Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tutkimukset

Etsi

Sähköisten maksuvälineiden käyttö

 

 

TIIVISTELMÄ TULOKSISTA

Pienten ja keskisuurten yritysten laskujen maksutavoissa on tällä hetkellä selvästi kaksi tapaa ylitse muiden. Toisaalta noin puolet yrityksistä käyttää internetiä tai verkkopankkia ja toisaalta runsas 40 % maksaa tilisiirrolla pankkiyhteysohjelmaa käyttäen. Tulevaisuudessa tilanne näyttää tämän selvityksen mukaan muuttuvan siten, että näiden kahden pääasiallisen maksutavan rinnalle kolmanneksi merkittäväksi maksutavaksi nousee maksaminen E-laskulla. Näyttäisi siltä, että tulevaisuudessa tilisiirrolla pankkiyhteysohjelmaa käyttäen tapahtuva maksaminen tulee jossain määrin menettämään markkinaosuuttaan nykytilanteesta.

Laskujen vastaanottamisessa on tällä hetkellä täysin ylivoimainen tapa viitesiirrolla tapahtuva laskujen vastaanottaminen, jota kaikista laskujen vastaanottamisesta on noin kaksi kolmasosaa. Tulevaisuudessa viitesiirron rinnalla merkittäväksi tavaksi vastaanottaa laskuja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin on kohoamassa E-laskutus.

Verkkolaskutuksen keskeisimpinä hyötyinä nähdään sitä laskuttajan ominaisuudessa käytettäessä nopeus ja manuaalisten työvaiheiden väheneminen. Pk-yritysten ollessa laskun vastaanottajana nähdään verkkolaskutuksen keskeisimpinä hyötyinä virheiden väheneminen ja kirjanpidon automatisoituminen.

Yritykset näyttävät olevan suhteellisen haluttomia siirtymään omassa asiakashinnoittelussaan maksutapapohjaiseen hinnoitteluun siten, että edullisia maksutapoja käytettäessä tuotteen hinnat olisivat edullisemmat kuin käytettäessä tehokkuudeltaan heikompia maksutapoja. Vain runsas kolmannes yrittäjistä ilmoittaa olevansa valmis siirtymään tälLaiseen maksutapapohjaiseen asiakashinnoitteluun.

Yrittäjät näkevät EU-alueella tapahtuvan maksatuksen helpottamisen olevan suhteellisesti selvästi merkittävämpää yrityksen kannalta kuin mitä on näiden maksujen osuus yritysten maksuliikenteestä. Tällöin ilmeisestikin ajatellaan, että tällaisella yleisellä maksujen helpottamisella on positiivisia vaikutuksia myös kotimaan maksuliikenteen järjestämisessä. Keskeisinä keinoina EU-tasoisen maksuliikenteen helpottamiseksi yrittäjät näkevät yhteisen tilinumerokäytännön sekä tavallisten pankkikorttien käytettävyyden turvaamisen koko euroalueella.

Tämän raportin on laatinut johtaja Risto Suominen Suomen Yrittäjistä

Raportti pdf-muodossa


Lue tiedote:
e-lasku yleistyy myös pk-yrityssektorissa