Etusivu > Suomen Yrittajat

Etsi

Suomen Yrittäjien tavoiteohjelmat

Suomen Yrittäjien pitkän aikavälin yhteiskuntavaikuttamisen tavoitteet on koottu järjestön tavoiteohjelmiin. 

SY on esittänyt näkemyksensä myös aluekehityksestä, ilmasto- ja energiapolitiikasta sekä vesistöjen suojelemisesta.


Yrittäjien tavoitteet vaalikaudelle 2019–2023

Yrittäjät haluaa, että 2020-luku on kasvun vuosikymmen. Ilman kestävää kasvua on mahdoton nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin. Korkea työllisyysaste on välttämätön, jotta Suomi selviää 2020-luvulla ikääntymisen kasvattamista hoitokuluista sekä pystyy panostamaan muun muassa sivistykseen, puolustukseen ja ympäristönsuojeluun.

Yrittäjät haastaa kaikki puolueet tarttumaan tähän kasvutavoitteeseen. Tuleva hallitus ei voi laskea politiikkaansa nykyisen kasvu- ja työllisyysuran varaan.

Suomi 2025

Suomi 2025 on Suomen Yrittäjien tavoiteohjelma seuraaville hallituskausille.

Tavoite ja toimenpideohjelma yksinyrittäjille

Ohjelmassa on keskeisimmät tavoitteet yksinyrittäjyyden edistämiseksi. Ohjelmaa päivitetään.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2018

Elinkeinopoliittinen mittaristo -kysely kartoittaa kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Raportissa esitetään tulokset valtakunnan tasolla.

Käsikirja kunta- ja maaankuntastrategiaan

Tämä käsikirja pohtii kunta- ja maakuntastrategiaa yrittäjien ja yrittäjyyden näkökulmasta. Tavoitteemme on antaa työkaluja yrittäjyyttä edistävän strategian rakentamiseen sekä yrittäjät huomioivaan valmisteluun ja päätöksentekoon.

Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman työkirja

Kuntien ja yrittäjien yhteiseksi työvälineeksi Suomen Yrittäjät julkisti elinkeinopoliittisen työkirjan. Työkirjaan on koottu tiiviisti konkreettisia keinoja siihen, miten kunta voi yhdessä yrittäjäjärjestön kanssa huolehtia omasta elinvoimastaan.

#työn_tekijä on Suomen Yrittäjien tavoiteohjelma vaalikaudelle 2015—2019

Tavoiteohjelma kertoo Suomen Yrittäjien käsityksen siitä, kuinka Suomi saadaan yrittäjävetoiseen kasvuun. Toivotamme päätöksentekijöille rohkeutta tarttua tavoitteisiimme ja viedä niitä eteenpäin.

Yrittäjyys kantaa Suomea 2011–2015

Suomen Suunta 2015 on Suomen Yrittäjien seuraavan vaalikauden tavoiteohjelma. Ohjelmassa arvioidaan Suomen haasteita ja etsitään niihin ratkaisuja, joihin poliittiset päätöksentekijät voivat vaikuttaa.

Suomen Yrittäjien EU-ohjelma

Suomen Yrittäjien ohjelma europarlamenttivaaleihin 2014 sisältää järjestömme näkemyksiä ajankohtaisiin EU-politiikan yrittäjiä koskeviin kysymyksiin. Ohjelmassa kannustetaan äänestämään vaaleissa ja vaikuttamaan yhteisiin asioihin, korostetaan pienten- ja keskisuurten yritysten merkitystä eurooppalaiselle hyvinvoinnille sekä esitetään keinoja lainsäädäntötulvan hillitsemiseksi.

Suomen Yrittäjien näkemyksiä innovaatiostrategian toimeenpanemiseksi

Suomen Yrittäjien muistio ja kannanotot Suomen uudesta kansallisesta innovaatiostrategiasta
ja sen toimeenpanosta. Julkisen vallan olisi otettava nykyistä paremmin huomioon koko talouden kannalta merkittävä pk-yritysten rooli innovaatioiden luomisessa ja hyödyntämisessä.
 

SUOMEN YRITTÄJIEN MUITA LINJAUKSIA

Kohti yrittäjälähtöisempää aluekehitystä

Suomen Yrittäjien aluekehityslinjaukset 2008. Suomen Yrittäjät esittää toimenpiteitä, joilla voidaan lisätä aluekehitystyön yrityslähtöisyyttä. Aluepolitiikan tavoitteet ottavat huomioon tarpeen parantaa yritysten kilpailukykyä. Ongelmia on tavoitteiden toteuttamisessa alueiden ja yritysten todellisista tarpeista lähtien.

Suomen Yrittäjien ilmasto- ja energiapolitiikan linjauksia

Yrittäjäjärjestön näkemyksiä ilmasto- ja energiapolitiikan suunnasta 2007. Suomen Yrittäjät on ollut mukana hallituksen ilmasto- ja energiastrategian valmistelun aloittavassa seminaarissa 2007.

Suomen Yrittäjien linjaus rannikko- ja sisävesien rehevöitymiseen

Yrittäjäjärjestön kanta vesistöjen suojelemiseen. Itämeren rannikkomaiden tulee kantaa oma vastuunsa Itämeren suojelusta puhdistamalla omat päästönsä yhteisen vesistön pilaantumisen estämiseksi.