Etusivu > Suomen Yrittajat > Tavoiteohjelmat

Etsi

Suomen Yrittäjien yksinyrittäjätoiminta

Tavoite- ja toimenpideohjelma

Vuoden 2015 alussa hyväksyttiin Suomen Yrittäjien työvaliokunnassa yksinyrittäjyyttä käsittelevä asiakirja. Asiakirjan päivitykselle ja painotukselle on tarvetta, koska vuodessakin on tapahtunut paljon.

Vuonna 2014 yksinyrittäjät oli yksi SY:n neljästä painopisteestä. Nostimme aihepiirin vahvemmin agendalle yksinyrittäjäohjelmalla, jossa käsiteltiin niin edunvalvonnallisia kuin operatiivisiakin järjestöllisiä ja viestinnällisiä toimenpiteitä. Ohjelman myötä on mm. järjestetty tilaisuus aluejärjestöjen yksinyrittäjävaliokunnille, nimetty SY:n toimistolle vastuuhenkilö ja aktivoiduttu myös järjestön muissa osissa. Esimerkiksi yksinyrittäjien toimintaa on aluejärjestöissä rakennettu eri tavoin, ja näin syntynyt verkosto kattaa melko laajasti koko Suomen. Verkoston kehittämisessä ja avaintoimijoiden yhteydenpidossa keskusjärjestön tulee olla koordinoivassa roolissa.

Tuolloin saatteessa kirjoitettiin, että ”palkansaajajärjestöt ovat osin pyrkimässä yrittäjäkentälle työmarkkina- ja elinkeinorakenteen muuttuessa. Myös uudet ilmiöt, kuten kevytyrittäjyys, haastaa yksinyrittäjätoimintaa”. Nyt yksinyrittäjien puolestapuhujiksi ovat jo avoimesti julistautuneet yhä useammat tahot esimerkiksi palkansaajaliikkeen piirissä. Kevytyrittäjyys ilmiönä on vahvistunut, ja SY:n hallitus on käsitellyt aihepiiristä oman asiakirjansa keväällä 2016.

Muutostekijöitä on paljon muitakin.

  • Eduskuntavaalien jälkeen muodostetun hallituksen ohjelmassa on useita myönteisiä kirjauksia yksinyrittäjyydestä, mutta osa vaatii vielä kirkastamista.
  • Erityisesti yksinyrittäjiä puhuttavat esimerkiksi arvonlisävero, yrittäjävähennys ja sosiaaliturvalainsäädäntö, mutta nämä teemat eivät koske vain yksinyrittäjiä. Näitä teemoja on syytä käsitellä asianomaisissa valiokunnissa, esimerkiksi verovaliokunnassa, huomioiden aina yksinyrittäjänäkökulma.
  • Nuorten ja opiskelijoiden yrittäjyyshalukkuus on eri selvityksien mukaan huikeassa kasvussa. Usein nuorilla yritystoiminta on nimenomaan yksinyrittäjyyttä.

Yksinyrittäjyys ilmiönä on yhä vahvemmin tätä päivää. Esimerkiksi vuosi sitten käsitellyssä ohjelmassa mainittiin liikeaikalakiin tehty muutos, joka paransi yrittäjien mahdollisuutta pitää vapaapäivä. Nyttemmin hallitus on kumonnut liikeaikalain kokonaan, mutta yrittäjän oikeus pitää vapaapäivä säilyi.
Yksinyrittäjyys on Suomen Yrittäjien asialistalla automaattisesti ja aina. Tiivistämällä ja jäsentämällä yksinyrittäjiin liittyviä toimiamme ratkaisemme myös osan kevytyrittäjyyskeskustelusta.

SY:n näkökulma on se, että korostamme ensisijaisesti yritysten tasapuolista kohtelua riippumatta yrityksen koosta tai yhtiömuodosta. Valtaosa edunvalvonnan asioista koskee kaikkia yrityksiä. Näkemyksemme mukaan yksinyrittäjien toimintaa koskevat asiat tulee huomioida järjestön kaikessa toiminnassa läpileikkaavasti.

Yksinyrittäjää ei pidä alistaa suojelun nimissä palkansaajamaiseen asemaan, vaan hänen on voitava toimia yrittäjäriskillä. Oleellista on yrittäjämäinen toiminta.

Työryhmän puolesta

Anssi Kujala
varatoimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät

 

» Tutustu Tavoite- ja toimenpideohjelmaan

ps. ”Arvokkain tapa luoda työtä on työllistää itsensä”.

Näin sanoi Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen tullessaan valituksi tehtäväänsä. Lainaus kuvaa yti-mekkäästi sitä, miten suomalaisten yrittäjien etujärjestössä suhtaudutaan yksinyrittäjyyteen.