Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tutkimukset

Etsi

Lainvalmistuksen laatumittari 2008

Yritysvaikutusten arviointi hallituksen esityksissä 2008

Lukijalle

Suomen Yrittäjät arvioi vuosittain kaikkiin yritysten kannalta tärkeisiin hallituksen esityksiin sisältyvät yritysvaikutusarviot. Seuranta, ns. lainvalmistelun laatumittari, käynnistettiin vuoden 2007 hallituksen esityksistä.

Valtiopäivävuonna 2008 hallituksen esityksiä annettiin yhteensä 236. Laatumittaristoa käytettiin niiden esitysten analysointiin, joilla arvioitiin olevan vaikutuksia yritysten toimintaan. Tällaisia esityksiä oli 102. Esitysten laadun arvioinnin perustana ovat valtioneuvoston 1.11.2007 antamat ohjeet säädösehdotusten vaikutusarvioinnista.

Yritysten kannalta merkittävistä esityksistä yritysvaikutusten arvio määritettiin erittäin hyväksi ainoastaan yhdessä esityksessä – melko hyväksi arvioitiin kuusi esitystä. Vaikutusarviointien laatu näyttää silti parantuneen vuonna 2007 annettuihin esityksiin nähden, sillä yritysvaikutusarvioinniltaan heikoimmiksi arvioitujen esitysten osuus on laskenut vuoden 2008 esityksissä samalla, kun neutraaleiksi arvioitujen esitysten määrä on vuoden takaiseen verrattuna kasvanut. Selvitys osoittaa ennen kaikkea, että erityisen paljon kehittämisen tarvetta on yritysvaikutusten arvioinnissa pienten yritysten näkökulmasta. Ainoastaan viidessä vuonna 2008 annetussa hallituksen esityksessä vaikutukset pieniin yrityksiin oli arvioitu.
Lainvalmistelun laatumittarin tarkoituksena on antaa yleiskuva säädösvalmistelun arvioinnin tilanteesta sekä rohkaista entistä parempaan valmistelutyöhön.

 


>> Lainvalmistelun laatumittari (pdf)

 

Tämän selvityksen on laatinut Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula, puhelin (09) 2292 2951