Etusivu > Suomen Yrittajat > Tata Suomen Yrittajat > Organisaatio Ja Hallinto

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Vuoden paikallisyhdistykset ja toimialajärjestö 2018

Vuoden 2018 paikallisyhdistykset ja toimialajärjestö palkittiin Vaikuttajafoorumissa Helsingissä 1.-2.2.2019.

» Lue uutinen: Yrittäjät saivat tunnustusta vuoden aika tehdystä työstä – Yrittäjiltä tärkeitä tekoja kaavoituksesta maahanmuuttajien auttamiseen


Esittelemme jokaisen kategorian viiden kärjen, joiden joukosta voittaja valitaan. Ehdokkaat esitellään aakkosjärjestyksessä.


Vuoden paikallisyhdistys 2018
1-99 jäsentä -finalistit

Heinäveden Yrittäjät ry

Heinäveden Yrittäjät on näyttänyt, että asioita saa aikaa ryhtymällä toimeen - esimerkkina  järjestetyt keskustelutilaisuudest sote-palveluista ja virallistet tervetulojuhlat kiintiöpakoisille. Yksi yrittäjien edustaja on ollut viikottain syyrialaisten kotouttamiseksi järjestetyssä iltapäiväkerhossa.

Ajatusvalamo-seminaari sote-palveluista
Heinäveden Yrittäjien sivut
Heinäveden Yrittäjät Facebookissa

Jaalan Yrittäjät ry

Jaalan Yrittäjät on aktiivinen yhdistys, joka työskentelee Kouvolassa yhdessä muiden kaupungin yhdistysten kanssa parempien hankintakäytöntöjen puolesta. Jäsenille arvokas palvelu on vakinaisille ja kesäasukkaille jaettava Jaala Tänään -kausijulkaisu, johon jäsenyritykset saavat jäsenhintaista mainostilaa ja joka toimii Jaalan palveluhakemistona.

Jaala Tänään -lehden nettiversio
Jaalan Yrittäjien sivut

Juupajoen Yrittäjät ry

Juupajoen Yrittäjien sitoutunut yrittäjäporukka järjestää vuosittain suositun Yrittäjä tempaisee -tapahtuman, joka vuonna 2018 keräsi paikalle kolmasosan koko kunnan asukkaista. Lauantaina järjestetty tapahtuma on myös koulupäivä ja tapahtumaan on sisällytetty yrittäjyyskasvatusta koululaisille.

Juupajoen Yrittäjät Facebookissa

Karvian Yrittäjät ry

Karvian Yrittäjillä on vahva talkoohenki: yhdistys on ollut mukana mm. pyörätien ja kesäteatterin rakentamisessa. Yhdistys oon vaikuttanut siihen, että kunta on mukana yrityksiä hyödyttävässä Lauhavuori Region Geopark -hankkeessa. Yhdistys on järjestänyt jo 12 kertaa Karvia-päivät, joka ovat Pohjois-Satakunnan suurin tapahtuma ja tuo asiakkaita kunnan yrityksille. 

Karvia-päivät
Karvian Yrittäjien sivut
Karvian Yrittäjät Facebookissa

Sallan Yrittäjät ry

Sallan Yrittäjien poikkeuksellisen hyvä yhteistyö kunnan kanssa näkyy kuntalaisten palveluiden kehittymisenä, uuden infran syntymisenä, elinkeinoelämän vilkastumisena ja työttömyyden torjuntana. Työttömien määrä vähentyi vuodessa kolmanneksella, Työttömyyttä on saatu alas kunnan, yrittäjäyhdistyksen ja muiden sidosryhmien yhteistyöllä ja yhteisillä hankkeilla. Työpaikkoja on syntynyt niin paikallisiin yrityksiin kuin julkiselle sektorillekin.

Lapin Kansan juttu Sallan ihmeestä
Sallan Yrittäjien sivut
Sallan Yrittäjät Facebookissa


Vuoden paikallisyhdistys 2018
100-199 jäsentä -finalistit

Iitin Yrittäjät ry

Iitin Yrittäjät toimii aktiviisesti yritysolosuhteiden parantamiseen esimerkiksi vaikuttamalla nopeiden tietoliikenneyhteyksien saamiseen. Iitin Yrittäjien järjestämässä Rakenna ja remontoi -päivässä vieraili yli 500 rakentamisesta ja remontoimisesta kiinnostunutta kävijää. Se toi suoraa hyötyä alan yrityksille.  

