Etusivu > Suomen Yrittajat > Tata Suomen Yrittajat > Organisaatio Ja Hallinto

Etsi

Vuoden paikallisyhdistykset ja toimialajärjestö 2017

Vuoden 2017 paikallisyhdistykset ja toimialajärjestö palkitaan Puheenjohtajapäivillä Helsingissä 3.-4.2.2018.

Esittelemme jokaisen kategorian viiden kärjen, joiden joukosta voittaja valitaan. Ehdokkaat esitellään aakkosjärjestyksessä.


Vuoden paikallisyhdistys 2017
1-100 jäsentä -finalistit

Korpilahden Yrittäjät ry

Korpilahden Yrittäjät vaikuttaa aktiivisesti Jyväskylässä muiden alueen yrittäjäyhdistysten kanssa ja on tiiviisti mukana Korpilahden kaavoituskysymyksissä. Go Korpilahti Go -hankkeen kautta yhdistys vahvistaa yritysten kehittämistä ja verkostoitumista. Korpilahden Yrittäjät tunnetaan mm. Palvelupäivistä ja näyteikkunoiden joulukalenterista. 

Korpilahden Yrittäjien sivut

Pukkilan Yrittäjät ry

Pukkilan Yrittäjät ovat saaneet kunnassaan elinkeinostrategian totetumisarvioinnin esityslistoihin ja mainostolpan tien varteen. Uudet jäsenet kutsutaan tapahtumiin ilmaiseksi tutustumaan ja perinteinen Vuovauspäivä on kaikille avoin, toimien myös jäsenhakintana. Yhdistyksellä on aktiivinen "Pukkilan alueen yritystoiminta" Facebook-sivu, joka kokoaa alueen yritykset.

Pukkilan Yrittäjien sivut
Pukkilan alueen yritystoiminta! Facebookissa

Punkaharjun Yrittäjät ry

Punkaharjun Yrittäjillä on tiivis yhteys mediaan - niin paikallisiin sanomilehtiin kuin YLEn aluetoimitukseen. Positiiviset jutut yrittäjistä kiinnostavat toimittajia ja kuntalaisia. Puheenjohtajan kuukausittainen kolumni Puruvesi-lehdessä on suosittu. 

Punkaharjun Yrittäjien sivut
Punkaharjun Yrittäjät Facebookissa

Savitaipaleen Yrittäjät ry

Savitaipaleen Yrittäjät on saanut jäsenmääränsä kasvuun säännönmukaisella ja henkilökohtaisella  yrittäjien kontaktoinnilla. Yhdistys järjesti Yrittäjänpäivänä Savitaipaleella Suomi100 hengessä ison tulevaisuusseminaarin, jossa pääpuhujana oli Esko Valtaoja ja saadut tulot lahjoitettiin kunnan sotaveteraaneille.

Savitaipaleen Yrittäjien sivut
Savitaipaleen Yrittäjät Facebookissa

Vimpelin Yrittäjät ry

Vimpelin Yrittäjät on uudistanut määrätietoisesti ja strategisesti toimintaansa avoimemmaksi ja näkyvämmäksi yrittäjille ja kuntalaisille. Facebook ja videot on otettu tiiviiksi osaksi viestintä. Pitkäjänteinen työ näkyy jäsenmäärän kasvuna ja uusina luottamushenkilöinä.

Vimpelin Yrittäjien sivut
Vimpelin Yrittäjät Facebookissa


Vuoden paikallisyhdistys 2017
100-199 jäsentä -finalistit

Kuhmon Yrittäjät ry

Kuhmon Yrittäjien voimannäyte oli Kesämessujen järjestäminen kymmenen vuoden tauon jälkeen - 6000 lipun ostanutta tyytyväistä kävijää kertoo onnistumisesta. Jäsenyrittäjille oli tarjolla halvempi osastohinta. Käynnissä on myös hanke, jonka tavoitteena on piristää elinkeinoelämää vapaa-ajan asumista lisäämällä. 

Kuhmon Yrittäjien sivut
Kuhmon Yrittäjät Facebookissa

Limingan Yrittäjät ry

Limingan Yrittäjät on vaikuttamut mm. uuden Lakeustaloin ja kunnan keskustan kaavoitukseen. Monipuoliset tapahtumat kokoavat yrittäjiä yhteen ja verkostoitumista edistetään toteuttamalla yritysesittelyt tilaisuuksien alussa. 

