Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Elinkeinopolitiikan Mittaristot

Etsi

Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman työkirja 2005

 

 

ESIPUHE

Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat suurten muutosten edessä. Työttömyys, väestön ikääntyminen ja kiristyvä kilpailu ovat haasteita, joiden vuoksi yrittäjyyttä tarvitaan yhä enemmän. Kunnan päätöksillä voidaan vaikuttaa merkittävästi siihen, miten yrittäjyys kehittyy omassa kunnassa, seutukunnassa ja koko maassa. Pienten yritysten toiminnan vaikutus kuntatalouksille ja työllisyydelle on tärkeä. Pk-yritysten osuus maan koko yksityisen sektorin työvoimasta on jo yli 60 prosenttia.

Yritysten mukanaan tuomat työpaikat ja palvelut houkuttelevat uusia asukkaita ja tuovat näin verotuloja. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen yritystoiminta turvaa työllisyyden ja erorahoituksen riittävyyden. Tämä kehitys on välttämätöntä kunnan menestystarinan luomisessa.

Tänään ja erityisesti tulevaisuudessa elinkeinopolitiikkaa tehdään oleellisesti erilaisessa toimintaympäristössä kuin ennen. Muun muassa Suomen kunta- ja palvelurakenteet ovat voimakkaassa muutoksessa. Myös kuntien roolia palvelujen järjestäjänä, rahoittajana ja tuottajana joudutaan arvioimaan uudelleen.

Kunnat kohtaavat elinkeinoelämän ja yrittäjän kaikilla eri kunnallishallinnon sektoreilla. Suomen Yrittäjät paikallisyhdistyksineen tarjoaa kunnille käytännönläheisiä työkaluja sekä aktiivisten yrittäjien asiantuntemusta elinkeinopolitiikan ohjelmatyöhön.

Elinkeinopolitiikan työkirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2001. Sitä saadut hyvät kokemukset, kehittämisehdotukset samoin kuin tulevaisuuden haasteet on pyritty huomioimaan uudessa painoksessa. Työkirjaosan rakenne on säilytetty samanlaisena kuin edellisessä painoksessa, mutta sisältöä on uudistettu.

Toivomme työkirjan edistävän kuntien ja yritysten välistä vuoropuhelua sekä auttavan strategia- ja suunnittelutyössä. Työkirja ei ole valmis malli tai ohje, vaan se on tarkoitettu keskustelun virittäjäksi ja tueksi elinkeinopoliittisen ohjelman laadinnassa ja toteuttamisessa.


Helsingissä, syyskuussa 2005


Suomen Yrittäjät
Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

 

Elinkeinopoliittinen työkirja pdf-muodossa