Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tutkimukset

Etsi

Innovaatioselvitys

 

Innovaatioympäristöselvityksen mukaan suomalaisen yrittäjän mielestä heidän tärkeimmät ja parhaiten onnistuneet tukijansa löytyvät yksityiseltä sektorilta. Osaavasta työvoimasta on pulaa. Rahoituksen saatavuus on yrittäjien mielestä hyvä. Innovaatioiden suojauksella ja yhteistyöllä tutkimuslaitosten kanssa on yrittäjien mielestä vähän merkitystä heidän liiketoiminnalleen. Verokannustimille on suuri tarve.

Innovaatioympäristön osatekijöitä edustavat mm. yritykset, tutkimus- ja oppilaitokset, erilaiset yrityspalvelut sekä rahoitusta edustavat tahot. Kyselyn mukaan osaamiseen ja työvoimaan liittyvät kysymykset ovat yli puolen (55 %) mielestä pullonkaulana. Puutteita koetaan myös markkinatiedon saannissa (puute 27,9 % mielestä), riski- ja muussa rahoituksessa (puutteita 24,8 % mielestä) ja johtamisvalmiuksissa (puutteita 20,1 % mielestä vastaajista).

Kyselyn tuloksista käy ilmi, että pk-yritysten käyttämien yksityisten yrityspalvelujen, ystävien ja lähipiirin sekä kumppaniyritysten merkitys on ollut suuri yrityksen liiketoiminnan tukemisessa ja ne ovat onnistuneet siinä hyvin. Kohtalaisen suuri merkitys yritysten liiketoiminnan tukemisessa ja onnistuminen on ollut melko hyvää Suomen Yrittäjien, oppilaitosten, TE-keskusten ja Finnveran osalta.

Keskimäärin kyselyyn vastanneille yrityksille on ollut pienin merkitys Keksintösäätiöllä, yrityshautomoilla, uusyrityskeskuksilla, tutkimuslaitoksilla ja Tekesillä. Tulos herättää pohtimaan julkisten ja yksityisten yrityspalveluiden verkottumisen tarvetta.

Pääministeri Matti Vanhanen asetti huhtikuussa Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysmiestehtävän, johon hän nimesi selvitysmieheksi kansanedustaja Kyösti Karjulan. Kysely toteutettiin selvitystehtävän taustaksi yhteistyössä Suomen Yrittäjät ry:n kanssa kesäkuussa 2006 ja siihen vastasi yli 1600 Suomen Yrittäjien yli 2 henkeä työllistävää jäsenyritystä eri puolilta Suomea. Suurimmat vastaajaryhmät olivat vähittäiskauppa ja palvelut, teollisuus ja tuotanto sekä rakentaminen ja kiinteistö (noin 70 % vastaajista). Kyselyssä tuloksia tarkasteltiin myös alueittain.

Selvitysmies Kyösti Karjulan mukaan julkisten ja yksityisten yrityspalveluiden uudet yhteistyömallit, yritysten ja tutkimus- ja oppilaitosten väliset kontaktifoorumit sekä alueelliset yrittäjyysinnovaatiosopimukset ovat keskeisiä keinoja lisätä toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Tämä auttaa myös suuntaamaan koulutuksen voimavarat kysynnän mukaan.

>> Muistio Innovaatioympäristö kyselystä
>> Selvitysmies Kyösti Karjulan raportti

Lisätietoja:
Kyösti Karjula, selvitysmies, Eduskunta, p. 050 511 3177, kyosti.karjula@eduskunta.fi
Risto Suominen, johtaja, Suomen Yrittäjät ry, p. 0500 417 889, risto.suominen@yrittajat.fi