Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tutkimukset

Etsi

Kohti yrittäjälähtöisempää aluekehitystä

Kohti yrittäjälähtöisempää aluekehitystä

Yritysten ja kansalaistenkin toimintaympäristössä viime vuosina tapahtuneet muutokset ovat synnyttäneet tarpeen päivittää Suomen Yrittäjien vuonna 2002 valmistuneet aluekehityslinjaukset. Näiden päivitettyjen linjausten myötä Suomen Yrittäjät osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun aluekehityksestä ja sen tulevaisuudesta.

Suomen Yrittäjät esittää toimenpiteitä, joilla voidaan lisätä aluekehitystyön yrityslähtöisyyttä. Aluepolitiikan tavoitteet ottavat huomioon tarpeen parantaa yritysten kilpailukykyä. Ongelmia on tavoitteiden toteuttamisessa alueiden ja yritysten todellisista tarpeista lähtien.

Linjausten taustalla vaikuttaa yrittäjien tuntema huoli väestön keskittymisestä ja väestökatoalueiden taantumisesta. Väestökato useissa maakunnissa, seutukunnissa ja kunnissa merkitsee uhkaa elinkeinotoiminnan jatkumiselle. Toisaalta myös kasvualueilla on koettu ongelmia muun muassa kustannusten nousun muodossa. Sinänsä keskittyminen merkitsee kasvualueiden yritystoiminnalle kysynnän lisääntymistä ja kilpailukyvyn parantumista. Linjausten liitteenä esitetyt tilastotiedot vahvistavat sen käsityksen, että alueiden kehityksessä suuria eroja.

Näiden linjausten kautta erilaisten ja eri kehitystilanteessa olevien alueiden yrittäjät tekevät yhteisiä ehdotuksia toimiksi, joilla tasapainoista aluekehitystä edistetään. Yrittäjäjärjestön ehdotusten takana on liki puolet suomalaisista yrityksistä 412 kuntatasolla toimivan paikallisyhdistyksen, 21 aluejärjestön ja noin 50 toimialaliiton kautta.
Linjauksen valmistelun päävastuu on ollut Suomen Yrittäjien aluekehitysvaliokunnalla. Sen jäsenet on valittu Suomen Yrittäjien hallituksessa. Valiokunnan puheenjohtajana toimii järjestön varapuheenjohtaja, Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtaja Jarkko Wuorinen. Linjauksista on myös pyydetty aluejärjestöjen palaute. Suomen Yrittäjien hallitus hyväksyi linjaukset kokouksessaan 1.4.2008.

Toivomme linjausten herättävän aktiivista keskustelua ja johtavan uusiin toimiin tasapainoisemman aluekehityksen saavuttamiseksi. Kannustamme alueita määrittämään omat prioriteettinsa, jotka täydentävät näitä valtakunnallisia linjauksia.

Helsingissä 17. huhtikuuta 2008

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

 

SY:n aluekehityslinjaus
 
Lisätietoja:
 
Suomen Yrittäjät
varapuheenjohtaja Jarkko Wuorinen, p. 050 537 6707
johtaja Antti Neimala 
Lue tiedote:
Aluepolitiikka yrityslähtöiseksi
- osaavan työvoiman saatavuus turvattava