Video Rakenna ja remontoi -päivästä
Iitin Yrittäjien sivut
itin Yrittäjät Facebookissa

Ilomantsin Yrittäjät ry

Ilomantsin Yrittäjät käy jatkuvaa keskustelua kunnan kanssa. Yhteistyö koulutoimen kanssa on tiivistä ja konkreettista: opinto-ohjaajien ja rehtorin kanssa pidetään säännöllisesti yhteyttä. Seudullinen kehittämisyhtiö toimittaa yhdistykselle tiedot uusista yrityksistä ja Ilomantsin Yrittäjät käy tervehtimässä jokaista uutta yrittäjää. Tervehdyskäynnille pyritään saamaan sellainen hallituksen jäsen, jonka toimiala on lähellä mukaan värvättävän yrityksen toimialaa.

Ilomantsin Yrittäjien sivut
Ilomantsin Yrittäjät Facebookissa

Ingå Företagare - Inkoon Yrittäjät rf

Vuoden aikana Inkoon Yrittäjät on tiivistänyt kuntayhteistyötään. Kunta ja yhdistys ovat yhdessä laatineet kunnan strategiaan kriittiset menestystekijät kehittyvälle elinkeinotoiminnalle. Kunta on ryhtynyt kertomaan pienhankinnoistaan yrittäjäjärjestön tiedotuskanavissa. Inkoon Yrittäjät on ollut aktiivinen myös teollisuuskaavan laatimisessa. Jäsenille Inkoon Yrittäjät tuottaa omia webinaarejaan.

Inkoon Yrittäjien sivut
Inkoon Yrittäjät Facebookissa

Ruokolahden Yrittäjät ry

Ruokolahden Yrittäjät järjestää vuosittain jäsenilleen kursseja, joilla on opiskeltu mm. venäjää, englantia, tietotekniikkaa ja viimeisimpänä digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Koulutusten järjestämisessä on hyödynnetty ESR-rahoitusta. Ruokolahden Yrittäjien hallitus kasvattaa osaamistaan tekemällä vuosittain tutustumismatkan johonkin toiseen kuntaan, tutustuen kunnan ja siellä toimivan paikallisyhdistyksen toimintaan. Ruokolahden kunta osallistuu kustannuksiin ja kunnanjohtaja on aina mukana matkalla. 

Ruokolahden Yrittäjien koulutukset
Ruokolahden Yrittäjien sivut

Virtain Yrittäjät ry

Virtain Yrittäjien jäsenkehitys oli vuonna 2018 positiivinen. Tähä on vaikutti positiivinen näkyvyys ja viestintä. Virtain Yrittäjät on valinnut vinkkien perusteella mm. viikon asiakaspalvelijan, viikon yrityksen jne. ja julkaisseet valinnat paikallislehdessä ja Facebookissa. Toiminta on lisännyt hyvän puhumista julkisesti yrityksistä. Uusista jäsenistä on tehty kuvallinen esittely sosiaalisen median kanaviin. 

Virtain Yrittäjien sivut
Virtain Yrittäjät Facebookissa


Vuoden paikallisyhdistys 2018
200-500 jäsentä -finalistit

Hollolan Yrittäjät ry

Hollolan Yrittäjät tekee jatkuvaa ja tiivistä vaikuttamistyötä kuntaan mm. hankinta-asioissa ja kaavoituksessa. Vuonna 2018 kunnan kanssa on tehty yhteistyössä kunnan ensimmäinen, myönteistä huomiota saanut palveluopas.

Hollola-opas
Hollolan Yrittäjien sivut
Hollolan Yrittäjät Facebookissa

Imatran Seudun Yrittäjät ry

Kahden kunnan - Imatran ja Rautjärven - alueella toimiva Imatran Seudun Yrittäjät on vaikuttamisessa ja toiminnassaan aktiivinen molemmissa kunnissa. Kaupunginjohtajan aamukahvit ja Y-klubi ovat vakiintuneita ja suosittuja tapahtumia. Y-klubi voi sisältää koulutusta, yritysvierailuja, liikuntaa, rupatteluillan tai vaikkapa lounaan hyvässä yrittäjäseurassa.

Imatran Seudun Yrittäjien sivut
Imatran Seudun Yrittäjät Facebookissa

Liedon Yrittäjät ry

Liedon Yrittäjien hyvä yhteistyö kunnan kanssa näkyy mm. keskustan kaavoituksessa, omistajanvaihdoksissa ja matkailun edistämisessä. Alueen yritysten työvoimapulaan on vastattu tehotiedottamisella oppisopimuskoulutuksesta ja rekrytointitapahtumilla. 

