Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tutkimukset

Etsi

Ilmasto- ja energiapolitiikan linjauksia

Suomen Yrittäjien ilmasto- ja energiapolitiikan linjauksia
 

Ympäristöasiat ovat viime vuosina tulleet yhä keskeisemmiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja myöskin talouspolitiikassa. Keskeisimpiä ympäristöasioita ovat yleisessä keskustelussa olleet ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen johdosta, maaperän saastuminen sekä vesistöjen ja pohjaveden likaantuminen ja rehevöityminen. Ihmisen vaikutus näihin asioihin on yhä merkittävämpi johtuen toisaalta siitä, että ihmisten määrä maapallolla on runsaassa 100 vuodessa kuusinkertaistunut noin 1 miljardista 6 miljardiin, ja toisaalta siitä, että elintason noustessa yhtä ihmistä kohti syntyvä rasite ympäristöön on moninkertaistunut 100 vuodessa. Maaperän ja vesistöjen likaantuminen ja rehevöityminen ovat melko paikallisia ilmiöitä joko kansallisvaltioiden sisällä tapahtuvia tai muutamien valtioiden yhteydessä olevien vesistöjen likaantumisia. Sen sijaan ilmastovaikutukset ovat yleismaailmallisia, eivätkä tunne sen paremmin valtioiden kuin maanosienkaan rajoja.

Asiakirjan on laatinut johtaja Risto Suominen.

SY:n ilmasto- ja energiapolitiikan linjauksia
Lisätietoja:

Suomen Yrittäjät
johtaja Risto Suominen, p. (09) 2292 2932