Etusivu > Suomen Yrittajat > Tata Suomen Yrittajat

Etsi

Jäsenten arvioita Suomen Yrittäjistä

 
Suomen Yrittäjien vuonna 2016 tekemän jäsenkyselyn perusteella järjestöön kuulutaan pääasiassa edunvalvonnan ja neuvontapalvelujen vuoksi. Vastaajista 63 prosenttia kertoi edunvalvonnan kuuluvan kolmen tärkeimmän jäsenyyden syyn joukkoon. Neuvontapalvelun mainitsi 57 prosentti vastaajista ja neuvontapalvelut 40 prosenttia vastaajista.


Yrittäjien edunvalvonta oli tärkein syy kaikissa yrityskokoluokissa. Yksinyrittäjien jäsenyyden syynä korostui verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa ja tapahtumat sekä mikroyrityksillä neuvontapalvelut. Edunvalvonnan ja yrittäjäaatteen merkitys jäsenyyden syynä kasvoi yrityksen koon mukana.
 

Neuvontapalvelulle kiitosta

Suomen Yrittäjien jäsenilleen tarjoama maksuton puhelinneuvonta lakiasioista keräsi kyselyssä kiitosta. Tyytyväisyyttä palvelun eri osa-alueisiin kysyttiin viisiportaisella asteikolla, jossa 1 oli hyvin tyytymätön ja 5 erittäin tyytyväinen. Kaikissa neuvontapalveluiden osa-alueissa arvosana oli yli 4.


Vastaajista 39 prosenttia eli 1721 jäsenyrittäjää oli käyttänyt Suomen Yrittäjien maksutonta puhelinneuvontaa lakiaisoissa. Neuvontapalvelu on jäsenyrittäjien on käytössä arkisin klo 9—16 numerossa 09 229 221.
 

Lisää hyötyä yritystoimintaan kaivataan

Jäsenyrityksen odottavat Suomen Yrittäjiltä enemmän liiketoimintaa tukevaa ja ammatillista osaamista lisäävää tietoa ja palvelua. Odotuksen olivat korkeammat kuin jäsenyydestä koettu hyöty. Jäsenodotuksia ja kokemuksia kysyttiin viisiportaisella asteikolla, jossa 1 oli heikoin arvio ja 5 oli paras arvio.


— Jäsenyritysten viesti on selkeä. Lähdemme hakemaan nyt konkreettisia palveluideoita suoraan jäsenyrittäjiltä, kertoo järjestöjohtaja Hanna Tapala.

Omia jäsenpalveluideoita voi esittää ja muiden esittämiä ajatuksia arvioida InnoDuel –palvelussa.

Siirry ideariiheen tästä linkistä:

» Työnantaja
» Yksinyrittäjä
 

Luotettava tiedonlähde

Jäsenyrittäjät pitävät Suomen Yrittäjien yritystoiminnasta tarjoamaa tietoa erittäin luotettavana. Asteikolla yhdestä viiteen Suomen Yrittäjät sai arvosanan 4,4 tarjoamansa tiedon luotettavuudesta. Toiseksi eniten luotettiin omaan tilitoimistoon.

 Jäsenkysely

Suomen Yrittäjien jäsenkyselyyn 19.4.-2.5.2016 vastasi 4414 jäsenyrittäjää.  Tutkimuksen toteutti Promenade Reasearch sähköisenä kyselynä Suomen Yrittäjien jäsenyrityksille.