Liedon Yrittäjien sivut
Liedon Yrittäjät Facebookissa

Savonlinnan Seudun Yrittäjät ry

Savonlinnan Seudun Yrittäjien positiivinen, näkyvä ja rento toimintatapa on ollut piristysruiste koko aluejärjestölle. Yhdistys luo uudenlaista tekemistä yli järjestö- ja toimialarajojen. Tavoite on saada vaikeassa tilanteessa oleva talousalue kasvuun - esimerkkinä #savonlinnanousuun -kampanja.

Savonlinnan Seudun Yrittäjien sivut
Savonlinnan Seudun Yrittäjät Facebookissa

Tornion Yrittäjät ry

Tornion Yrittäjät on panostaut vahvasti yrittäjyyskasvatukseen ja tarjoaa peruskoulujen viimeisille luokille yrittäjyysluentoja ja antaa stipendejä. Kuntavaikuttamisessa on pinnalla eritysesti yrittäjyysvaikutusten arviointi.

Tornion Yrittäjien vuosikello
Tornion Yrittäjien vinkit jäsenille rajaseudulla seurattavista toimijoista somessa
Tornion Yrittäjät Facebookissa


Vuoden paikallisyhdistys 2018
yli 500 jäsentä -finalistit

Kuopion Yrittäjät ry

Kuopion Yrittäjät toimii strategiansa mukaisesta: Pitää yritysten puolta ja yrittäjistä huolta. Säännölliset ja maksuttomat Bisnesrehvit kasvattavat osallistujamäärä kerta kerralta. Liiketoimintaa kehittävä Strategia!-koulutus on saanut hyvän vastaanoton.


Kuopion Yrittäjien strategia
Kuopion Yrittäjien sivut
Kuopion Yrittäjät Facebookissa

Lappeenrannan Yrittäjät ry

Lappeenrannan Yrittäjät on ottanut veturin roolin alueen sidosryhmäyhteistyön kehittämisessä. Menestyksen portaat konsepti kokoaa alueen toimijat yhteisten tavoitteiden taakse. Yhdistys on konkretisoinut yrittäjien edunvalvontaa järjestämällä ohjelmaa keskustan ministeriryhmän vierailulle ja kokoomuksen yrittäjäkiertueelle.

Menestyksen portaat
Lappeenrannan Yrittäjien sivut
Lappeenrannan Yrittäjät Facebookissa

Porvoon Yrittäjät ry

Porvoon Yrittäjien yhteistyö kaupungin kanssa otti merkittävän loikan vuonna 2018. Yritysten merkitys kuntatalouldelle ja yrittäjäjärjestön tavoitteet esiteltiin kaupunginvaltuustolle, yhteisistä toimenpiteistä sovittiin, Porvoon Yrittäjien laatima kuntalaiskysely jaettiin kaupungin TeamPorvoo-appin kautta, yhdistyksen ja virkamiesten yritysvierailuista on tehty jatkuva toimintatapa ja yhdistyksen tiedotteet jaetaan nyt myös valtuutetuille ja johtaville virkamiehille.

Porvoon Yrittäjien sivut
Porvoon Yrittäjät Facebookissa 

Salon Yrittäjät ry

Salon Yrittäjien aloitteesta Salon kaupunki on ottanut tavoitteekseen olla yrittäjäystävällisin kunta vuonna 2023. Yhteistyö toimii sujuvasti viiden yrittäjäyhdistyksen kunnassa. Salolaisten yrittäjien mahdollisuuksia tarjota kaupugille on edistetty onnistuneella Salo Hankkii -tapahtumalla yhdessä kaupungin kanssa.

Salo hankkii -tapahtuma
Salon Yrittäjien sivut<
Salon Yrittäjät Facebookissa

Vaasan Yrittäjät ry

Vaasan Yrittäjät on ollut mukana synnyttämässä innovatiivista Hankintakummit-järjestelmää. Järjestelmän avulla alueen pienyrittäjät ovat muun muassa saaneet apua kuntien tarjouspyyntöihin vastaamisessa. Vaasan Yrittäjät jakaa Facebookissaan jäsenille Vaasan kaupungin tarjouspyyntöjä. 

Hankinnat Vaasassa
Vaasan Yrittäjien sivut
Vaasan Yrittäjät Facebookissa


Vuoden tekijä 2018 -finalistit

Vuoden tekijänä palkitaan yhdistys, jonka toimintamalli tai palvelu on lisännyt jäsenten saamaa hyötyä jäsenyydestä. 

