Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tutkimukset

Etsi

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

 

 

Yhteenveto

Yksinyrittäjiltä kysyttiin heidän valmiudesta palkata ensimmäinen työntekijä, mikäli he saisivat tilapäisen tuen, joka kattaisi työnantajan eläke- ja sosiaaliturvamaksuista (jäljempänä sosiaalivakuutusmaksuista) aiheutuvat kustannukset kokonaan tai osittain 2 vuoden ajalta. Helpotus voisi koskea työeläke-, sairausvakuutus- ja kansaneläkemaksujen lisäksi myös työttömyysvakuutus-, ryhmähenkivakuutus- sekä pakollisia tapaturmavakuutusmaksuja. Pienessä, matalan pääoman omaavassa yrityksessä nämä maksut ovat vuonna 2005 noin 21,7 prosenttia palkkasummasta. Kyselyn tärkeimmät tulokset olivat seuraavat:

  • Lähes kolme neljästä vastaajasta harkitsisi ensimmäisen työntekijän palkkaamista, mikäli yrittäjälle myönnettäisiin helpotus työnantajan sosiaalivakuutusmaksuista. Kolmannes vastaajista olisi valmis palkkaamaan ensimmäisen työntekijän hyvin todennäköisesti, vain ja ainoastaan, mikäli he saisivat siihen osoitettua tukea.
  • Vajaalla kolmanneksella vastanneista yksinyrittäjistä olisi tarjota töitä tukimallin edellyttämä vähimmäismäärä, 25 tuntia viikossa.
  • Vajaa neljännes yksinyrittäjistä koki, että tuki vääristäisi kilpailua erittäin paljon (3 %) tai jonkin verran (20 %). Tuesta johtuvat kilpailuhaitat arvioitiin selvästi suuremmiksi työnantajayrityksissä.
Kysely ensimmäisen työntekijän
palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005