Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tutkimukset

Etsi

Pk-yritykset vastuullisina kansalaisina

Vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa kestävän kehityksen toteuttamista yrityksissä. Ts. ajatuksena on toteuttaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Tämä sisältää niin talouden kuin ympäristön ja sosiaaliset näkökohdat.

Yrityksen vahva ja kilpailukykyinen talous on edellytyksenä sille, että muut kestävän kehityksen tekijät voidaan toteuttaa. Kestävää taloutta ei voida kuitenkaan saavuttaa, jos samaan aikaan ei huolehdita ympäristöstä ja ihmisistä – niin työntekijöistä kuin asiakkaista.

Tähän muistioon on koottu pk-yritysten yhteiskuntavastuusta muutamia näkökulmia, joita on selvitetty Suomen Yrittäjien muutamissa kyselyissä. Suomen Yrittäjät on selvittänyt yhteistyössä Mainostajien liiton kanssa keväällä 2008 ja 2009 pk-yritysten sponsorointia. Lisäksi pk-yrityksiä koskevassa kyselyssä on vuonna 2008 selvitetty yhteiskuntavastuullisuutta laajemmin ja vuonna 2009 pk-yritysten lahjoituksia. Kevään 2009 pkyritysbarometrin yhteydessä Suomen Lontoon instituutti selvitti yhteiskunnallisen yrittäjyyden roolia Suomessa.

Sponsorointi määriteltiin kyselyissä liiketoimeksi, jossa yritys suorittaa maksun ja saa vastineeksi nimensä näkyvästi tiettyyn aktiviteettiin tai järjestöön sekä/tai sponsorimaksun katteeksi etuja. Lahjoitukset määriteltiin puolestaan toimiksi, jotka annetaan ilman ehtoja tai odotuksia hyödystä omalle liiketoiminnalle.

>> Lue Suomen Yrittäjien muistio pk-yritysten yhteiskuntavastuullisuudesta.

Muistion on laatinut Harri Hietala, Suomen Yrittäjät.