Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tutkimukset

Etsi

Aluekehityslinjaukset

 
 • Tässä Suomen Yrittäjien kannanotossa yrittäjät eri puolilta Suomea ovat koonneet näkemyksensä aluekehityslinjauksiksi. Linjauksilla Suomen Yrittäjät osallistuu keskusteluun aluekehityksestä ja yritystoiminnan alueellisten edellytysten kehittymisestä.

  Asiakirjan valmistelun käynnistäjänä on ollut myös yrittäjien tuntema huoli väestön keskittymisestä. Väestökato useissa maakunnissa, useilla seuduilla ja useissa kunnissa merkitsee vakavaa uhkaa peruselinkeinotoiminnan jatkumiselle. Toisaalta myös kasvualueilla on koettu ongelmia muun muassa kustannusten nousun muodossa, vaikka keskittyminen merkitseekin kasvualueiden yritystoiminnalle selvää kysynnän lisääntymistä.

  Näiden linjausten kautta maakuntien ja kasvualueiden yrittäjät tekevät yhteisen ehdotuksensa toimiksi, joilla tasapainoista aluekehitystä edistetään. Yrittäjäjärjestön ehdotusten takana on miltei 40 prosenttia suomalaisistayrityksistä 419 kuntatasolla toimivan paikallisyhdistyksen, 20 aluejärjestön ja 60 toimialaliiton kautta.

  Linjausten liitteenä on esitetty tilastotietoja väestökehityksestä ja elinkeinotoiminnan kehityksestä maakunnittain. Tiedot osoittavat, että yrittäjien huoli toimintaedellytysten heikkenemisestä ja kehityserojen kasvusta on perusteltu, vaikka toistaiseksi täysin negatiivista kehitystä on tapahtunut vain väestömäärän suhteen.

  Linjauksen valmistelun päävastuu on ollut Suomen Yrittäjien aluekehitystyöryhmällä. Sen jäsenet on valittu Suomen Yrittäjien hallituksen keskuudesta siten, että kaikilla lääneillä on työryhmässä edustus. Työryhmän puheenjohtajana toimii Savon Yrittäjien puheenjohtaja Väinö Korhonen. Suomen Yrittäjien hallitus hyväksyi linjaukset kokouksessaan 26.3.2002.

  Toivomme linjausten herättävän aktiivista keskustelua ja johtavan uusiin toimiin tasapainoisemman aluekehityksen saavuttamiseksi.

  Helsingissä 18.4.2002


  Jussi Järventaus
  toimitusjohtaja
SY:n aluekehityslinjaukset
Kalvosarja ( PowerPoint-tiedosto)
 
Aluekehityskalvot 1 (161 Kt) Aluekehityskalvot 2 (206 Kt)