Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tutkimukset

Etsi

Selvitys kuntien ja kuntayhtymien liikelaitostoiminnasta 2008

Suomen Yrittäjät on laatinut tämän selvityksen keskustelunavaukseksi kuntien liiketoiminnan vaikutuksista yritysten toimintaympäristöön. Yritykset eri puolilla Suomea ovat olleet huolissaan julkisen sektorin harjoittaman yritystoiminnan kilpailua vääristävistä vaikutuksista.

Selvityksessä tarkastellaan tällä kertaa vain kuntien liikelaitoksia. Syy rajaukseen on liikelaitoksia koskeva ajankohtainen keskustelu. Keskustelu tuli erityisen ajankohtaiseksi, kun EU-komissio katsoi, että valtion liikelaitoksiin liittyvät konkurssisuoja ja veroedut ovat sisämarkkinoiden toimintaa vääristäviä valtiontukimuotoja. Nämä rakenteelliset ongelmat ovat samat myös kuntien liikelaitoksissa. Haluamme viestittää selvityksellämme lainsäätäjälle ja kuntien päättäjille, että liikelaitosten toiminnan ohjausta on muutettava. Lainsäädännön muutoksia tarvitaan, jotta kilpailu voi olla aidosti neutraalia. Kuntatason toimia tarvitaan, jotta liikelaitosten ohjauksessa ja muussa kuntien toiminnassa otetaan markkinoiden toimivuus huomioon.

Selvitys on toteutettu niin, että sitä voidaan hyödyntää paikallisessa elinkeinopoliittisessa yhteistyössä. Selvityksessä esitettävät havainnot ja johtopäätökset ovat pitkälti laajennettavissa koskemaan kuntien muutakin, esimerkiksi yhtiömuodossa harjoitettua yritystoimintaa.

Selvitys on laadittu Suomen Yrittäjien omana työnä. Sen toteutuksesta ovat vastanneet johtaja Antti Neimala, kehittämispäällikkö Janne Pesonen ja lainopillinen asiamies Elina Rimppi. He antavat selvityksestä ja sen taustoista mielellään lisätietoja.

Helsingissä 29.10.2008

Jussi Järventaus

_______________________________________________________________________________ 

>>  Selvitys kuntien ja kuntayhtymien liikelaitostoiminnasta 2008   

_______________________________________________________________________________ 

Lisätietoja:

Suomen Yrittäjät
johtaja Antti Neimala, p. (09) 2292 2935, antti.neimala@yrittajat.fi
kehittämispäällikkö Janne Pesonen, p. (09) 2292 2967, janne.pesonen@yrittajat.fi
lainopillinen asiamies Elina Rimppi, p. (09) 2292 2917, elina.rimppi@yrittajat.fi