Etusivu > Suomen Yrittajat > Tata Suomen Yrittajat > Organisaatio Ja Hallinto

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Haku Suomen Yrittäjien valiokuntiin ja verkostojen johtoryhmiin sekä työmarkkinavaltuuskuntaan

Tule mukaan Suomen Yrittäjien valiokuntiin ja verkostojen johtoryhmiin sekä työmarkkinavaltuuskuntaan – haku on päällä 1.-31.10.

Yhteinen yleinen tavoite näillä toimielimillä on yrittäjyyden toimintaympäristön parantaminen. Kokouksia on keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Jäsenille korvataan matkakulut.

Hakulomake Suomen Yrittäjien hallituksen valiokuntiin, verkostojen johtoryhmiin ja työmarkkinavaltuuskuntaan toimikaudeksi 2022-2023

Valiokunnat ja verkostojen johtoryhmät

Valiokuntien ja verkostojen johtoryhmien toimikausi on kaksi kalenterivuotta (2022-2023). Kuhunkin valiokuntaan ja verkostojen johtoryhmään kuuluu kerrallaan enintään 12 henkilöä puheenjohtaja mukaan lukien.

Teemapohjaiset valiokunnat

 • Elinkeinopolitiikan valiokunta
 • Energia- ja ilmastovaliokunta
 • Järjestövaliokunta
 • Kasvu- ja kansainvälisyysvaliokunta
 • Osaamisen valiokunta
 • Rahoitus- ja verovaliokunta

Toimialapohjaiset valiokunnat

 • Kaupan ja palveluiden valiokunta
 • Liikenne- ja logistiikkavaliokunta
 • Rakentamisen valiokunta
 • Ruokavaliokunta
 • Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Verkostojen johtoryhmät

 • Luovan alan verkoston johtoryhmä
 • Maahan muuttaneiden yrittäjien verkoston johtoryhmä
 • Nuorten yrittäjien verkoston johtoryhmä
 • Ruotsinkielisten yrittäjien verkoston johtoryhmä
 • Yksinyrittäjäverkoston johtoryhmä

Valiokuntien ja verkostojen tehtävät » 

Työmarkkinavaltuuskunta 

Työmarkkinavaltuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja, jäsen jokaisesta jäsenjärjestöstä, joka on tehnyt työehtosopimuksen ja esittää edustajansa valitsemista valtuuskuntaan, sekä enintään kymmenen (10) muuta työmarkkina-asioita tuntevaa jäsentä. Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Valtuuskunnan puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa.

Haku on kaikille jäsenyrittäjille avoin 

Kaikki vaikuttamisesta ja toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet jäsenyrittäjät voivat hakea paikkoja. Hakeminen useampaan valiokuntaan, verkoston johtoryhmään tai työmarkkinavaltuuskuntaan on mahdollista, mutta vain yhteen voi tulla valituksi. Hakemus tulee tehdä jokaisen valiokunnan, verkoston johtoryhmän tai työmarkkinavaltuuskunnan osalta erikseen. Hakuaika päättyy 31. lokakuuta.

Hakijoilta odotetaan:

 • halua ja kiinnostusta perehtyä valiokunnan, verkoston tai työmarkkinavaltuuskunnan teemoihin ja edunvalvontaan;
 • sitoutumista valiokunta-, verkosto- tai työmarkkinavaltuuskuntatyöhön, halua vaikuttaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiin;
 • osaamista ja näkemystä yritysten toimintaedellytysten kehittämisestä;
 • kykyä ymmärtää kokonaisuuksia;
 • taitoa tehdä yhteistyötä, perustella näkemyksiä ja hakea ratkaisuja.

Puheenjohtaja Petri Salminen kutsuu yrittäjiä mukaan vaikuttamistyöhön. 

Valinnan keskeinen kriteeri on hakijan osaaminen ja motivaatio

Suomen Yrittäjien keskustoimisto käsittelee hakemuksia valiokuntien ja verkostojen sekä työmarkkinavaltuuskunnan kokoonpanoista. Esitystä tehtäessä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan alueellinen edustavuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Hallitus päättää valiokuntien ja verkostojen johtoryhmien sekä työmarkkinavaltuuskunnan kokoonpanosta ja puheenjohtajista kokouksessaan 14.12.2021. Valinnan keskeinen kriteeri on hakijan osaaminen ja motivaatio.

Valiokuntien ja verkostojen yhteinen kauden avaus järjestetään Teamsissa torstaina 20.1.2022 klo 16.00–17.30.