Hangon Yrittäjät ry

Hangon Yrittäjät on panostanut yrittäjien toiveista kumpuavaan toimintaan. Tästä esimerkkinä Suomen Yrittäjien esittämien webinaarien seuraaminen yhdessä ja keskustelu sekä kokemusten jakaminen webinaarien jälkeen sekä Potkua Yrittäjyyteen -luentosarja yhdessä Hangon kansalaisopiston kanssa. Vuonna 2018 on järjestetty 34 koko jäsenistölle avointa tapahtumaa, joissa on ollut kesimäärin noin 30 osallistujaa. 

Hangon Yrittäjien sivut
Hangon Yrittäjät Facebookissa

Keurusseudun Yrittäjät ry

Keurusseudun Yrittäjät ry on hallinnoijana Leader-rahoitteisessa Kaupan keskus Keuruu -kehityshankkeessa. Hankkeessa on kehitetty tapahtumien kaupallisuutta paikallisten yrittäjien hyödyksi ja järjestetty monipuolista liiketoimintaa tukevaa koulutusta Keurusseudun yrittäjille. Hankkeessa on toteutettu ilmainen GpKeuruu-mobiilisovellus ja useita tapahtuma sekä Keuruun Kesägalleria keskustan elävöittämiseksi.

Kaupan keskus Keuruu tapahtumia ja koulutuksia
Keurusseudun Yrittäjien sivut

Kuhmon Yrittäjät ry

Kuhmon Yrittäjät ry tekee monipuolista yhteistyötä yläkoulun ja lukion kanssa. Yhteistyön kautta yritykset saavat rekrytoitua ruuhka-apulaisia ja kesätyöntekijöitä ja nuoret pääsevät tutustumaan alueen yrityksiin. Yhteistyö näkyy positiivisesti Kuhmon Yrittäjien järjestämässä joulunavauksessa koululaisten tonttuparaatina. 

Kuhmon Yrittäjien sivut
Kuhmon Yrittäjien Facebook-sivut

Raahen Yrittäjät ry

Raahen Yrittäjät järjesti jäsenistölleen kolme kuukautta kestäneen hyvinvointiprojektin. Sen maksoi yli 10 000 euroa. Jäsenyrittäjän omavastuuosuus oli 50 euroa. Talkootunteja taustalla on yli sata tuntia. Palaute jäsenistöltä on ollut poikkeuksellisen innostunutta ja vahvistanut jäsenten sitoutumista yhdistykseen.  

Virtaa kinttaisiin!
Raahen Yrittäjien sivut
Raahen Yrittäjät Facebookissa

Teuvan Yrittäjät ry

Teuvan Yrittäjät ry nostaa esiin paikallisia yrityksiä Kuukauden Yrittäjät -palkinnolla. Palkinto jaetaan avoimessa lounastilaisuudessa jossa yhdistys tarjoaa lounaan jäsenilleen. Tilaisuus toimii samalla yrittäjien tapaamis- ja verkostoitumistilaisuutena. Palkinnon jakaa kunnanjohtaja ja paikallislehti Tejuka tekee jokaisesta palkitusta puolen sivun jutun. 

Kuukauden Yrittäjät
Teuvan Yrittäjien sivut
Teuvan Yrittäjät Facebookissa


Vuoden vaikuttaja 2018 -finalistit

Vuoden vaikuttajana palkitaan yhdistys, joka on vaikuttumistyöllään parantanut jäsenyritysten toimintaympäristöä. 

Kauhajoen Yrittäjät ry

Kauhajoen Yrittäjät on saanut vaikuttamisellaan aikaan seuraavat muutokset:

 

 1. Kauppiastiimin syntyminen.
 2. Yritysten osaamiskartoitukset, jotka auttavat yrityksiä ennakoimaan työvoiman kohtaanto-ongelmaa; osallistuminen myös valtakunnalliseen koulutuspoliittiseen vaikuttamiseen.
 3. Yritysvaikutusten arviointi on otettu kunnassa pysyväksi toimintatavaksi.
 4. Saatu läpi aloite tien 672 perusparannuksesta.
 5. Kunnan hankintapolitiikka on muuttunut yritysystävällisemmäksi siten, että hankinnat jaetaan yhä pienempiin osiin.

