Etusivu > Suomen Yrittajat > Palvelut Yrityksille

Etsi

Yrittäjälomat

VUODEN 2019 YRITTÄJÄLOMIEN AIKATAULUT JULKAISTAAN LOKAKUUSSA.

Lomat rahoitetaan STEA:n vuosittaisella määrärahalla. Vuoden 2016  aikana STEA:n tuki mahdollisti noin 800 yrittäjän ja yrittäjäperheenjäsenen tuetun loman. Lomatuki on tarkoitettu ensisijaisesti niille yrittäjille, joiden ei muuten ole mahdollista lomailla.

Aikuisille suunnatuille Yrittäjälomille valitaan 20 henkilöä/loma.  Lomalle voi hakea myös yrittäjän puoliso. PERHELOMILLE VALITAAN 10—20  PERHETTÄ LOMAPAIKASTA  JA PERHEKOOSTA RIIPPUEN. Perhelomat on tarkoitettu lapsiperheille.

Hakemus voidaan täyttää sähköisesti osoitteessa www.mtlh.fi, tai niitä voi pyytää Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:stä.
MTLH:n tuetut lomat järjestetään STEA:n (ent. RAY) kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. Tuen myöntäminen perustuu Valtioneuvoston päätökseen, Sosiaali- ja terveysministeriön ja STEA:n erillisohjeisiin.

Lomahakemus voidaan siirtää lomaryhmästä toiseen hakijan toivomuksesta tai lomajärjestön päätöksellä. Päätös lomatuesta lähetetään viimeistään kaksi kuukautta ennen loman alkua. Kielteisestä päätöksestä ei lähetetä ilmoitusta. Peruutukset ilmoitetaan lomajärjestöön.

Tuen saaja maksaa lomasta omavastuuosuuden, josta lähetetään lasku. Ellei omavastuuosuutta ole maksettu eräpäivään mennessä, loma katsotaan peruutetuksi. LOMAAN SISÄLTYY TÄYSIHOITO, MAJOITUS JA LOMAOHJELMA.

Lomatukihakemus palautetaan viimeistään 3 kk ennen haetun loman alkamispäivää lomajärjestöön. Hakulomakkeen kaikkiin kysymyksiin tulee vastata huolella, sillä puutteellisesti täytettyä hakemusta ei voida käsitellä. Välttämätöntä on perustella lomatuen tarve hyvin.

Kuka voi hakea tuettua lomaa ja millä perustein lomatukea myönnetään?

Maaseudun terveys- ja lomahuollon (MTLH) tuettua lomaa voivat hakea eri- ikäiset Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, joilla ei ole muuten mahdollisuutta lomailuun. Lomia järjestetään erikseen lapsiperheille, aikuisille ja eläkeikäisille. Lomalle hakeutuvan tulee selviytyä lomalla itsenäisesti tai oman avustavan henkilön kanssa.

MTLH järjestää ryhmämuotoisia lomia yksittäisille hakijoille sekä tiettyyn ryhmään (esim. sairaus tai vamma) kuuluville henkilöille.
MTLH:n tuetut lomat järjestetään STEA:n (ent. RAY) kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. Tuen myöntäminen perustuu Valtioneuvoston päätökseen, Sosiaali- ja terveysministeriön ja STEA:n erillisohjeisiin.

Lomatukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Hakija itse perustelee lomatuen tarpeen vapaamuotoisesti hakemuksessa. Tuen myöntämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. ensikertalaisuus, tulotiedot, velat ja esim. sairauskulut, terveyteen liittyvät perusteet, hakijan elämäntilanne ja aiemmin myönnetty lomatuki. Hakemukset käsitellään MTLH:ssa ja lomaryhmät muodostetaan pian hakuajan päätyttyä. Lomatuki myönnetään em. perusteiden pohjalta  eniten tarvitseville.

Kuinka usein lomatukea voi saada?

Mikäli lomalle valinnan kriteerit täyttyvät, lomatukea voidaan myöntää samalle henkilölle useammin kuin kerran, mutta korkeintaan joka toinen vuosi. Esimerkiksi jos henkilö on ollut jonkin lomajärjestön tuetulla lomalla kesäkuussa 2015, hän voi saada lomatukea uudestaan aikaisintaan tammikuussa 2017. Poikkeus voidaan tehdä omaishoitotilanteissa tai vaikeissa elämäntilanteissa. Ensikertalaiseksi katsotaan yli 5 v. sitten lomatuen saanut. 

Paljon tuettu loma maksaa?

Tuen saaja maksaa lomasta henkilökohtaisen omavastuuosuuden, josta lähetetään lasku loman kutsukirjeen yhteydessä. Omavastuuosuus on 20€/henkilö/vuorokausi ja alle 17-vuotiaat lapset lomailevat ilman omavastuuta.

Mitä tuettu loma sisältää?

