Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tutkimukset

Etsi

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 on jatkoa v. 1993, 1997, 2001 ja 2006 LVM:n julkaisemille logistiikkaselvityksille.
Työssä tarkastellaan erityisesti teollisuuden ja kaupan logistiikan kustannuksia, tunnuslukuja, tietojärjestelmiä,
osaamista, kehitystarpeita ja logistiikan ulkoistamista sekä sijainnin merkitystä yritysten toiminnalle.
Logistiikan merkitys yrityksille on myös yksi selvityksen pääteemoista.

Kyselyyn vastasi 2 705 Suomessa toimivaa yritystä (37 % valmistus ja rakentaminen, 29 % kauppa ja
34 % logistiikkapalveluyritykset). Vastausprosentti oli 10,2. Aineisto on laajin aihepiiristään maailmassa. Suomen Yrittäjät osallistui aineiston keruuseen.

Tutkimusraportti löytyy liikenne- ja viestintäministeriön julkaisusarjasta (LVM11/2009).
Huom! Sivu on