Etusivu > Suomen Yrittajat > Tata Suomen Yrittajat > Organisaatio Ja Hallinto

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Valiokuntien ja verkostojen tehtävät

ELINKEINOPOLITIIKAN VALIOKUNTA 

Elinkeinopolitiikan valiokunnan tehtävä on nostaa keskusteluun yritysten menestymiselle keskeisiä elinkeino- ja kilpailupolitiikan kysymyksiä sekä laatia politiikkasuosituksia näiden ratkaisemiseksi yrittäjämyönteisellä tavalla. Valiokunta sparraa elinkeinopolitiikan tiimiä kunta- ja maakuntavaikuttamisessa sekä vaikuttamisessa kansallisella ja EU-tasolla. 

ENERGIA- JA ILMASTOVALIOKUNTA

Energia- ja ilmastovaliokunta toimii edunvalvonnan tukena energia- ja ympäristöpolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Keskeisiä valiokunnassa käsiteltäviä teemoja ovat energia- ja ympäristöpolitiikka, kiertotalouteen ja jätehuoltoon liittyvät asiat sekä ympäristölupien sujuvoittaminen. 

JÄRJESTÖVALIOKUNTA

Järjestövaliokunta käsittelee järjestön toimintaan, rakenteeseen ja sääntöihin liittyviä kysymyksiä.  

KASVU- JA KANSAINVÄLISYYSVALIOKUNTA

Kasvu- ja kansainvälisyysvaliokunta toimii edunvalvonnan tukena yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Valiokunta käsittelee järjestön kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä, edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, vahvistaa kasvuhakuisten yrittäjien vertaisverkostoa, auttaa kasvuun liittyvän tuen löytymistä ja tarjoamista, laajentaa julkista mielikuvaa kasvuyrittäjyydestä ja tuo esille kasvun esteitä. 

KAUPAN JA PALVELUIDEN VALIOKUNTA

Kaupan ja palveluiden valiokunta toimii edunvalvonnan tukea toimialaan liittyvissä kysymyksissä. Valiokunta tekee yhteistyötä Kaupan liiton kanssa. 

LIIKENTEEN JA LOGISTIIKAN VALIOKUNTA

Liikenteen ja logistiikan valiokunta toimii edunvalvonnan tukena kuljetukseen ja logistiikkaan liittyvissä kysymyksissä. 

OSAAMISEN VALIOKUNTA

Osaamisen valiokunta toimii yhteiskuntavaikuttamisen tukena osaamis- ja koulutuspoliittisissa kysymyksissä ja näin edistää yrittäjämyönteisen osaamis- ja koulutusjärjestelmän kehittymistä niin osaavan työvoiman, uuden yrittäjyyden, yrittäjien oman osaamisen kuin yritysten kehittämispalveluiden näkökulmista. 

RAHOITUS- JA VEROVALIOKUNTA

Rahoitus- ja verovaliokunta toimii edunvalvonnan tukena rahoitukseen ja veropolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Keskeisiä valiokunnassa käsiteltäviä teemoja ovat markkinaehtoiseen ja täydentävään rahoitukseen liittyvät asiat sekä verolainsäädäntöä ja verotuskäytäntöä koskevat asiat. 

RAKENTAMISEN VALIOKUNTA

Valiokunta nostaa esille rakentamisen kannalta keskeisiä kysymyksiä ja esittää niihin ratkaisuehdotuksia sekä toimii edunvalvonnan tukena toimialaan vaikuttavissa lainsäädäntöasioissa.

RUOKAVALIOKUNTA

Valiokunta nostaa esille suomalaista elintarvike- ja laajemmin maaseutuyrittäjyyttä tulevaisuuden kasvualana. Kokoamme yhteen yrittäjiä, jotka toimivat alkutuotannossa, elintarviketeollisuudessa, ruokateknologiassa ja ravintola-alalla. Tavoite on lisätä selkeästi koko toimialan yrittäjätuloa ja avata alan yrittäjille uusia mahdollisuuksia sekä kotimaassa että ulkomailla.

SOSIAALI JA TERVEYSVALIOKUNTA

Sosiaali- ja terveys valiokunta toimii edunvalvonnan tukena kysymyksissä, jotka liittyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön sekä palvelurakenteita koskevaan päätöksentekoon. Valiokunnan tavoitteena on myös edistää hyvinvointialan toimialajärjestöjen yhteistyötä. 

MAAHANMUUTTANEIDEN YRITTÄJIEN VERKOSTON JOHTORYHMÄ

Maahan muuttaneiden yrittäjien verkoston johtoryhmän tehtävänä on edistää maahanmuuttajayrittäjien asemaa Suomessa ja käynnistää maahan muuttaneiden yrittäjien verkoston toimintaa ympäri Suomea. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on keksiä keinoja jakaa tietoutta Suomen Yrittäjistä maahan muuttaneiden verkostoissa, jotta yhä useampi ulkomailta muuttanut saa meistä tukea yrittämiseen. 

NUORTEN YRITTÄJIEN VERKOSTON JOHTORYHMÄ

Nuorten yrittäjien verkoston johtoryhmän tehtävänä on toimia keskustoimiston tukemana nuorten yrittäjien toiminnan kehittämisessä. Tavoitteena on luoda järjestön kaikesta toiminnasta ja palveluista mielenkiintoisia myös nuorille ja päästä vähitellen tilanteeseen, jossa kaikki toiminta olisi mielenkiintoista kaikenikäisille.  

SVENSKSPRÅKIGA NÄTVERKETS STYRGRUPP / RUOTSINKIELISEN VERKOSTON JOHTORYHMÄ

Det svenskspråkiga nätverket förbinder svensktalande företagare runt om i landet från olika branscher och storlekar. Syftet med nätverket är att främja och utveckla organisationens svenskspråkiga medlemskapstjänster och att stärka nätverken mellan svensktalande företagare. Det är viktigt att medlemmarna i styrgruppen har eller skapar bra kontakter inom egna regionalföreningen och/eller lokalföreningarna.  

Ruotsinkielinen verkoston yhdistää ruotsinkielisiä yrittäjiä ympäri maata eri toimialoilta ja kokoluokista. Verkoston tavoitteena on edistää järjestön ruotsinkielisiä jäsenpalveluja ja vahvistaa ruotsinkielisten yrittäjien vertaisverkostoa. On tärkeää, että ohjausryhmän jäsenillä on tai he ovat valmiita luomaan hyvät yhteydet omaan aluejärjestöön ja / tai paikallisyhdistyksiin. 

YKSINYRITTÄJIEN VERKOSTON JOHTORYHMÄ 

Yksinyrittäjien verkosto toimii edunvalvonnan tukena yksinyrittäjien kannalta keskeisten asioiden edistämisessä. Verkoston rooli on keskeinen myös alueiden yksinyrittäjätoiminnan kehittämisessä. Lisäksi verkosto toimii myös tärkeänä tiedonkulun väylänä, jonka kautta suurimman yrittäjäryhmän ääni kantautuu kattavasti eri puolilta maata.   

LUOVAN ALAN VERKOSTON JOHTORYHMÄ 

Suomen Yrittäjien tavoitteena on vahvistaa luovan alan yhteiskunnallista asemaa ja yritystoiminnan edellytyksiä. Johtoryhmän tehtävänä on käynnistää Suomen Yrittäjien luovan alan yrittäjien keskinäistä verkostoitumista ja nostaa esille luovan alan yrittäjien arkeen liittyviä asioita yhteiskunnallisen vaikuttamisen agendalle.