Limingan Yrittäjien sivut
Limingan Yrittäjät Facebookissa

Liperin Yrittäjät ry

Liperin Yrittäjät on valmisteluvaiheessa vaikuttamassa kunnan kaavoitukseen ja infraan. Jäsentoiminnassa panostetaan yrittäjien verkostoitumiseen ja jäsenyritysten esilletuontiin eri tilaisuuksissa, esimerkiksi uudenvuoren ilotulituksessa mukana olleita yrityksiä esiteltiin paikallislehdessä ja sosiaamisessa mediassa.

Liperin Yrittäjien sivut
Liperin Yrittäjät Facebookissa

Mustasaaret Yrittäjät ry - Korsholms Företagare

Mustasaaren Yrittäjät ry on kasvanut hieman yli 70 jäsenestä yli sataan jäseneen. Yhdistys on panostanut ennen kaikkea verkostoitumiseen ja käyttää ennakkoluulottomasta hyväkseen eri viestämenetelmiä kummallakin kotimaisella kielellä - kunnan asukkaista 69 % puhuu äidinkielenään ruotsia. 

Mustaaren Yrittäjien sivut
Mustasaaren Yrittäjät Facebookissa

Nakkilan Yrittäjät ry

Nakkilan Yrittäjät on vaikuttanut kuntaan mm. liikuntahallin saamiseksi. Kunnan kanssa tehdään yhteistyötä pienhankinnoissa, yrittäyyskasvatuksessa kumppaneina ovat lukio ja yläkoulu. Osta paikalliselta -hanke on jäänyt hyvin elämään hankkeen päättymisen jälkeenkin. 

Nakkilan Yrittäjien sivut
Nakkilan Yrittäjät Facebookissa


Vuoden paikallisyhdistys 2017
200-500 jäsentä -finalistit

Jyvässeudun Yrittäjät ry

Jyvässeudun Yrittäjät vaikuttaa  määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti yhdessä kaupungin muiden yrittäjäyhdistysten kanssa. Jäsenpalvelua tarjotaan koko Jyväskylän suuralueella, esimerkiksi yrittäjien aamukahvaja järjestetään Tikkakoskella, Palokassa ja Vaajakoskella. 

Jyvässeudun Yrittäjien sivut
Jyvässeudun Yrittäjät Facebookissa

Kalajoen Yrittäjät ry

Kalajoen Yrittäjät on käynnistänyt yhdessä kaupungin kanssa Leader-rahoitusta saaneen hankkeen keskustan elävöittämiseksi.  Hankkeen tapahtumista mainittakoon yrittäjien aloitteesta lähtenyt Outlet-tapahtuma, joka toi esiin paikallista yrittäjyyyssä.

Kalajoen Yrittäjien sivut
Kalajoen Yrittäjät Facebookissa

Kemin Yrittäjät ry

Kemin Yrittäjät on nostanut merkittävästi profiiliaan elinkeinoelämän vaikuttajaa Kemissä. Yhdistys toimii yhdyssiteenä yrittäjien ja kiinalaisen Kaidi Finland Oy:n välillä tulevan biojalostamon alihankintatarpeita kartoitettaessa. 

Kemin Yrittäjien sivut
Kemin Yrittäjät Facebookissa

Lempäälän Yrittäjät ry

Lempäälän Yrittäjät on ottanut käyttöön uudenlaisia toimintatapoja ja jäsenpalveluista. Lempäälän kaupunki on perustanut yrittäjäyhdistyksen aloitteesta Yrittäjän hotlinen palvelemaan yrittäjiä, yrityksen on luotu kohtaamispaikka Ideahuone, syys- ja kevätkokouksen on uudistettu verkostoitumistapahtumiksi. 

Lempäälän Yrittäjien sivut
Lempäälän Yrittäjät Facebookissa

Mäntsälän Yrittäjät ry

Mäntsälän Yrittäjät tekee tiivistä yhteistyötä yrittäjille tärkeiden tieyhteyksien parantamiseksi sekä edistää yrittäjien tonttien rakennuskysymyksiä kunnan suuntaan. Yrittäjien verkostoitumista edistetään tapahtumissa - erityisen onnistunut oli kaikille yrittäjille avoimet grilli-ilta treffit, joiden onnistuminen näkyi mm. jäsenmäärän kasvuna.

