Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tutkimukset

Etsi

Pk-yrityksen rahoituskysely lokakuu 2001

 
Tiivistelmä tuloksista

Pankkipalveluiden maksut ovat kohonneet merkittäväksi kulueräksi

Pk-yritysten rahoitustarpeet ovat kaikkiaan yhä vähäisiä, sillä vain joka toisella yrityksellä on ylipäätään lainoja tai takauksia ja 83 prosenttia yrityksistä ei aio hankkia niitä lähitulevaisuudessakaan. Niinpä pankkipalvelumaksut ovat jo joka toiselle pk-yritykselle suurin rahoitus- ja maksuliikekustannus. Lainojen korot ja toimitusmaksut ovat suurin kuluerä 39 prosentille pk-yrityksistä.

Ulkoinen rahoitus on edelleen hyvin pankkikeskeinen ja näyttää siltä, ettei merkittäviä muutoksia ole tulossa lähiaikoina. Noin 60 prosenttia ulkoisesta rahoituksesta on pankkiluottoja. Pankkimarkkinat ovat myös pysyneet keskittyneinä, sillä Meritan ja Osuuspankkien yhteenlaskettu markkinaosuus on edelleen 80 prosenttia.

Pankkien palvelut eivät yrittäjien näkemyksen mukaan ole kehittyneet samassa suhteessa kohonneiden palvelumaksujen kanssa. Erityisesti henkilökohtaisia pankkipalveluita konttoreissa pidetään kalliina.

Kolmella ulkoista rahoitusta hankkivalla yrityksellä neljästä ei ole ongelmia sen suhteen. Vakuusvaikeudet ovat yleisimmät ongelmat niillä, joilla rahoitusongelmia on. Rahoitusvaikeudet ovat kauttaaltaan hieman vähentyneet aiemmista kyselyistä, mutta kuitenkin noin 40 prosenttia kasvuhakuisista pk-yrityksistä kokee rahoituksen ongelmalliseksi.

Eläkevakuutuksissa kilpailu toimii

Pankkimarkkinoihin verrattuna pk-yrityksillä on selvästi paremmin valintavaihtoehtoja eläkevakuutusten hoitamisessa. Ilmarinen on pk-yritysten eniten käyttämä eläkevakuutusyhtiö, mutta myös Varma-Sammolla, Eläke-Tapiolalla ja Eläke-Fennialla on merkittävä markkinaosuus.

85 prosenttia pk-yrityksistä pitääkin eläkevakuutusvaihtoehtojen tarjontaa riittävänä ja kolmasosa niiden vertailua helppona. Yli puolet kuitenkin arvioi, ettei vertailu tälläkään vakuutussektorilla ole helppoa.

Viimeisten kolmen vuoden aikana 13 prosenttia pk-yrityksistä on vaihtanut eläkevakuutusyhtiötään ja lopuista neljännes on sitä harkinnut. Selvästi yleisin syy eläkevakuutusyhtiön vaihtoon on vakuutustuotteiden hinta, mutta joka neljännelle tärkein syy on ollut palvelun laatu.
Pk-yrityksen rahoituskysely
Kalvosarja (PowerPoint-tiedosto)