Tuettu loma sisältää täysihoidon (aamiainen, lounas ja päivällinen, perhelomilla lapsille iltapala), majoituksen jaetuissa 2 hengen huoneissa tai perhekoon mukaisissa huoneissa/huoneistoissa sekä ryhmälle suunnatun lomaohjelman. Matkakustannuksista lomakohteeseen vastaa lomalainen itse.

Kuinka lomatukipäätöksistä ilmoitetaan hakijoille?

Lomatuen myöntämisestä ilmoitetaan ainoastaan lomatuen saajille. Kutsu lomalle lähetetään valituille noin kahta kuukautta ennen loman alkua MTLH:sta joko postitse tai hakijan antamaan ja vahvistamaan sähköpostiosoitteeseen.  Kielteisestä lomatukipäätöksestä ei ilmoiteta.

» Siirry sähköiseen lomatukihakemukseen

» Tulostettava ja postitettava Lomatukihakemus_MTLH_ry.pdf


Hyvinvointilomat

Loman ohjelmassa on ohjattua ohjelmaa, kuntoilua ja terveystestejä. Loman tavoitteena on, että työikäinen aktivoituu hyvinvointinsa ylläpitämisessä ja voimaantuu loman aikana. Omavastuuosuus on 20 €/vrk sisältäen täysihoidon, majoituksen kahden hengen huoneissa ja loman ohjelman.

Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2018
Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2017

Hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen, jaksotettu

Kyseisen jaksotetun kuntokateloman kohderyhmänä ovat yrittäjät. Lomaohjelmassa on ohjattua ohjelmaa, kuntoilua ja terveystestejä. Tavoitteena on, että työikäinen aktivoituu hyvinvointinsa ylläpitämisessä ja voimaantuu loman aikana. Lomalle valittu sitoutuu mukaan molempiin jaksoihin. Omavastuuosuus on 20 €/vrk.

​Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2018
Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2017

Voimavaraloma

Voimavaralomat on suunnattu ikääntyneille työikäisille henkilöille. Tavoitteena on, että ikääntyvän työikäisen voimavarat vahvistuvat ja lomalainen voimaantuu kohentamaan ja ylläpitämään hyvinvointiaan. Lomalla on mahdollisuus osallistua ohjattuun liikuntaan, hyvinvointia tukeviin luentoihin ja omatoimiseen lomanviettoon. Loman omavastuuosuus on 20 €/vrk aikuisilta. Lomalla on täysihoito.
 
​Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2018​
Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2017

Liikkuen luonnossa

Liikkuen luonnossa aikuisloman tavoitteena on, että henkilö saa voimavaroja ja elämyksiä luonnossa liikkumisesta. Lomalla on mahdollisuus ohjattuihin elämysretkiin ja ulkoiluun sekä hyvinvointiluentoihin. Omavastuuosuus on 20 €/vrk. Lomaan sisältyy täysihoito ja majoitus kahden hengen huoneessa

Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2018
Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2017

Liikuntaloma perheille

Perheiden liikuntalomien tavoitteena on perheenjäsenten virkistyminen ja yhteiseen liikkumiseen innostuminen. Lomalla on ohjattua liikuntaa sekä yhteistä ohjelmaa koko perheelle. Vanhemmille on tarjolla ryhmäkeskusteluja. Omavastuuosuus on aikuisilta 20 €/vrk, alle 17-vuotiailta lapsilta ei veloiteta omavastuuosuutta. Lomilla on täysihoito.

​Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2018​
Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2017

Meidän perheen loma

Meidän perheen loma on tarkoitettu kouluikäisten lasten perheille. Lomaohjelmassa on perheenjäsenten yhteistä tekemistä, eri- ikäisille lapsille suunnattua ohjelmaa sekä mahdollisuus 2x lapsiparkkiin perheen alle 3v. lapsille. Lomien tavoitteena on vahvistaa perheen sisäisiä vuorovaikutussuhteita ja virkistyminen. Omavastuuosuus on aikuiselta 20 €/vrk. Alle17-vuotiailta lapsilta ei veloiteta omavastuuosuutta. Lomilla on täysihoito.

​Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2018
Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2017

Juniorilomat perheille

Juniorilomat on tarkoitettu alle kouluikäisten lasten perheille. Lomaohjelmassa on perheen jäsenten yhteistä tekemistä ja eri- ikäisille lapsille suunnattua ohjelmaa ja aikuisille luentoja. Lomien tavoitteena on perheyhteyden vahvistuminen ja virkistyminen. Lomilla on sekä mahdollisuus 2x lapsiparkkiin perheen alle 3v. lapsille. Omavastuuosuus on 20 €/vrk. Alle 17-vuotiaat lapset lomailevat ilman veloitusta. Lomilla on täysihoito.

Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2018
Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2017

 

Lisätietoja:

Lisätietoja antavat aluejärjestöjen toimistot sekä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto (MTLH ry),  puhelin 010 219 3468 tai 040 536 6058/ Maarit Kainulainen.