Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tutkimukset

Etsi

Matalan tuottavuuden työn tuki

 

 

 

SY-KESKUSTELUALOITTEITA

Tutkimus ilmestyy varsinaisesti Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpaperina N:o 57.


Pasi Holm, Suomen Yrittäjät
Vesa Vihriälä, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos


Tiivistelmä:

Työpaperissa tarkastellaan Suomen työttömyysongelmaa ja keskustellaan mahdollisuudesta helpottaa sitä matalan tuottavuuden työhön kohdistetulla työnantajatuella. Aluksi osoitamme, että työttömyys ja "ei-työllisyys" koskee Suomessa poikkeuksellisen vinosti huonon koulutuksen saaneita. Tulkitsemme yhdeksi tärkeäksi syyksi palkkarakenteiden jäykkyyden. Matalan tuottavuuden työn kysyntä jää käyvillä työvoimakustannuksilla pieneksi. Emme toisaalta pidä uskottavana, että matalan tuottavuuden työstä maksettavat palkat voisivat olennaisesti laskea tai että pelkästään työvoiman ominaisuuksien parantamisella asiaa voitaisiin nopeasti korjata. Tämän takia esitämme, että matalapalkkaisen työn työnantajamaksuja alennettaisiin tuntuvasti. Hahmottelemme myös konkreettista alennusjärjestelmää, joka olisi hallinnollisesti kohtuullisen yksinkertainen, ei vaikuttaisi sosiaaliturvajärjestelmien rahoitukseen eikä suosisi kohtuuttomasti osa-aikatyötä. Malli perustuu kunkin työntekijän kuukausipalkasta liukuvasti riippuvaan työantajamaksun palautukseen. Ennen kaikkea Ranskassa vastaavasta tukimallista saatujen rohkaisevien kokemusten perusteella uskomme, että matalapalkkaisen työn työnantajamaksujen kohtuullisen kokoisella palautusjärjestelmällä olisi luotavissa 20 000 - 35 000 työpaikkaa.
Matalan tuottavuuden työn tuki