Etusivu > Suomen Yrittajat > Tata Suomen Yrittajat > Organisaatio Ja Hallinto

Etsi

Valiokunnat ja verkostot sekä niiden keskeiset tehtävät

Teemapohjaiset valiokunnat

Esittelijänä toimii SY:n toimitusjohtajan nimeämä keskustoimiston asiantuntija. Alla on kuvattu valiokuntien tehtävät. Valiokuntiin haetaan jäsenet avoimella haulla. Jokaiseen valiokuntaan nimetään aluejärjestöjen toimitusjohtaja, jos niin halutaan.

Elinkeinopolitiikan valiokunta (haku)

Elinkeinopolitiikan valiokunnan ensisijaisena tehtävänä on nostaa keskusteluun yrittäjien menestymiselle keskeisiä elinkeino- ja kilpailupolitiikan kysymyksiä sekä laatia politiikkasuosituksia näiden ratkaisemiseksi yrittäjämyönteisellä tavalla.

Valiokunta sparraa elinkeino- ja kilpailupolitiikan tiimiä kunta- ja maakuntavaikuttamisen tukemisessa sekä vaikuttamisessa kansallisella ja EU-tasolla.

Energia- ja ympäristövaliokunta (haku)

Energia- ja ympäristöpolitiikan valiokunta toimii edunvalvonnan tukena ympäristö- ja energiapolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Järjestövaliokunta (haku)

Järjestövaliokunta tekee hallitukselle esityksen työvaliokuntaan valittavista henkilöistä. Järjestövaliokunnan keskeisenä tehtävänä on käsitellä järjestön organisaatiorakenteeseen ja sääntöihin liittyviä kysymyksiä.

Kansainvälisyysvaliokunta (haku)

Kansainvälisyysvaliokunta toimii edunvalvonnan tukena kansainvälistymiseen ja yritysten kasvuun liittyvissä kysymyksissä. Valiokunta käsittelee järjestön kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä.

Osaamisen valiokunta (haku)

Valiokunta edistää yrittäjyyttä tukevan osaamis- ja koulutusjärjestelmän kehittymistä osaavan työvoiman, uuden yrittäjyyden, yrittäjien oman osaamisen sekä yritysten keittämispalveluiden näkökulmista. Vaikutetaan myös siihen, että Suomessa on toimivat koulutusmarkkinat.

Valiokunnan jäsenilta odotetaan laaja-alaista näkemystä osaamis- ja koulutustarpeista nopeasti muuttuvassa ja teknologisoituvassa työelämässä sekä keinoista vastata muutokseen yritysten näkökulmasta. 

Rahoitus- ja verovaliokunta (haku)

Rahoitus- ja verovaliokunta toimii edunvalvonnan tukena rahoitukseen ja veropolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Keskeisiä valiokunnassa käsiteltäviä teemoja ovat markkinaehtoiseen ja täydentävään rahoitukseen liittyvät asiat sekä verolainsäädäntöä ja verotuskäytäntöä koskevat asiat.

Työmarkkinavaltuuskunta (haku)

Työmarkkinavaltuuskunnan tehtävänä on järjestön sääntöjen mukaan

 • seurata työehtosopimuspoliittista sekä työlainsäädännön kehitystä,
 • osallistua ja vaikuttaa lainsäädännön ja muiden työmarkkinoihin vaikuttavien toimenpiteiden valmisteluun
 • valmistella työmarkkinapoliittisia kannanottoja, lausuntoja ja aloitteita.

Työmarkkinavaltuuskuntaan kuuluu

 • puheenjohtaja
 • jäsen jokaisesta jäsenjärjestöstä, joka on tehnyt työehtosopimuksen ja esittää edustajansa valitsemista valtuuskuntaan
 • enintään kymmenen muuta työmarkkina-asioita tuntevaa jäsentä.

Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Valtuuskunta valitsee itse keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Toimialapohjaiset valiokunnat

Toimialavaliokuntien jäsenet nimetään pääsääntöisesti toimialajärjestöjen esittämistä henkilöistä. Toimialavaliokuntien kokousten esittelijöinä toimivat keskustoimiston asiantuntija ja toimialajärjestöjen nimeämä asiantuntija toimialajärjestöstä.

Toimialavaliokuntien keskeisenä tehtävänä edistää toimialajärjestöjen yhteistyötä sekä yhteisiä tavoitteita edunvalvonnassa sekä tuoda toimialojen erityisasiantuntemus keskusjärjestön edunvalvontaan.

Hyvinvointipalveluiden valiokunta (haku)

Hyvinvointipalveluiden valiokunta toimii edunvalvonnan tukena kysymyksissä, jotka liittyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön sekä palvelurakenteita koskevaan päätöksentekoon. Valiokunnan tarkoituksena on myös edistää hyvinvointialan toimialajärjestöjen keskinäistä yhteistyötä.

