Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Elinkeinopolitiikan Mittaristot

Etsi

Elinkeinopoliittinen työkirja 2001

Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman työkirja
 
Esipuhe

Kunnan menestymiseen vaikuttavia avaintekijöitä ovat elinkeinorakenteen monipuolisuus ja elinkeinoelämän vireys sekä ylipäänsä yksityinen yrittäjyys. Yritysten mukanaan tuomat työpaikat ja palvelut houkuttelevat uusia asukkaita ja tuovat näin verotuloja. Tämä kehitys on välttämätöntä kunnan menestystarinan luomisessa.

Yritysten menestymiselle on tärkeätä, että kunnalliset peruspalvelut, liikenne- ja kunnallistekniset asiat sekä kuntatalous ovat hyvässä kunnossa. Työvoiman ja kunnan asukkaiden kannalta varsinkin työpaikat, mutta myös asumisen viihtyvyys, koulutuspalvelut sekä harrastus- ja virkistysmahdollisuudet ovat avainasemassa. Yrittäjät mittaavat kunnan yritysystävällisyyttä muun muassa arvioimalla, miten kunta panostaa elinkeinotyöhön ja miten kunnassa elinkeinoasioita käsitellään. Kunnan päätöksenteon laatu ja nopeus heijastuvat paikalliseen yritysilmastoon.

On tärkeätä, että kuntaorganisaatiossa elinkeino-ohjelmatyötä tehdään suunnitellusti ja määrätietoisesti jatkuvana vuosittaisena prosessina. Ohjelmatyössä on syytä korostaa, että kunta kohtaa yrittäjän ja elinkeinoelämän kaikilla eri kunnallishallinnon sektoreilla. Jokainen viranhaltija ja luottamusmies voi omalla sarallaan tehdä arvokasta elinkeinopolitiikkaa. Se ei ole pelkästään kunnanjohtajan tai elinkeinoasiamiehen ”yksinoikeus”.

Asiakaslähtöisyys elinkeinoasioita mietittäessä toteutuu ottamalla yrittäjät mukaan ohjelmatyöhön. Paikallinen yrittäjäyhdistys tarjoaa kunnalle käytännönläheisen työkalun vuosittaiseen työskentelyyn.

Haluamme tämän työkirjasen avulla antaa virikkeitä kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman laatimiseksi tai jo olemassa olevan ohjelman uudistamiseksi. Työkirjaseen on koottu asioita, joita tässä prosessissa tulisi yrittäjien mielestä huomioida ja nostaa esille. Kirjanen ei pyri olemaan valmis malli tai ohje elinkeinopoliittisen ohjelman laatimiseksi, vaan sen tarkoitus on olla keskustelun virittäjänä.

Kirjasen alkuun olemme liittäneet tausta-aineistoksi Suomen Yrittäjien vuoden 2000 kunnallisvaalien kunnalliskampanjan tavoiteohjelman ja kunnan elinkeinoilmastosta kertovia tuloksia, joita on selvitetty Yrittäjäbarometrin yhteydessä.

Ohjelmatyöhön ryhdyttäessä on syytä perehtyä myös aihealueeseen liittyviin ulkopuolisiin reunaehtoihin ja mahdollisuuksiin, joita ovat muun muassa yritystukilaki ja EU:n ohjelmaperustaiset rahoitusmahdollisuudet.

Työkirjan pohjatyön on tehnyt Pohjois-Karjalan Yrittäjät. Alueen paikallisyhdistysten puheenjohtajat sekä kunnan- ja kaupunginjohtajat ja muut elinkeinotyön ammattilaiset ovat antaneet arvokasta palautetta työkirjan sisällöstä. Siitä heille parhaimmat kiitokset. Toivomme, että työkirja edistää edelleen uudenlaisen, keskustelevan yrittäjä- ja yhteistyöhenkisen elinkeino-ohjelmatyön käynnistymistä ja jatkamista kunnassanne.

Helsingissä elokuussa 2001
Suomen Yrittäjät ry
Elinkeinopoliittisen ohjelman työkirja