Kauhajoen Yrittäjien sivut
Kauhajoen Yrittäjät Facebookissa

Kouvolan Yrittäjät ry

Kouvolan Yrittäjät on saanut vaikuttamisellaan aikaa seuraavat muutokset:

 1. Luottamus kaupungin ja Yrittäjien välillä on parantunut. Tämä näkyy olennaisesti parempina tuloksina elinkeinopoliittisessa mittaristokyselyssä.
 2. Tietoinen päätös siirtyä hankintavaikuttamisessa valittamisesta kehittämiseen on synnyttänyt luottamuksen ilmapiirin.
 3. Hankinnoissa on sitouduttu seuranjärjestelmään, jolla varmistetaan yritysystävällisyyden toteutumista hankinnoissa. 
 4. 20 vuoden tauon jälkeen on herätetty henkiin kaupunginvaltuuston ja Yrittäjien yhteistapaamiset - mukana ovat kaikki Kouvolan kaupungissa toimivat yrittäjäyhdistykset.

Kouvolan Yrittäjien sivut
Kouvolan Yrittäjät Facebookissa

Lielahden Yrittäjät ry

Lielahden Yrittäjät on saanut vaikuttamisellaan muutettua Tampereen raitiovaunulinjauksen palvelemaan paremmin Lielahdessa toimivia yrityksiä. 

Kooste raitiovaunulinjaukseen vaikuttamisesta Lielahden Yrittäjien sivuilla
Lielahden Yrittäjien sivut
Lielahden Yrittäjät Facebooksisa

Pudasjärven Yrittäjät ry

Pudasjärven Yrittäjät on vaikuttamisellaan saanut aikaiseksi seuraavat muutokset:

 1. Yhdistys on vaikuttanut siihen, että kaupungin omistamat liiketilat on avattu kilpailulle. Tiloja voivat tavoitella sekä paikkakunnalla nykyisin toimivat että mahdolliset uudet toimijat. Aiemmin tilat täytetttiin suljettujen verkostojen kautta.
 2. Vaikutettu kaavaan siten, että liikennevirrat ovat keskusta-alueen yritysten kannalta toimivammat.
 3. Kehitysyhtiön - sekä tilojen että henkilöiden - saavutettavuus parantunut.
 4. Kaupunkiin on saatu oma yritysneuvoja.
 5. Kuluttajien tietoisuuden lisääminen remonttipalveluja tarjoavista oman seudun yrityksistä - kuluttajan kannattaa kiertävien yritysten lisäksi pyytää tarjous paikallisilta yrityksiltä, niin on helpompi tunnistaa ylihinnoitellut tarjoukset.

Pudasjärven Yrittäjien sivut

Säkylän Yrittäjät ry

Säkylän Yrittäjät on vaikuttamisellaan saanut aikaiseksi seuraavat muutokset: 

 1. Kuntaan on perustettu liiketoimintajohtajan virka. Yrittäjät on ollut mukana rekrytointiprosessissa ja valittu henkilö on jo toiminnallaan parantanut yritysten tyytyväisyyttä kunnan palveluihin.
 2. Säkylä on varattu Satakunnan yrittäjyysaktiivisimmaksi kunnaksi 2018.
 3. Kunnan kanssa on otettu käyttöön toimintamalli, jossa yrittäjäyhdistys on rakenteellinen osa kuntapäätöksentekoa.

Säkylän Yrittäjien sivut
Säkylän Yrittäjät Facebookissa


Vuoden viestijä 2018 -finalistit

Vuoden viestijänä palkitaan yhdistys, joka on viestinnällään saanut aikaan positiivisen muutoksen joko jäsenten, viranomaisten tai kuntalaisten toiminnassa tai asenteissa. 

Jyvässeudun Yrittäjät ry

Jyvässeudun Yrittäjät on keskittynyt viestinnässään Facebookiin ja onnistunut siinä loistavasti. Yhdistyksen hallituksessa seurataan Facebook-nostojen suosiota ja vaikutusta. Uutena kokeiluna toimintasuunnitelma on tehty yhdessä jäsenistön kanssa Facebook-livenä.

Jyvässeudun Yrittäjät Facebookissa
Jyvässeudun Yrittäjien videot Facebookissa
Jyvässeudun Yrittäjien sivut

Liperin Yrittäjät ry

Liperin Yrittäjien pitkäjänteinen työ on tehnyt Yrittäjät näkyväksi kunnassa. Yrittäjäyhdistys näkyy mm. kunnan nettisivuilla. Yhteistyö ja tekeminen näkyy paitsi paikallislehdessä, myös maakuntalehti Karjalaisessa. Positiivinen näkyvyys lisää jäsenten kokemaa hyötyä yrittäjäjärjestöstä ja helpottaa kumppaneiden löytymistä tapahtumiin ja toimintaan. 

