Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tutkimukset

Etsi

Kaupan aukioloselvitys 2007

Kaupan aukioloselvitys 2007

 

SUOMEN YRITTÄJÄTKaupan valiokunnan puheenjohtaja Esko Leppäkorpi

(Kenkä-Pennanen Oy):

Kaupan aukioloaikaselvityksessä nousivat voimakkaasti esiin vähittäiskaupan toimintamahdollisuudet, jos aukiololainsäädäntöä entisestään vapautetaan.

Aukiolovapaudesta hyötyvät isot marketit

Suomessa kauppa on eurooppalaisittain suuryksikkövaltaista ja aukioloaikojen laajentaminen vaikeuttaisi entisestään erityisesti pienten yritysten mahdollisuuksia selvitä kiristyvässä kilpailussa. Aukioloaikojen vapauttamisesta hyötyvät itsepalveluun perustuvat suuret marketit.

Pienten lähikauppojen toiminta vaikeutuu

Myös lähipalveluiden saatavuus heikkenisi. Aukiololainsäädännön muutos 2001 lisäsi kiinnostusta pienten lähikauppojen perustamiseen, mikä on näkynyt mm. pääkaupunkiseudulla. Aukiololainsäädäntö on antanut kuluneet vuodet näille enintään 400:n neliömetrin päivittäistavarakaupoille mahdollisuuden kilpailla suurten päivittäistavarakauppojen kanssa. Tämän kilpailumahdollisuuden poistaminen heikentäisi lähikaupan toimintamahdollisuuksia.

Kauppa vaikuttaa yhdyskuntarakenteeseen

Monipuolisilla kaupan palveluilla vaikutetaan yhdyskuntarakenteeseen. Vireät kaupunkikeskustat edellyttävät hyvää kaupan ja muiden palvelujen kokonaisuutta. Vetovoimaiset kaupan palvelut tekevät kaupungeista ja kunnista kiinnostavia niin yrityksille kuin asukkaille ja vaikuttavat myös muiden yritysten toimintaympäristöön.
Monipuolisella kaupan verkostolla hillitään myös asiointiliikenteestä aiheutuvia yhä kasvavia ongelmia.

Yritysten jatkajan löytyminen vaikeutuu

Aukiololainsäädännöllä on vaikutusta pidemmällä aikavälillä myös kaupan alan yrittäjyyteen. Kaupan yritysjohto on eläköitymässä ja uusien yrittäjien löytäminen jatkajaksi taikka uusien yritysten perustajaksi on käymässä yhä haasteellisemmaksi.

Kuluttajien palvelutarjonta heikkenee

Kuluttajille pienempien kauppojen kiihtyvä lopettaminen merkitsisi valinta- vaihtoehtojen vähenemistä. Tarjonta yksipuolistuu ja asiantunteva palvelu vähenee. Yksilöllistä neuvontaa ja palveluja saisi nykyistä vähemmän.

Lähipalvelujen väheneminen on erityisesti kasvavan ikääntyvien kuluttajien joukon sekä autottomien kotitalouksien ongelma.

Kuluttajien selvä enemmistö ei näekään tarpeelliseksi laajentaa sunnuntaiaukioloa (TNS Gallup 2006).


ERIKOISKAUPAN LIITTOPuheenjohtaja Seppo Halme (Muotitalo Jokinen Oy):

Laajat aukioloajat kannattamattomia

Kaupan kielteisen näkemyksen taustalla vaikuttavista syistä keskeisimpiä on kannattamattomuus. Laajentuneet aukiolomahdollisuudet eivät ole kasvattaneet kaupan kokonaismyyntiä, vaan kuluttajien sunnuntaisin tekemät ostokset ovat olleet pois muiden päivien myynnistä. Kokonaiskustannukset kuitenkin kasvavat seitsemännestä kauppapäivästä.

Kilpailutilanne edellyttää usein erikoiskaupoilta aukioloa, mikä heikentää yritysten kannattavuutta sunnuntaityön korkeiden työvoimakustannusten vuoksi. Kustannusten kasvu rasittaa varsinkin henkilökohtaiselle palvelulle perustuvaa erikoiskauppaa, jossa työvoimakustannusten osuus suhteessa myyntiin on merkittävästi suurempi kuin päivittäistavarakaupassa.

Erikoiskaupoissa on palvelutason säilyttävä myös sunnuntaisin, mikä vaikeuttaa sopivan työvoiman löytämistä sunnuntaityöhön. Pienimmissä yrityksissä tulee vastaan myös yrittäjän oma jaksaminen työskennellä seitsemän päivää viikossa.

Viime kädessä sunnuntaiaukiolon kustannukset maksaa kuluttaja joko tuotteiden hinnoissa tai valikoimissa taikka palvelutarjonnan kapeutumisena yritysten toiminnan lopettamisen myötä.

Kaupan työllisyys heikkenisi

Erikoiskaupassa on osa-aikaisten työsuhteiden osuus kaikista työsuhteista noin
30 %. Päivittäistavarakaupan suurissa ryhmittymissä osa-aikaisia on peräti 70 – 80 % työntekijöistä. Itsepalveluun perustuvan kaupan lisääntyminen merkitseekin kaupan työsuhteiden osa-aikaisuuden lisääntymistä entisestään.

Kauppakeskuksissa pakkoaukiolo laajenee

Erityisongelman aukioloaikojen osalta muodostavat kauppakeskukset. Aukioloaikojen laajentaminen aiheuttaisi ongelmia niille kauppakeskuksissa sijaitseville erikoiskaupoille, jotka ovat sidottuja kauppakeskusten määräämiin maksimiaukioloaikoihin.

Pitkät aukioloajat merkitsevät erikoiskaupoille usein tappiollista myyntiä myöhäisinä iltatunteina arkisin ja sunnuntaisin. Se vähentää erikoiskauppojen mahdollisuuksia hakeutua kauppakeskuksiin ja toimia niissä kannattavasti, mikä vääristää kaupan kilpailutilannetta.

Kauppakeskusten lukumäärän jatkuvasti lisääntyessä on pakkoaukiolosta tullut erikoiskaupalle kasvava ongelma. Myös vanhat kauppakeskukset ovat alkaneet uusia sopimuksiaan ja velvoittaa yritykset maksimiaukioloaikojen noudattamiseen.
 
Kaupan aukioloselvitys 2007
Lisätietoja:

Suomen Yrittäjät
johtaja Antti Neimala, antti.neimala@yrittajat.fi
 
Erikoiskaupan Liitto
Toimitusjohtaja Tiina Oksala, 040 548 1104, tiina.oksala@erikoiskaupanliitto.fi
Lue tiedote:
Kaupan yritykset eivät kannata aukioloaikojen laajentamista