Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tutkimukset

Etsi

Pk-yritysten rooli Suomessa 2007

Yritysten määrä on kasvanut tällä vuosituhannella nettomääräisesti keskimäärin 4 000 yrityksellä vuodessa. Vuonna 2007 yritysten määrä kasvoi kuitenkin noin 12 000 yrityksellä. Tämä oli nopeinta  kasvua sitten laman jälkeen 1996–1997. Eniten yrityksiä on syntynyt mikroyritysten, eli alle 10 henkilöä työllistävien, luokkaan. Myös muiden pk-yritysten määrä on kasvanut – mm. yritysten kasvun ja suuryritysten ulkoistamisen kautta. Konkurssien määrä on vähentynyt vuosittain – tosin konkurssien määrä kääntyi kasvuun vuonna 2008. Tämä ei kuitenkaan selitä yritysten määrän kasvua.

Yrityksiä perustetaan vuosittain yli 30 000, mutta toisaalta yli 20 000 yrityksen toiminta loppuu Tilastokeskuksen Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilaston mukaan. On kuitenkin syytä huomata, että luvut sisältävät myös yhtiömuodon muutokset sekä yritysjärjestelyiden kautta päättyneet ja alkaneet yritykset. Siten arviolta aloittamisista vain reilu kolmasosa onkin aitoja uusia yrityksiä. Suomessa yritysten vaihtuvuus on keskimääräistä suurempaa kansainvälisesti vertaillen.

Vuonna 2007 Tilastokeskuksen Yritysrekisterin perusteella Suomessa oli 308 917 yritystä. Ilman maa-, metsä- ja kalataloutta yrityksiä oli 252 815. Näistä suuria, eli 250 henkilöä tai enemmän työllistäviä, yrityksiä oli 641 eli 0,3 prosenttia. Siten pk-yrityksiä oli 99,7 prosenttia kaikista yrityksistä. Suuri osa yrityksistä on vieläpä alle 10 henkeä työllistäviä mikroyrityksiä – 93 prosenttia yrityksistä. Kaupassa yrityksistä toimii 18 prosenttia, rakentamisessa 15 prosenttia sekä ammatillisissa, tieteellisessä ja teknisissä palveluissa 12 prosenttia. Kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä teollisuudessa toimii 9 prosenttia yrityksistä. Muissa palveluissa yrityksistä toimii 36 prosenttia. Siten tällä tavalla tarkasteltuna Suomen voi sanoa olevan palveluyhteiskunta. Muilla toimialoilla toimii prosentti yrityksistä.

Viime vuosina yritysten määrä on kasvanut toimialoilla, joissa julkisella sektorilla on perinteisesti ollut vahva asema: sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus sekä muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut.  Yrityksiä on syntynyt erityisesti myös rahoitukseen sekä liike-elämän palveluihin. Niin ikään rakentamisessa yritysmuotoinen toiminta on lisääntynyt. Yritystilastossa on mukana runsaasti yrityksiä, jotka ovat toimineet vain osan vuotta, mutta kuitenkin yli puoli vuotta. Vuonna 2007 tilastossa oli 80 000 yritystä, joiden liikevaihto jäi alle 40 000 euroon. Tämä kertoo siitä, että osan tilastoidusta yritystoiminnasta täytyy olla myös sivutoimista.

>> Pk-yritysten rooli Suomessa 2007

Lisätietoja:

ekonomisti Harri Hietala, harri.hietala@yrittajat.fi, p. (09) 2292 2845