantaa joko varsinaista yrittäjäristiä tai sen pienoisristiä (smokkimerkkiä) riippumatta siitä, mitä käyttötapaa miehet noudattavat.
  • Yrittäjäristin ja ansioristin kiinnityskohta on rintataskun yläpuoli siten, että taskun käänne peittyy, ja naisten puvussa vastaava kohta. Taskunenäliinaa ei käytetä.
  • Yrittäjäristin suurristi kiinnitetään riipukkeellaan solmion päälle siten, että nauha kulkee paidan kauluksen sisäpuolella. • Juhlassa suositeltavaa on pukeutua tummaan pukuun ja naisen vastaavalla tavalla.
  • Arkikäyttöön tarkoitettu yrittäjäristin rintamerkki kiinnitetään miehen takin vasempaan käänteeseen ja naisen puvun vastaavaan kohtaan.
  • Järjestöansiomerkki kiinnitetään puvun takin vasempaan käänteeseen ja naisen puvun vastaavaan kohtaan.

Yleisohje tilaisuuden kutsusta

Tilaisuuden kutsussa mainitaan pukeutumisohjeena tumma puku (naisilla vastaava asu). Kun on kyseessä yrittäjäjuhla, kutsuun laitetaan ohjeeksi: Suomen Yrittäjien yrittäjäristit ja järjestöansiomerkit.

Jakotilaisuus ja merkkien kiinnittäminen

Suomen Yrittäjien yrittäjäristien, ansioristien ja järjestöansiomerkkien jakaminen on aina juhlallinen tilaisuus tapahtuupa se erikseen tai osana muuta tilaisuutta. Jakajana voi olla keskusjärjestön tai anojayhteisön edustaja, anojayrityksestä hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja. 

Tilaisuuden aluksi jakaja voi pitää lyhyen puheen, jossa hän luonnehtii jakoperusteita ja yksityisen yritystoiminnan merkitystä maamme talouselämälle. Jos jaettavana on myös yrittäjäristin suurristi, puheeseen on syytä sisällyttää yrittäjäristin suurristin saajan henkilökohtaisia ansioita yksityisen yritystoiminnan hyväksi.
 
Jakajalla, joka kiinnittää merkit saajille, on tavallisesti avustaja. Jakaminen aloitetaan arvokkaimmasta merkistä. Saman arvoluokan merkit jaetaan saajien aakkosjärjestyksessä ja kunniakirja luetaan kustakin arvoluokasta vain ensimmäisen saajan osalta. Kunniakirjan ovat allekirjoittaneet Suomen Yrittäjien puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Kunniakirja voidaan kehystää ennen luovuttamista.

Kiitospuhe

Jakotilaisuudessa yksi saajista kiittää kaikkien merkin saajien puolesta. Jos on jaettu yrittäjäristin suurristi, sen saaja esittää kiitoksen kaikkien puolesta. Muussa tapauksessa kiittää arvokkaimman merkin saanut, tai jos heitä on useita, kiittää iältään vanhin.

Kiitospuhe on lyhyt. Se kohdistetaan myöntäjään eli keskusjärjestöön ja sisältää toteamuksen merkin saaneiden pyrkimyksestä edistää omassa työssään yksityistä yritystoimintaa.

Mikäli merkinsaajia on enemmän kuin yksi, he jäävät paikoilleen, kunnes kaikki merkit on luovutettu, jakaja onnitellut kaikkia saajia ja kiitospuhe pidetty