Mäntsälän Yrittäjien sivut
Mäntsälän Yrittäjät Facebookissa


Vuoden paikallisyhdistys 2017
yli 500 jäsentä -finalistit

Helsingin Yrittäjät - Koillis-Helsinki ry

Koillis-Helsingissä uusiutumassa oleva yleiskaava Malmin lentokentän osalta on työllistänyt yrittäjäyhdistystä; epävarmuus vaikeuttaa alueen yrtyisten investointeja ja yritystoiminnan kehittämistä. Yhdistys on aktiivinen yrittäjäkasvatustuksessa, toiminta kolmen kummikoulun kanssa on monipuolista.

Helsingin Yrittäjät - Koillis-Helsingin sivut
Helsingin Yrittäjät - Koillis-Helsingin Yrittäjät Facebookissa

Kuopion Yrittäjät ry

Kuopion Yrittäjät ajaa Kuopiota kasvuun, yhdessä Kauppakamarin kanssa kaupungin strategiaan saatiin tavoite Kuopion kasvattamisesta 200 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2040 mennessä. Yhdistys turvaa alueen yritysten mahdollisuutta reiluun kilpailuun ja on jättänyt kaupungin liikelaitosten toiminnasta valituksen hallinto-oikeudelle. 

Kuopion Yrittäjien sivut 
Kuopion Yrittäjät Facebookissa

Lahden Yrittäjät ry

Lahden Yrittäjien painopiste on ollut vuonna 2015 yhdessä kaupungin kanssa lanseeratun Matkalla Duuniin! -palvelun kehittäminen. Helppokäyttöinen, osallistuva ja innostava yhteistyömalli parantaa nuorten mahdollisuuksia päästä työelämään tai koulutukseen.

Lahden Yrittäjien sivut
Lahden Yrittäjät Facebookissa

Porin Yrittäjät ry

Jäsenmääräänsä vuonna 2017 kasvattanut Porin Yrittäjät ottaa rohkeasti kantaa yrittäjiä koskeviin kysymyksiin ja nostaa niiden yleiseen keskusteluun. Esimerkiksi kivijalkakauppojen yhtiövastikkeista uutisoi sekä Satakunnan Kansa, Radio Pori että YLE Pori puheenjohtajian mielipidekirjoituksen jälkeen.

Porin Yrittäjien sivut
Porin Yrittäjät Facebookissa

Vaasan Yrittäjät ry

Vaasan Yrittäjät on vaikuttanut palvelusetelin käyttöönottamiseen sairaanhoitopiirissa. Vaasan Yrittäjien sivuille on koottu runsaasti paikallista hyötytietoa yrittäjille, aiheina mm. palkkatuki ja Vaasa-lisä, palvelusetelit ja kaupungin hankinnat. Toiminta näkyy jäsenmäärän kasvuna.

Vaasan Yrittäjien sivut
Vaasan Yrittäjät Facebookissa


Vuoden tekijä 2017 -finalistit

Vuoden tekijänä palkitaan yhdistys, jonka toimintamalli tai palvelu on lisännyt jäsenten saamaa hyötyä jäsenyydestä. 

Hangon Yrittäjät ry

Hangon Yrittäjien maksuton Potkua Yrittäjyyteen -valmennus koostuu kuudesta seminaarista, jotka on järjestetty yhteistyössä Hangon kansalaisopiston kanssa. Käytännönläheinen valmennus on kerännyt osallistujilta kiitosta, parantanut jäsenyritysten osaamista, lisännyt verkostoistoitumista ja auttanut löytämään keinoja ympärivuotiseen toimintaan Hangossa. 

Potkua Yrittäjyyteen -valmennus

Kangasniemen Yrittäjät ry

Kangasniemen Yrittäjät teki yhdessä kunnan kanssa palvelutarvekyselyn kunnan vapaa-ajan asukkaille. Yhdistys tarjosi osalle vastaajista maksuttoman kartoituksen, jonka avulla vapaa-ajan asujia ohjattiin paikallisten palveluden pariin. Projekti toi töitä etenkin rakennussektorille.

Kangasniemen Yrittäjien loma-asukas-projekti

Kemin Yrittäjät ry

Kemin Yrittäjien monipuolinen toiminta on tarjoaa jäsenille laadukkaiden koulutusten ja viestinnän lisäksi mm. yhteyksiä Kiinan markkinoille (China Finland Together -seminaari) ja tarttumapintaa Kaidin Kemiin suunnittelemaan biojalostamohankkeeseen. 

