Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tavoiteohjelmat

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjyys turvaa lähipalvelut

 

Yrittäjäjärjestön tavoitteet kuntavaaleissa

Yrittäjyys turvaa lähipalvelut. Menestyvät yritykset vahvistavat kuntien taloutta ja
niiden kautta kuntapalvelut voidaan toteuttaa asukkaiden tarpeita vastaavasti.

Elinkeinopolitiikan tärkeimmät kehittämistarpeet on tunnistettava kuntakohtaisesti ja tehtävä konkreettiset suunnitelmat toiminnan kehittämiseksi valtuustokausittain.
Yrittäjien ja kunnan yhdessä valmisteleman elinkeinopoliittisen ohjelman toteutumista ja päivittämistarpeita on käsiteltävä vuosittain budjettimenettelyn yhteydessä.
Kuntien on huolehdittava siitä, että seudullinen yhteistyö tuottaa lisäarvoa yritysten toiminnalle.
Yritykset on valjastettava kuntapalveluiden tuotantoon. Näin turvataan kuntalaisten lähipalvelut ja luodaan yrittäjyydelle sekä kasvulle uusia mahdollisuuksia.
Kuntien on korostettava palveluiden järjestämisrooliaan. Paras-hankkeen toimeenpanossa painopiste on oltava palvelurakenteiden uudistamisessa hallintorakenteiden sijaan.
Palveluiden tuottamistapa ei saa olla itseisarvo. Yksityisten palveluyritysten luottamusta kuntapalveluiden markkinoiden toimivuuteen on vahvistettava.
Kuntien on tunnettava oman palvelutuotannon ja ostopalveluiden kustannukset ja laatu. Tämä edellyttää palveluiden tuotteistamista ja kunnan eri roolien erottamista toisistaan.
Palveluseteleiden käyttöä on lisättävä, sillä palvelusetelin etuina ovat asiakaslähtöisyys ja markkinaehtoisuus.
Kuntien ei tule harjoittaa yritysten kanssa kilpailevaa liiketoimintaa eikä perustaa uusia kunnallisia liikelaitoksia. Nykyisten liikelaitosten toiminnan vaikutukset markkinoiden toimivuuteen on selvitettävä.
Hankintapolitiikkaa on ohjattava osana elinkeinopolitiikkaa ja sen osaamiseen tulee panostaa. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tulee olla tasavertainen mahdollisuus osallistua kuntien tarjouskilpailuihin.
Koulutuspolitiikan ja elinkeinopolitiikan yhteyttä on vahvistettava. Yritys- ja oppilaitosyhteistyötä on lisättävä sekä yrittäjyysopetusta vahvistettava kaikilla koulutusasteilla. Koulutuspalveluita on kehitettävä ottamaan huomioon työperäisen maahanmuuton lisäämistarpeet.
Ottamalla huomioon pienten yritysten tarpeet kaavoituksessa ja liikepaikkoja koskevassa päätöksenteossa turvataan lähipalveluiden hyvä saatavuus. Aktiivisella ilmasto- ja energiapolitiikalla edistetään alan yrittäjyyttä.
Kuntien on tehtävä yritysvaikutusten arvioinnista arkipäivää. On kehitettävä toimivia käytäntöjä vaikutusarviointiin ja huolehdittava niiden noudattamisesta valmistelussa ja päätöksenteossa.
Kuntaohjelma 2009 - 2012
Lisätietoja:
 
Suomen Yrittäjät
toimitusjohtaja Jussi Järventaus, p. (09) 2292 2950,
johtaja Antti Neimala, p. (09) 2292 2935,
johtaja Kari Hiltunen, p. (09) 2292 2920,