Kaupan ja palveluiden valiokunta (haku)

Kaupan valiokunta toimii edunvalvonnan tukena kaupan toimialaan liittyvissä kysymyksissä. Valiokunnan työskentelyssä korostuu kiinteä yhteistyö Kaupan liiton kanssa.

Liikenteen valiokunta (haku)

Liikenteen valiokunta toimi edunvalvonnan tukena kuljetukseen ja logistiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Valiokunta koostuu pääosin liikenteen alan toimialajärjestöjen edustajista.

Rakentamisen valiokunta (haku)

Rakentamisen valiokunta nostaa keskusteluun rakennusyrittäjien kannalta keskeisiä rakennus-, kaavoitus- ja muuhun toiminnan kannalta keskeiseen lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä ja esittää niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Lisäksi valiokunta toimiiedunvalvonnan tukena alaan vaikuttavissa kysymyksissä. Valiokunta edistää myös toimialajärjestöjen yhteistyötä.”

Verkostot

Verkostot ovat operatiivisia yhteistyöfoorumeja, joiden keskeisenä tehtävänä on suunnitella yhteistä toimintaa ja tapahtumia eri puolella Suomea. Verkoston johtoryhmän muodostavat puheenjohtajisto sekä keskusjärjestön asiantuntija.

Kasvuyrittäjät-verkoston johtoryhmä (haku)

Kasvuyrittäjät on vasta perustettu valtakunnallinen verkosto, joka yhdistää kasvuhakuisia yrittäjiä ympäri maata eri toimialoilta, kokoluokista ja kehitysvaiheista.

Verkoston tavoitteena on

 • tuoda esiin kasvun esteitä ja välittää ne tiedoksi yrittäjäjärjestölle sekä poliittisille päättäjille
 • laajentaa julkista mielikuvaa kasvuyrittäjyydestä
 • edesauttaa kasvuun liittyvän tuen löytämistä ja tarjoamista
 • vahvistaa kasvuhakuisten yrittäjien vertaisverkostoa
 • edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Haemme nyt verkostollemme johtoryhmää vastaamaan verkoston toiminnan suunnittelusta, käynnistämisestä ja johtamisesta.

Ruotsinkielisten verkoston johtoryhmä (haku)

Ruotsinkielisten verkosto on vasta perustettu valtakunnallinen verkosto, joka yhdistää ruotsinkielisiä yrittäjiä ympäri maata eri toimialoilta ja kokoluokista.

Ruotsinkielisen verkoston tavoitteena on

 • edistää järjestön ruotsinkielisten yrittäjien jäsenpalveluja.
 • vahvistaa ruotsinkielisten yrittäjien vertaisverkostoa.

Ryhmään ovat tervetulleita kaikki, joita kiinnostaa ruotsinkielisen toiminnan ja palveluiden kehittäminen. Johtoryhmä vastaa verkoston toiminnan suunnittelusta, käynnistämisestä ja johtamisesta.

Seniori-verkoston johtoryhmä (haku)

Seniori-verkosto on vasta perustettu valtakunnallinen verkosto, joka yhdistää senioriyrittäjiä ympäri maata.

Seniori-verkoston tehtävänä on

 • edistää senioriyrittäjien palveluja
 • vahvistaa senioriyrittäjien vertaisverkostoa.

Verkostoon ovat tervetulleita kaikki, joita kiinnostaa seniorijäsentoiminnan kehittäminen. Seniorijäseniä voivat olla kaikki entiset jäsenyrittäjät jotka eivät enää toimi yrittäjinä. Johtoryhmä vastaa senioritoiminnan valtakunnallisen toiminnan suunnittelusta, käynnistämisestä ja johtamisesta.

Yksinyrittäjät–verkoston johtoryhmä (haku)

Yksinyrittäjät on vasta perustettu valtakunnallinen verkosto, joka yhdistää yksinyrittäjiä ympäri maata eri toimialoilta.

Yksinyrittäjät-verkoston tavoitteena on

 • edistää yksinyrittäjien jäsenpalveluja
 • vahvistaa yksinyrittäjien vertaisverkostoa
 • toimia edunvalvonnan tukena yksinyrittäjiä koskevissa asioissa.

Johtoryhmä vastaa verkoston toiminnan suunnittelusta, käynnistämisestä ja johtamisesta.

Nuoret yrittäjät -verkosto

Nuorten yrittäjien verkosto on valittu avoimella haulla vuonna 2017, ja se jatkaa toimintaansa vuonna 2018 nykyisessä kokoonpanossa.