Kaidi tiedote
Kaidi jäsenkirje
China Finland Together Seminaarin yhteenveto

Lempäälän Yrittäjät ry

Lempäälän Yrittäjät on rakentanut yrittämiselle uuden kohtaamispaikan, IDEAHUONEEN. Kustannukset katettiin talkootyöllä, yritysten lahjoituksilla sekä yhdistyksen ja kunnan panostuksilla. Ideahuoneen viikottaisin tapaamisen tarjoavat paikan verkostoitumiselle ja uuden oppimiselle. Jäsenyrittäjät voivat itselleen tiloja esim. asiakastapaamisiin puoleen hintaan. 

Lempäälän Ideahuone

Ylöjärven Yrittäjät ry

Ylöjäreven Yrittäjät on käynnistänyt teemapohjaiset bisnestreffit. Esimerkiksi juhlateema kokosi treffeille catering-, äänentoisto-, tilavuokraus-, juonto-, kauneudenhoito- ja ohjelmapalveluyrittäjiä. Kiitosta saaneilla bisnestreffeillä on syntynyt niin kauppaa kuin muutakin yhteistyöstä. 

Bisnestreffit juhlateema
Bisnestreffit autoala


Vuoden vaikuttaja 2017 -finalistit

Vuoden vaikuttajana palkitaan yhdistys, joka on vaikuttumistyöllään parantanut jäsenyritysten toimintaympäristöä. 

Jyvässeudun Yrittäjät ry

Jyvässeudun Yrittäjät on kehittänyt aktiivisesti kolmen kunnassa toimivan yrittäjäyhdistyksen koordinointiryhmää ja edistänyt siten merkittävästä vaikuttamistyön tehokkuutta kuntaan. Systemaattinen vaikuttamistyö konkretisoituu kuuden teemaryhmän kautta: hankinnat, sote, infra, elinvoima, yrittäjyyskasvatus ja tapahtumat. 

Yritysvaikutusten arviointimalli
Tietoisku valtuutetuille

Kemiönsaaren Yrittäjät ry

Kemiönsaaren Yrittäjiät ovat tehneet pitkään vaikuttamistyötä Kemiönsaaren elinkeinoelämän parantamiseksi. Kuntaan perustettiin yhdistyksen aloitteesta elinkeinolautakunta kesällä 2017. Kemiönsaaren Yrittäjien mukaan lautakunnan kautta kuntaan on vihdoin saatu toimielin, jossa pystytään ottamaan kantaa koko saaren elinvoimaisuuden kehittämiseen.

Aloite elinkeinolautakunnan perustamisesta

Kouvolan Yrittäjät ry

Kouvolan Yrittäjät on vaikuttanut aktiivisesti oman hankinta-asiamiehen saamiseksi kuntaan. Yhdistys oli lisäksi ajamassa Kouvolan ja Kuusankosken keskustojen parkkiuudistusta, jossa siirryttiin maksullisesta pysäköinnistä pysäköintikiekkojen käyttöön useilla pysäköintivyöhykkeillä.

Kouvolan hankinta-asiamies
Yrittäjän Voima

Sallan Yrittäjät ry

Sallan Yrittäjät ja Sallan kunta vaikuttivat yhdessä tiepiiriin ja saivat nostettua kevyenliikenteen väylän rakentamisen välille Sallan keskusta - Sallatunturi tiepiirin kärkihankkeisiin. 

ELY-keskuksen ilmoitus tiehankkeen käynnistämisestä

Ulvilan Yrittäjät ry

Ulvilan Yrittäjät ja automaatioalan yritykset ovat luoneet konkreettisen yrittäjyyskasvatusmallin ala-asteille käynnistämällä Lego-robottikisan, joka on otettu osaksi opetusohjelmaa. Ulvilan Yrittäjien aktiivisuus yrittäjäkasvatuksessa on merkittävää kaikilla koulutusasteilla.  

Legorobottikisa


Vuoden viestijä 2017 -finalistit

Vuoden viestijänä palkitaan yhdistys, joka on viestinnällään saanut aikaan positiivisen muutoksen joko jäsenten, viranomaisten tai kuntalaisten toiminnassa tai asenteissa. 

Halikon Yrittäjät ry

Viestintästrategian uudistaminen on ohjannut Halikon Yrittäjien viestinnän rentoon ja asialliseen ilmaisuun, mikä on saanut jäseniltä kiitota. Viestintää on vahvistettu jalkautumalla jäsenyrityksiin. Puheenjohtaja toivottaa jokaisen uuden jäsenen henkilökohtaisesti tervetulleeksi.

