Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tutkimukset

Etsi

Rahoitus- ja pankkipalvelukysely: toukokuu 2003

 


Tiivistelmä tuloksista

Ulkoisen rahoituksen tarve on edelleen vähäinen

Suomen Yrittäjien rahoituskyselyn mukaan pk-yritysten rahoitustarpeet ovat kaikkiaan yhä vähäisiä, sillä vain 53 prosentilla vastaajista on ylipäätään lainoja tai takauksia. Yrityksistä 83 prosenttia ei aio hankkia luottoja lähitulevaisuudessakaan. Yrityksistä 24 prosenttia oli hankkinut ulkoista rahoitusta viimeisen vuoden aikana. Ulkoisen rahoituksen osuus pieneni viime vuodesta.

Ulkoisesta rahoituksesta suurin osa, 61 prosenttia, on hankittu kone- ja laiteinvestointien rahoittamiseen. Muiden käyttökohteiden osuus on selvästi pienempi. Palvelualoilla kone- ja laiteinvestointien osuus on muita toimialoja pienempi. Teollisuudessa korostuvat kone- ja laiteinvestointien ohella yrityksen kehittämishankkeet.

Ulkoista rahoitusta hankkivista yrityksistä lähes kolmella neljästä ei ole ongelmia sen suhteen. Vakuusvaikeudet ovat edelleen yleisimmät ongelmat niillä, joilla on rahoitusongelmia.

Pankkimarkkinoilla ei ole vaihtoehtoja

Noin kahdella kolmasosalla ulkoista rahoitusta hankkineista on pankkiluottoja. Lisäksi 12 prosentilla on pankkitakaus. Ulkoinen rahoitus on siis edelleen pankkikeskeistä. Pankkimarkkinat ovat myös pysyneet keskittyneinä, sillä Nordean ja Osuuspankkien yhteenlaskettu markkinaosuus on 77 prosenttia.

Pankkimaksut vaihtelevat - pienissä yrityksissä ne ovat 0,7 % liikevaihdosta

Pankkipalvelukyselyn mukaan yritysten käyttämiä pääasiallisia pankkipalveluja ovat viitteellinen maksu, paperitiliote ja viitteetön maksu. Käyttökertojen mukaan merkittävimmät palvelut ovat maksupääteyhteydet ja viitteelliset maksut. Edellistä käytetään pk-yrityksissä yli 200 kertaa ja jälkimmäistä vajaat 100 kertaa kuukaudessa.

Pankkipalvelujen käyttö perustuu kyselyn mukaan noin puolessa tapauksista pakettisopimuksiin ja puolessa tapauksista listahintaan. Keskeisin ongelma pankkipalveluissa on niiden korkea hinta. Tämän ohella ongelmina pidetään valmispakettien epäsopivuutta ja pankkipalvelujen laatua.

Pankkien listahinnat vaihtelevat huomattavasti sekä hinnaltaan että hinnan määräytymiskriteereiltään. Todellisiin käyttökertoihin perustuvassa esimerkki-tapauksessa kokonaishinta pankkien välillä vaihtelee merkittävästikin siten, että palvelualan yrityksissä kalleimman pankin kokonaishinta on yli kaksinkertainen halvimpaan pankkiin verrattuna. Kaupan alan esimerkkiyrityksessä hintaero on kolmanneksen luokkaa.

Näiden palvelujen käytöstä pienyrityksille aiheutuva kustannus on noin 0,7 prosenttia liikevaihdosta. Pienyritysten nettotulos on viime vuosina ollut hieman vuodesta riippuen noin 3-5 prosenttia liikevaihdosta.
Rahoitus- ja pankkipalvelukysely kalvosarjat