Yrittäjät Liperin kunnan sivuilla
Liperin Yrittäjien sivut
Liperin Yrittäjät Facebookissa

Muhoksen Yrittäjät ry

Muhoksen Yrittäjät on keskittynyt positiiviseen viestintään niin jäsenistön, kuntalaisten kuin kuntapäättäjienkin suuntaa. Myös kehittävä palaute annetaan rakentavassa ja positiivisessa hengessä. Myönteisistä asioista viestiminen näkyy myös jäsenkehityksessä: Muhoksen Yrittäjät julkist rohkean tavoitteen sadasta jäsenestä, ja se toteutui jo syyskuussa. Lähtötilanne oli vuoden alussa 81 jäsenyritystä.

Muhoksen Yrittäjät Facebookissa
Muhoksen Yrittäjien sivut

Sodankylän Yrittäjät ry

Sodankylän Yrittäjät on Facebookin haltuunsa - viimeisin video toi yhdistyksen sivuille viikossa yli 7000 käyntiä. Aktiviisuus sosiaalisessa mediassa tavoittaa alueen kuluttajat ja tuo esille paikallisia yrityksiä. Myös yrittäjät ovat huomanneet tämän: vuonna 2018 yhdistykseen on liittyi 13 uutta jäsenyritystä. Jouluostoskampanja ja siitä viestintä on tuonut suoraa hyötyä jäsenyrityksille. 

Sodankylän Yrittäjät Facebookissa
Tänä vuonna teen jouluostokseni Sodankylästä!
Sodankylän Yrittäjien sivut

Lappajärven Yrittäjät ry

Lappajärven Yrittäjät aloitti vuoden alussa some-haasteen. Ideana on joka keskiviikkoa julkaista yrittäjän tarina ja haasteen saanut lähettää haasteen aina seuraavalle jäsenyrittäjälle eteenpäin. Haastekampanja on tuonut sekä paikallisyhdistystä että paikallisia yrityksiä positiivisella tavalla esiin. 

Lappajärven Yrittäjät Facebookissa
Lappajärven Yrittäjien sivut

 


Vuoden toimialajärjestö 2018 -finalistit

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry

NÄE ry on jättänyt ansiokkaan kädenjäljen historiankirjoihin ensimmäisenä toimialajärjestönä, joka yhdisti Suomen Yrittäjien ja oman jäsenmaksunsa siten, että yrittäjän on tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta olla jäsen molemmissa. Toimenpiteen ansiosta NÄE ry:llä ja Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten alan jäsenistä 90 prosenttia on yhteisiä. 

NÄE ry:n sivut
NÄE ry Facebookissa

Suomen Autokoululiitto ry

Autokoululiitto on kehittänyt toimialaa ottamalla käyttöön uuden EDLooper-palvelun, joka sisältää täyden palvelun asiakashallintaohjelman sekä älykkään ajotavanseurannan ja opastuksen. EDLooper soveltuu erinomaisesti nykyisen ja tulevaisuuden opetusmallien mukaiseen opetukseen.

Autokoululiiton sivut
Autokoululiitto Facebookissa

Suomen Kielipalveluyritykset SKY ry

Suomen Kielipalveluyritykset on brändännyt itsensä onnistuneesti uudelleen ja edustaa nyt kaikkia kielipalvelualan yrityksiä. SKY on teettänyt tänä vuonna alan ensimmäisen markkinatutkimuksen Suomessa sekä järjestänyt alan ensimmäisen kansainvälisen konferenssin Suomessa.

Suomen Kielipalveluyritykset SKY ry:n sivut
Suomen Kielipalveluyritykset SKY ry Facebookissa

Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry on kehittänyt pitkäjänteisesti perinteistä, yli 70 vuoden historian omaavaa järjestöä. Kiinteistönvälitysalan uudistuessa SKVL on säilyttänyt vahvan edustavuuden ja järjestäytymisasteen järjestönä, johon kuuluu 400 paikallista kiinteistövälitystoimistoa ympäri Suomen. 

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n sivut
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry Facebookissa

Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys ry

Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry on käynnistänyt nimi- ja sääntöuudistuksen, jonka tavoitteena on laajentaa jäsenpohjaa. Järjestö on erityisen aktiivinen myös erilaisten projektien toteuttajana, esimerkiksi tällä hetkellä on käynnissä Let's Be Active EU-projekti vuosille 2018-2020.

Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen sivut
Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys Facebookissa