Halikon Yrittäjät Facebookissa

Hervannan Yrittäjät ry

Hervannan Yrittäjät on uudistanut sähköistä viestintäänsä ja ottanut käyttöön systemaattiset palautekyselyt tapahtumista toiminnan kehittämiseksi. Yhteistyö paikallisten medioiden ja yhteistyökumppanien kuten Technopoliksen kanssa on lisännyt yhdistyksen näkyvyyttä.

Yhteistyö Hervannan Sanomien kanssa
Yhteistyö Technopoliksen kanssa
Kirje uudelle jäsenelle
Kirje jäsenyyden päättävällä

Iisalmen Yrittäjät ry

Iisalmen Yrittäjien 80-vuotisjuhlaa vietettiin viestinnänkin merkeissä; Iisalmen Sanomat julkaisi juhlanumeron, jossa esiteltiin kaikki jäsenyritykset ja jonka sisältö käsitteli urheilusivuja myöten yrittäjyyttä. Yhteistyötä tehdään lisäksi Savon Sanomien ja paikallisradio Sandelsin kanssa. 

Iisalmen Sanomien juhlanumero
Iisalmen Yrittäjät Facebookissa
Iisalmen seudun yrittäjien keskusteluryhmä

Kyyjärven Yrittäjät ry

Kyyjärven Yrittäjät tavoittaa muita kuin jäsenyrityksiä vahvan paikallisen yhteistyön kautta. Kyyjärven verkkolehti Nopola News on keskeinen viestintäkanava ja kaksi paikallislehteä kertovat uutisoivat hyvin yhdittyksen näkökulmia. Hallituksen sisäistä viestintää on vahvistettu whatsup-ryhmällä.

Nopola News: Kyyjärven Yrittäjien kevätkokous
Nopola News: Yrittäjät ja päättäjät Ruotsissa
Kyyjärven Yrittäjät Facebookissa

Lappeenrannan Yrittäjät ry

Lappeenrannan Yrittäjät on valjastunut viestinnän jäsenhankinnan käyttöön. Positiivisen pöhinän edistämiseksi yrittäjäyhdistys teki videon, johon kuvattiin paikallisia yrittäjiä tyssään. Video nousi facebook-ilmiöksi ja on herättänyt kiinnostusta yhdistystä kohtaan. 

Lappeenrannan Yrittäjät - Kipinän hetki
Lappeenrannan Yrittäjät Facebookissa


Vuoden toimialajärjestö 2017 -finalistit

Lääkäpalveluyritykset ry

Sote-uudistus on edennyt pidemmälle kuin kertaakaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tässä uudistusprosessissa LPY on ollut keskeisesti työstämässä mallia yhdessä sidosryhmien kanssa.

Lääkäripalveluyrityksen ry:n sivut

Suomen Autokoululiitto ry

Autokoululiitto on kehittänyt alaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti, kun vuoden 2017 alusta käynnistettiin uusi 10+10 opetusmalli. Tällä kehitysprojektilla saatiin puolitettua ajokortin kustannukset ja tuotiin uutta digitaalista tekniikkaa mukaan koulutukseen

Autokoululiiton sivut
Autokoululiitto Facebookissa

Suomen Isännöintiliitto ry

Talokysely.fi-palvelun luotiin alan asiakastarpeiden laajan selvittämisen tueksi. Lisäksi avattiin uusi jäsenten extranet, joka levittää ja tukee isännöitsijöiden osaamista päivittäisessa työssään ja liiketoiminnan kehittämistä.

Isännöintiliiton sivut

Suomen Kiinteistövälittäjät ry

Yksi SKVL:n toiminnan painopisteistä on jäsenyritysten laadukkaan toiminnan edistäminen. Kuluvana vuonna toteutettiin myös jäsenistö sähköisen kuluttajamarkkinoinnin merkittävä uudistus. 

Suomen Kiinteistövälittäjät ry:n sivut
Suomen Kiinteistövälittäjät ry Facebookissa

Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys ry

SKY on hyödyntänyt aktiivisesti hankkeiden tuomia mahdollisuuksia. Aktiivisen ikääntymisen hanke sekä PAHA-hanke ovat Euroopan komission rahoittamia hankkeita, joilla pyritään vastaamaan ikääntymisen ja liikkumattomuuden aiheuttamiin haasteisiin.

Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen sivut
Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys Facebookissa