Etusivu > Suomen Yrittajat

Etsi

Tavoiteohjelmat

Suomen Yrittäjien pitkän aikavälin yhteiskuntavaikuttamisen tavoitteet on koottu järjestön tavoiteohjelmiin. 

SY on esittänyt näkemyksensä myös aluekehityksestä, ilmasto- ja energiapolitiikasta sekä vesistöjen suojelemisesta.


#työn_tekijä on Suomen Yrittäjien tavoiteohjelma tulevalle vaalikaudelle

Tavoiteohjelma kertoo Suomen Yrittäjien käsityksen siitä, kuinka Suomi saadaan yrittäjävetoiseen kasvuun. Toivotamme päätöksentekijöille rohkeutta tarttua tavoitteisiimme ja viedä niitä eteenpäin.

Yrittäjyys kantaa Suomea 2011–2015

Suomen Suunta 2015 on Suomen Yrittäjien seuraavan vaalikauden tavoiteohjelma. Ohjelmassa arvioidaan Suomen haasteita ja etsitään niihin ratkaisuja, joihin poliittiset päätöksentekijät voivat vaikuttaa.

Yksinyrittäjäohjelma 2011–2015

Yksinyrittäjäohjelmaan on poimittu Yrittäjyys kantaa Suomea -tavoiteohjelmasta erityisesti yksinyrittäjiä koskevia tavoitteita ja tilastoja.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014

Elinkeinopoliittinen mittaristo -kysely kartoittaa kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Raportissa esitetään tulokset valtakunnan tasolla.

Suomen Yrittäjien EU-ohjelma

Suomen Yrittäjien ohjelma europarlamenttivaaleihin 2014 sisältää järjestömme näkemyksiä ajankohtaisiin EU-politiikan yrittäjiä koskeviin kysymyksiin. Ohjelmassa kannustetaan äänestämään vaaleissa ja vaikuttamaan yhteisiin asioihin, korostetaan pienten- ja keskisuurten yritysten merkitystä eurooppalaiselle hyvinvoinnille sekä esitetään keinoja lainsäädäntötulvan hillitsemiseksi.

Suomen Yrittäjien kunnallisvaaliohjelma 2012

Kunnallisvaalit ovat paikallisvaalit. Paikalliset yrittäjät tietävät parhaiten, mikä on yritysten kannalta tärkeintä. Kunnallisvaaliohjelmassa kuvataan yrittäjille tärkeitä asioita ja tavoitteita seuraavaksi kunnallisvaalikaudeksi. Tavoitteemme on yritysten ja kuntalaisten paras.

Suomen Yrittäjien näkemyksiä innovaatiostrategian toimeenpanemiseksi

Suomen Yrittäjien muistio ja kannanotot Suomen uudesta kansallisesta innovaatiostrategiasta
ja sen toimeenpanosta. Julkisen vallan olisi otettava nykyistä paremmin huomioon koko talouden kannalta merkittävä pk-yritysten rooli innovaatioiden luomisessa ja hyödyntämisessä.

Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman työkirja

Kuntien ja yrittäjien yhteiseksi työvälineeksi Suomen Yrittäjät julkisti elinkeinopoliittisen työkirjan. Työkirjaan on koottu tiiviisti konkreettisia keinoja siihen, miten kunta voi yhdessä yrittäjäjärjestön kanssa huolehtia omasta elinvoimastaan.

Hyvinvoiva Suomi 2007–2011

Suomen Yrittäjien tavoiteohjelma Hyvinvoiva Suomi 2011 on järjestömme näkemys niistä toimista, joita Suomen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi on tarpeellista tehdä seuraavalla hallituskaudella. Tavoiteohjelmassa on runsaat sata ehdotusta yhteiskuntapolitiikan eri aloilta.

Yksinyrittäjäohjelma 2007–2011

Hyvinvoiva Suomi 2011 -tavoiteohjelman erityisesti yksinyrittäjiä koskevat tavoitteet. Suomen toiminnassa olevista noin 230 000 yrityksestä lähes 140 000 on yhden henkilön yrityksiä.

Kuntaohjelma 2009–2012

Suomen Yrittäjien tavoitteen kuntavaaleissa 2009. Yrittäjyys turvaa lähipalvelut. Menestyvät yritykset vahvistavat kuntien taloutta ja niiden kautta kuntapalvelut voidaan toteuttaa asukkaiden tarpeita vastaavasti.

Suomen Yrittäjien muita linjauksia

Kohti yrittäjälähtöisempää aluekehitystä

Suomen Yrittäjien aluekehityslinjaukset 2008. Suomen Yrittäjät esittää toimenpiteitä, joilla voidaan lisätä aluekehitystyön yrityslähtöisyyttä. Aluepolitiikan tavoitteet ottavat huomioon tarpeen parantaa yritysten kilpailukykyä. Ongelmia on tavoitteiden toteuttamisessa alueiden ja yritysten todellisista tarpeista lähtien.

Suomen Yrittäjien ilmasto- ja energiapolitiikan linjauksia

Yrittäjäjärjestön näkemyksiä ilmasto- ja energiapolitiikan suunnasta 2007. Suomen Yrittäjät on ollut mukana hallituksen ilmasto- ja energiastrategian valmistelun aloittavassa seminaarissa 2007.

Suomen Yrittäjien linjaus rannikko- ja sisävesien rehevöitymiseen

Yrittäjäjärjestön kanta vesistöjen suojelemiseen. Itämeren rannikkomaiden tulee kantaa oma vastuunsa Itämeren suojelusta puhdistamalla omat päästönsä yhteisen vesistön pilaantumisen estämiseksi.